Erklæring om politik for bæredygtighed


8. september 2014

Hos Adobe tror vi på, at vi har en forpligtelse – over for vores medarbejdere, vores investorer, vores kunder og miljøet – til at drive forretning på en bæredygtig måde.

Handlingserklæring
Bæredygtighed hos Adobe er baseret på vores ledende principper: at skabe sunde og innovative arbejdsomgivelser, reducere driftsomkostninger og øge produktiviteten gennem bevaring af ressourcer og reduceret affaldsmængde, en lønsom drift, opdyrkelse af en kultur, der engagerer sig i bæredygtighed gennem medarbejderdeltagelse og at gøre det muligt for vores kunder at blive mere bæredygtige gennem deres brug af vores produkter.

Adobe vil særligtisær:
· Fortsætte med at udvikle digitale produkter, der er udviklet til at forbedre initiativer for bæredygtighed for både medarbejdere og kunder
· Øge mængden af Adobe-software, der sælges digitalt, hvilket igen vil reducere behovet for produktemballage og forsendelse
· Fortsat reducere den emballage, der bruges pr. enhed til mere end 90% fra 2011-niveauer og for de resterende fysiske produkter fortsætte med at indkøbe så meget genindvundet indhold som muligt
· Øge sporing af foranstaltninger for bæredygtighed i vores produkt-supply chain gennem omfattende rapporteringsværktøjer
· Indgå aftale med tredjepartsudbydere og leverandører om at drive en bæredygtig forretning og reducere affald
· Uddanne medarbejdere om bæredygtighed både hjemme og på arbejde gennem en kombination af medarbejderkommunikation, webinarer og præsentationer på stedet
· Skabe interesse blandt medarbejdere for bæredygtighed gennem vores frivillige Green Team-netværk
· Måle årlige kulstofemissioner for Scope 1, Scope 2 og Scope 3 (erhvervsrejser) og implementere strategier til at reducere dem
· Udvikle mulighed til at måle alle Scope 3-emissioner og fortsat arbejde for at reducere vores samlede overordnede CO2-fodaftryk
· Sikre, at vi bruger energi ansvarligt gennem implementering af energieffektive projekter og ved at vælge vedvarende og alternative kilder, hvor det er muligt
· Sætte årlige bevaringsmål for energi, vand, affald og CO"2-udslip og implementere planer til at overholde dem
· Købe byggematerialer med fuld offentliggørelse af indhold fra leverandører, helst med genbrugelige materialer
· Opnå solid afledning af fast affald på en rate på 95 % eller derover i 2015 gennem en kombination af kompostering, genbrug og genindvinding for alle steder, hvor det er muligt
· Forsat reducere brugen af spildevand fra husholdning
· Rapportere resultater for vores programmer om bæredygtighed til medarbejdere, ledelse og andre interessenter mindst en gang om året
· Sikre overholdelse gennem en kombination af revisioner og certifikationer hos Adobe og tredjeparter

Adobes medarbejdere, leverandører og besøgende er retligt forpligtet til at sikre, at alle landes gældende love og regler på miljøområdet overholdes. Eventuelle miljømæssige overtrædelser som f.eks. udslip, underlige lugte, uhensigtsmæssigt bortskaffelse af kemiske produkter osv. skal rapporteres til din chef hos Adobe eller og for leverandører og besøgende skal din Adobe-kontaktes informeres. Du er også velkommen til at kontakte Facilities på 6-HELP eller Global Securities Operations Center på 408-536-4444.

Adobe forventer, at alle medarbejdere, leverandører og besøgende følger ovennævnte praksis for at sikre, at Adobe opfylder virksomhedens rapporterede mål for bæredygtighed. Du bedes følge retningslinjerne i denne erklæring om politik.