Futuristisk bygningsplads

Sådan integrerer du generativ AI i arkitektonisk design.

Lige fra monumenter til museer og fra huse til hospitaler så spiller arkitektur en grundlæggende rolle i det daglige liv. Generativ AI kan hjælpe arkitekter med at skabe mere funktionelle og innovative miljøer, hurtigere og mere effektivt end nogensinde.

Slip uudnyttede idéer fri inden for arkitektur med generativ AI.

  • Arkitekter kan bruge generativ AI som en hjælp til at syntetisere data, æstetik og idéer på komplet nye og uudforskede måder.
  • Hastighed og effektivitet er ekstra fordele ved at bruge generativ AI som en del af den arkitektoniske designproces.
  • For at komme i gang med at udforske potentialet ved generativ AI inden for arkitektur, finde ud af hvordan AI generatorer fungerer, eksperimentere med dine egne beskrivelser og holde øje med nye og uventede idéer.

Styrkelse af den arkitektoniske designproces.

Det er svært at overdrive kompleksiteten ved at skabe et miljø – uanset om det er en grænseoverskridende skyskraber, midlertidig samfundsinstallation eller sågar et tilsyneladende enkelt lille hus.

 

Design er bare et aspekt af en større arkitektonisk proces, der involverer overvejelsen om at bygge koder, bygningskonstruktion, zonelove, miljøsystemer og kundens budget, blot for at nævne nogle få. Selvom teknologi som CAD-design (computer-aided design) har gjort arkitektur markant hurtigere sammenlignet med dengang, da man skulle udarbejde udkast, så kræver det stadig en enorm mængde intelligens og kreativitet for at bygge en imponerende struktur eller miljø.

 

Det er her, hvor generativ AI kan hjælpe. "Generative AI ændrer ikke alene den måde, som arkitekter arbejder på – ved at ændre designfaserne og deres traditionelle udforskningsmetode – men ændrer også grundlæggende de måder, hvorpå vi ser, afbilleder og forestiller verden omkring os. Dette forandrer i sidste ende den måde, som vi arbejder på og designer vores miljø med henblik på potentielle fremtidsscenarier" siger Professor Emily C.S. Pellicano fra Syracuse University School of Architecture.

 

Ved at integrere generativ AI i arkitekturens designprocesser kan arkitekter arbejde mere effektivt for at skabe innovativt byggede miljøer.

moderne lounge

4 fordele ved generativ AI til arkitekter.

Som med generativ AI på tværs af alle professioner og eksempler på brug udforsker arkitekter stadig de mange måder, som denne nye teknologi kan tilføje på deres område. Det følgende repræsenter blot et lille udpluk af de fordele ved generativ AI for udøvende arkitekter og arkitektstuderende.

hængebro

1

En altid aktiv samarbejdspartner.

"Det, der interesserer mig allermest ved at integrere generativ AI i arbejdet med arkitektur, er at teknologien er blevet en samarbejdspartner i designprocessen" siger Pellicano.

 

Specielt i de tidlige faser af processen, når arkitekter konceptudvikler, itererer og udvikler deres vision, kan generativ AI fungere som en klangbund. For eksempel kunne arkitekter spørge en generativ AI-model om nutidige eller historiske projekter for at få en fornemmelse af, hvor deres idéer passer ind i det arkitektoniske landskab. Eller de kunne stressteste oprindelige idéer vha. tekst-til-billede-funktioner.

 

En arkitekt kunne for eksempel indtaste en række forskellige tekstbeskrivelser i en AI-generator f.eks. Adobe Firefly for at se, hvordan et ukonventionelt koncept kunne se ud, inden man gik i gang med at designe.

2

Bredere perspektiver og tænke-ud-af-boksen.

Et af det mest fantastiske aspekter ved generativ AI er, at teknologien ikke "tænker" på den samme måde, som mennesker gør. Selv de mest kreative personer har forudfattede meninger om, hvad der er muligt, og arkitekter er ikke anderledes. Som Pellicano siger, er generativ AI "i stand til at skabe nye sammenhænge og identificere uventede forhold, mønstre og potentialer, der tidligere blev trukket ud af vores uafhængige menneskelige opfattelsesevne."

 

Uventede eller umulige-at-opnå resultater kan åbne op for nye muligheder for kreativitet, som arkitekter måske ikke ellers havde opdaget.

3

Udnyt dyrebar tid bedre.

Pellicano advarer studerende mod at bruge generativ AI-teknologi til bare at få deres opgaver udført hurtigere – det er kritisk, at arkitekter i deres vorden afsætter tid til at udvide deres bevidsthed og udfordre deres antagelser. I stedet for at tænke på generativ AI som et tidsbesparende værktøj skal du tænke på det som noget, der kan hjælpe arkitekter med at bruge deres tid bedre ved at minimere rutineprægede, manuelle opgaver.

4

Mindre spild, større lønsomhed.

En af de mest udfordrende dele af akitekturprocessen er at gøre rede for et mylder af faktorer lige fra starten af projekterne. Hvis der komme et problem ind fra sidelinjen, efter den indledende designfase er overstået – f.eks. en misforståelse i forbindelse med budgettet, og nogle af byggematerialerne nu ikke længere er omfattet – kan det få et projekt til at køre af sporet.

 

Eftersom generativ AI er oplært på basis af enorme mængder af data, der kan indeholde lokale begrænsninger, budget, konstruktionsmaterialer, kodekrav og meget andet, kan det hjælpe arkitekter og deres teams med at gøre rede for potentielle problemer i god tid og få alle med på rette vej (og overholde budgettet) hurtigere. Og ved at have adgang til denne form for righoldige data har arkitekter mulighed for at spotte ineffektiviteter og muligheder, de ellers ikke havde opdaget, hvilket kan hjælpe arkitekter med at få mest muligt ud af rummet og udnytte materialerne optimalt – en kæmpe fordel for bæredygtigheden.

 

Det er vigtigt at huske på, at selvom generativ AI giver arkitekter "superkræfter", kan den ikke erstatte kritisk tankegang og menneskelig indfølingsevne. De umådeligt store datasæt, som generative AI-applikationer er oplært med, kan stadig ikke klare det hele – i særdeleshed den kulturelle, personlige og samfundsmæssige påvirkning af byggede miljøer.

 

Husk på: generativ AI er en hjælp, men ikke en erstatning for gode idéer og menneskelig kreativitet.

Den arkitektoniske designproces og generativ AI.

Selvom der endnu ikke findes en enkelt generativ AI-applikation til arkitektur, integrerer studerende og professionelle den allerede i designprocessen som et supplement til eksisterende teknologi. Der findes eksempler på brug af generativ AI gennem hele den arkitektoniske designproces, men de skematiske design og designudviklingsfaser er et godt sted at starte med at udforske mulighederne.

 

Her følger nogle eksempler på, hvordan det kunne se ud, når man integrerer generativ AI i den arkitektoniske proces:

arkitektonisk udkast til rendering

Skematisk design

Tekniske tegninger, grundplaner, byggepladsplaner, koteplaner og meget mere – skematisk design udgør skelettet i et projekt. Generativ AI kan hjælpe arkitekter med at udvikle effektive idéer, der fungerer som et solidt grundlag for resten af designprocessen.

Udvikling

AI-generatorer kan hjælpe studerende og udøvende arkitekter med at udforske en lang række muligheder hurtigt, inden de træffer beslutning om en designretning. De kan starte med en idé og tekst-til-billedgenerering eller bruge funktioner som Generativ udfyldning og Generativ udvidelse i Photoshop for at bygge videre på hurtige udkast eller fotografier og derved få en fornemmelse af, hvordan konceptet kan se ud i praksis.

Byggepladsstrategi og billedbehandling

I et af hendes arkitekturdesignstudier på Syracuse University anvender Pellicano generativ AI til at hjælpe de studerende med at finde nye måder til at fortolke, visualisere og forstå den fysiske byggeplads, de arbejder med. Hendes studerende anvender en "neural formatoverførselsproces" og luftfotos af byggepladsen til at stille spørgsmål ved, evaluere og planlægge byggepladsen. I løbet af denne øvelse starter de studerende med luftfotos af pladsen og derefter "overføre" alternative billeder af byggepladsen (for eksempel historisk kartografi, sensoriske eller vejrkort, kort over skatteforhold og så videre) til det originale luftfoto.

 

"Dette giver de studerende mulighed for at forestille sig alternativer, der ligger uden for deres forudopfattelser af, hvordan byggepladsen bør se ud, hvordan den er struktureret eller hvordan den er i relation til sin kontekst på potentielt nye og produktive måder", siger Pellicano.

Videogenerering

Ved at starte med grundlaget af en 3D-rendering eller en animation af igangværende arbejde kan generativ AI hjælpe arkitekter med hurtigt at skabe levende, illustrative videoer, der giver betragteren en dybdegående oplevelse af designet. Video er et vigtigt værktøj til at hjælpe arkitekter med at illustrere rummets flow, og hvordan mennesker bør bevæge sig gennem det.

det indvendige af et museum
udvid baggrund gård

Design udvikling

Med det godkendte skematiske design kan arkitekter begynde at lokalisere alle detaljerne, som f.eks. de materialer, fastgørelser og de overfladebehandlinger, de vil bruge, samt placering af vinduer og døre. Generativ AI kan hjælpe dem med at udforme deres oprindelige koncepter og planer til 2D- og 3D-design i høj kvalitet, der succesrigt kommunikerer konceptet.

Billedredigering

De fleste arkitekter vil bruge CAD-designsoftware i 2D og 3D til at skabe en detaljeret vision af den struktur, de designer. Med generativ AI kan de hurtigt føje kontekst og format til billeder, som f.eks. landskabsdesign, byggematerialer, teksturer og farver samt yderligere elementer som møbler, hårde hvidevarer og andre elementer inden for indretningsdesign. Og med funktioner som udvidelse af billedet – kendt som generativ udvidelse i Photoshop – kan arkitekter gøre billeder større eller nemt ændre størrelsesforholdet og samtidig bevare udseendet og følelsen.

2D- og 3D-rendering

At lave et fladt 2D-design om til en 3D-model kan tage lang tid. Men med ny teknologi kan generativ AI gøre opgaven meget hurtigere og enklere. Det er selvfølgelig stadig værdifuldt at have en arbejdserfaring med 3D-modellering som arkitekt, men næsten-øjeblikkelig 3D-rendering kan hjælpe med at fremskynde ændringer i en snæver vending.

I takt med at flere arkitekter og arkitektstuderende begynder at bruge generativ AI i deres arbejde, vil der med sikkerhed opstå nye eksempler på dette. Derudover kan generativ teknologi måske endda påvirke selve den arkitektoniske designproces. "Jeg tror, at generativ AI vil ændre faserne i arkitektonisk design helt og aldeles", siger Pellicano.

arkitektonisk stregtegning af et bibliotek

Fremtiden ved generativ AI inden for arkitektur.

Ligesom kunstig intelligens har fundet vej til vores dagligdag – tænk på automatisk korrektion, for eksempel, eller trafikappen, der hjælper dig med at undgå en trafikforsinkelse i sand tid – så er generativ AI bestemt til at blive en ukompliceret del af den arkitektoniske designproces.

 

"Jeg forventer, at alle arkitekter begynder at integrere AI i deres arbejde, uanset om de er bevidste om det eller ej" siger Pellicano. "Den vil blive stadig mere integreret i vores softwarepakker som standard og arbejder bag scenen på måder, som vi i det store hele er ubevidste om eller ikke lægger mærke til". Generativ AI-teknologi vil fungere som en udvidelse af arkitektens kreativitet og vision, og åbner op for nye verdener med muligheder på den måde, som teknologi altid har gjort – fra lineal og kompas til tegnemaskine og computerstøttet designsoftware og derudover.

 

Pellicanos råd til arkitekter, der gerne vil være med på det nyeste inden for generativ AI-teknologi? Find ud af, hvordan det virker. Lær om hvilke datasæt, som de forskellige modeller anvender, udforsk, hvordan indholdssyntese fungerer og eksperimentér så meget, du har lyst. Det er de uventede resultater – dem som en menneskehjerne sandsynligvis aldrig ville finde på – som rummer det største potentiale for nyskabelse.

 

"Jeg vil anbefale, at enhver, der gerne vil arbejde med generativ AI, anvender teknologien med nysgerrighed, og har viljen til at give lidt slip på kontrollen", siger Pellicano.

En måde, hvorpå man kan starte med at eksperimentere med generativ AI til arkitektur, er at bruge Adobe Firefly og funktioner, der er drevet af Firefly i Photoshop. Afprøv forskellige tekstbeskrivelser med Tekst til billede, tilføj eller fjern elementer fra dit design med generativ udfyldning og udvid et billede ud over dets rammer med generativ udvidelse. Husk, at det skal være sjovt at arbejde med – det er disse uventede resultater, der kan blive kernen i din næste fantastiske idé.


Bidragyder

 

Emily C.S. Pellicano


Træd ind i fremtiden med Adobe Firefly.

Brug generativ AI og enkle beskrivelser til at skabe resultater i højeste kvalitet – billeder, teksteffekter, farvepaletter og meget andet.

Du kan måske også lide

 Firefly-genereret rumlandskab
 Firefly-genereret gylden skov
 Firefly-genereret fyrtårn i havet
 Firefly-genereret astronaut med multifarvet rumbaggrund