Adobe Document Cloud ja üldine andmekaitsemäärus (GDPR)

Mis on GDPR ja kuidas see mõjutab teie ettevõtte Document Cloudi kasutamist?

Andmekaitse üldmäärus (GDPR) on Euroopa Liidu uus privaatsusseadus, mis ühtlustab ja ajakohastab andmekaitsenõudeid kogu ELis. Kuigi varasemate ELi eraelu puutumatuse seadustega võrreldes on palju uusi või täiustatud nõudeid, jäävad aluspõhimõtted samaks. Uutes eeskirjades on isikuandmed laialt ja ulatuslikult määratletud, mõjutades kõiki ettevõtteid, mis EL-is eraisikutele tooteid ja teenuseid pakuvad. Teie usaldusväärse andmetöötlejana oleme pühendunud teie aitamisele GDPR-ile vastavuse saavutamisel.

GDPR-valmidus: jagatud vastutus.

GDPR on jagatud vastavuse teekond, mille määrusega on sätestatud eri osapoolte kohustused. Document Cloudi kasutajate jaoks on allolevas näites toodud ettevõtete ja asutuste (vastutavad töötlejad) ning tehnoloogia pakkujate (volitatud töötlejad) rollid ning kohad, kus volitatud töötlejal võib olla vaja vastutavat töötlejat aidata või temaga vastutava töötleja aitamiseks tööriistade, protsesside või dokumentatsiooni kaudu koostööd teha.

Ettevõtte vastutav töötleja
Ettevõtte vastutus

Turvalisuse ja privaatsuse järgimise tugev alus.

Oleme rakendanud sertifitseeritud turbeprotsesside ja juhtelementide komplekti, mida nimetatakse Adobe Common Controls Frameworkiks, et aidata kaitsta meile usaldatud andmeid. See raamistik aitab meil järgida mitmeid turbe- ja privaatsussertifikaate, standardeid ja määrusi, sealhulgas SOC 2, ISO 27001 ja ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield.

Allalaadimine on alanud

Uskumatud kavandatud liidesed.

Adobel on pikaajaline tava kaasata proaktiivsed tootearendustööd, mis tähendab, et me mõtleme privaatsusele juba oma tarkvara elutsükli puhul. Seda tuntakse ka kui „privaatsust kavandatud kujul“.

Leidke Acrobat Pro

Andmete ülekanne

Järgime klientidega seotud andmete suhtes EL-i ja USA ning Šveitsi ja USA vahelise andmekaitseraamistiku Privacy Shield setifikaadi nõudeid. See annab meie klientidele võimaluse tugineda nendele raamistikele või sõlmida lepingu tüüpklauslid (tuntud ka kui EL-i näidisklauslid) andmete edastamiseks EL-ist USA-sse. Lisateavet selle kohta leiate meie privaatsuskeskusest koos teabega lepingu tüüptingimuste taotlemise kohta.

Leidke Acrobat Pro

Lepingu tingimused

Värskendasime Adobe andmetöötluslepingut, et võtta arvesse GDPR-i nõudeid.

Leidke Acrobat Pro

Töötlemise protokollid

Töötame selle nimel, et dokumenteerida ametlikumalt oma privaatsustavad, et järgida täiustatud kirjete talletamise nõudeid.

Leidke Acrobat Pro

Andmekaitsemeeskond

Meil on praegu privaatsusametnik, Iiri andmekaitseametnik ja spetsiaalne privaatsusmeeskond ning me jätkame hindamist, kas meil on uute nõuete valguses vaja võtta täiendavaid samme.

Leidke Acrobat Pro

Toote- ja protsessiinnovatsioon

Kuulame pidevalt oma kliente ja otsime võimalusi oma toote- ja teenusepakkumiste lihtsustamiseks ja edasiseks automatiseerimiseks, et nende GDPR-i vajadusi paremini toetada.

Adobe võrguteenused on saadaval ainult 13-aastastele ja vanematele kasutajatele ning nende kasutamiseks peab nõustuma täiendavate kasutustingimuste ja Adobe privaatsuspoliitikaga. Võrguteenused ei ole kõigis riikides või keeltes saadaval. Nende kasutamiseks võib olla vaja registreeruda ja teenuste pakkumine võidakse ette teatamata lõpetada või neid võidakse täielikult või osaliselt muuta. Lisanduda võivad täiendavad tasud või tellimistasud.