Kestävän kehityksen tuoteinnovointi Adobella

Tuotteidemme avulla asiakkaat kehittävät luovuutta ja ryhmätyötä, tehostavat toimintaansa ja edistävät oppimista — ja myös säästävät luonnonvaroja. Vuonna 2013 Adobe EchoSignin käyttö 25 miljoonaan sähköiseen dokumenttitapahtumaan säästi n. 4 miljoonaa kg puuta ja n. 7 miljoonaa litraa vettä. Adobe Connect auttoi asiakkaita välttämään noin 4 miljoonaa tonnia mahdollisia matkustamisesta aiheutuneita päästöjä. Arvioimme myös, että 817 000 asiakasta vähensi hiilipäästöjään keskimäärin 70 % vuonna 2013 tilaamalla Adobe Creative Cloudin.
Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

Creative Cloud antaa asiakkaiden käyttöön Adoben luovat tietokone- ja mobiilisovellukset sekä maksuttomia palveluita. Sen lisäksi että se parantaa työnkulkuja ja ryhmätyötä, se poistaa ympäristövaikutukset, joita syntyy fyysisestä ohjelmistolevykkeiden valmistuksesta, pakkauksesta ja jakelusta.

Adobe Document Cloud

Adobe Document Cloud ei ainoastaan hallitse kriittisiä dokumentteja kotona, toimistossa ja eri laitteissa vaan se myös vastaa paperidokumenttiprosessien synnyttämään jäte- ja tehottomuusongelmaan. On kyse sitten lupalapusta kouluun, terveysvakuutuslomakkeista tai monimutkaisista yritysten dokumenttityönkuluista, Adobe muuttaa ihmisten ja yritysten työskentelytottumuksia — samalla kun luonnonvarat säästyvät.
Adobe-dokumenttipalvelut
Adobe Digital Publishing Suite

Adobe Digital Publishing Suite

Digital Publishing Suiten avulla kustantajat, suunnittelijat ja muut sisällön tuottajat siirtävät kirjoja, aikakauslehtiä, luetteloita ja muuta painettua materiaalia digitaaliseen muotoon. Tulos? Loppuasiakkaat saavat parannetun kokemuksen samalla, kun yritykset vähentävät jätteitä, joita liittyy paperidokumenttien tuotantoon, jakeluun ja hävittämiseen.

Adobe Connect

Adobe Connect is an enterprise web conferencing solution that allows users to conduct virtual meetings, webinars, and other events — and Adobe Connect for eLearning enables organizations to deploy, measure, and track their training initiatives. By reducing the need for business travel, Connect solutions increase productivity and decrease carbon emissions.
Adobe Connect