Adobes erklæring om skattepolitik


Den 15. september 2015
Hos Adobe mener vi, at skattepolitikken er en vigtig del af selve opbygningen af en stærk global økonomi og et infrastruktursystem, der kan gavne alle interessenter. Men omfanget af den selskabsskat, der betales af Adobe og vores forbundne organisationer, er kun en del af vores samlede bidrag. Vores jobskabelsesaktiviteter, støtte til uafhængige virksomheder, store produktivitetsforbedringer, lokale partnerskaber, velgørenhed, åbningstider, arbejdsgiverskatter og mange andre faktorer bidrager alle for at skabe positive økonomiske virkninger på de fællesskaber, vi deler.
Gennem de seneste tre år ligger vores globale effektive selskabsskatteprocent i gennemsnit på 24 %, og det lå på 26 % sidste år. Det rapporteres ofte, at denne procentdel ligger på linje med andre virksomheder af samme størrelse, struktur og marked som vores. Vi bestræber os på at varetage vores skatteforhold på en ansvarlig måde og i overensstemmelse med alle gældende skatteregler. Det er vores mål at skabe et ansvarligt resultat, der tager hensyn til alle interessenternes interesser, herunder kunder, medarbejdere og lokalsamfund.

Vær up-to-date med vores indsats på området virksomhedsansvar og besøg vores