Inserting image...
Inserting image...
Inserting image...

Luovia ratkaisuja moderneille yrityksille

Mullista sisällönluonti generatiivisen tekoälyn tehostamalla Creative Cloudilla.

Pysyttele ajan tasalla kysynnän kasvaessa räjähdysmäisesti sisällölle ja kampanjoille, jotka ihastuttavat asiakkaita ja edistävät liiketoimintaa. Adoben maailmanluokan luovan ohjelmiston ja Adobe Fireflyn generatiivisen tekoälyn avulla organisaatiot voivat vapauttaa luovuutta, tuottaa enemmän lyhyemmässä ajassa sekä säilyttää brändin yhtenäisyyden eri työryhmissä ja kanavissa.

Pyydä lisätietoja.

Tehosta luovien työryhmien toimintaa huomattavasti Adobe Creative Cloudin avulla.

Kun Firefly on sisäänrakennettuna Creative Cloud -sovelluksissa, luovat työryhmät voivat tuottaa entistä enemmän ideoita nopeammin ja tehostaa markkinoille tuloa säilyttäen samalla luovan puolen hallinnassaan. Uusien generatiivisen tekoälyn innovaatioiden avulla ne voivat lisäksi sijoittaa brändikuvia saumattomasti yhdenmukaisiin näkymiin ja kampanjatyyleihin käyttämällä sellaisia ominaisuuksia kuin rakenneviite, objektiyhdistelmät ja tyylipaketit.

Lisätietoja

A gray handbag composited into a scene with pastel-colored planets. Beside it are the original image of the handbag on a tabletop, a text prompt bar with the words “Fantasy surreal landscape,” and a button with the word “Generate.”
A collage of images showing shopping bags, people in yoga poses, and food items like a gourmet cheeseburger and a stack of pancakes with the brand name HOXTON.

Skaalaa resurssimuunnelmien tuotantoa Firefly-palvelujen avulla.

Automatisoi laadukkaiden muunnelmien tuotanto eri yleisöille, kanaviin ja markkinoille Firefly-palvelujen avulla. Ne sisältävät joukon Fireflyn ja Creative Cloudin API-liittymiä. Skaalaa brändikohtaista sisältöä lisää mukautetuilla malleilla, jotka on koulutettu tyylilläsi, kuvillasi ja tuotteillasi. Hio näitä resursseja vaivattomasti Creative Cloudissa ja Adobe Expressissä.

Lisätietoja

Anna markkinoijille työkalut brändin mukaisen sisällön luontiin Adobe Expressillä.

Anna markkinointiryhmille työkalut kuvien, videoiden, animaatioiden ja muiden resurssien luontiin ja muokkaukseen Adobe Expressillä, joka on all-in-one-sisällönluontisovellus. Fireflyn tehostamilla toiminnoilla työryhmät voivat helposti miksata kohteita, muuttaa niiden kokoa ja lokalisoida aiempia resursseja tarpeidensa mukaan. Mallit ja suojat pitävät kaiken yhdenmukaisena. Lisäksi Creative Cloud -integroinnit auttavat työryhmiä jakamaan resursseja ja ylläpitämään synkronointia.

Lisätietoja

A collage showing a brand graphic in final form, its design components, and Adobe Express user interface elements. The graphic shows a purple bottle with the words “Power your energy, and components include the bottle graphic, a transparent background, and colored swatches. User interface elements include a “Translate” button in front of Korean text plus portrait shots of marketers and their review comments.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cc-enterprise/business-enterprise/discover-firefly-benefits

Tutustu tuotteeseen toiminnassa.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc3#uc3 | Firefly Services | :play:
Firefly-palvelut
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc5#uc5 | Custom Models | :play:
Mukautetut mallit
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc2#uc2 | Adobe Express brand templates | :play:
Adobe Expressin brändimallit ja tyylipaketit
The IBM logo, with the letters I, B, and M in white horizontal stripes.

Katso, miten IBM uudistaa sisällönluonnin ja digitaalisen markkinoinnin Fireflyn avulla.

Sen lisäksi, että sitoutuminen on parantunut 26-kertaiseksi tekoälyllä generoitujen sosiaalisen median resurssien avulla, yritys on selkeyttänyt työnkulkuja. Näin luovat tekijät ja markkinoijat pystyvät käyttämään enemmän aikaa arvokkaampaan työhön.

Lisätietoja

Mitä analyytikot sanovat?

The Futurum Group logo, with the company name in black beside a black-and-white feather graphic.

”Kun Adobe on integroinut Fireflyn ja generatiivisen tekoälyn työkalut kaikkiin tuotteisiinsa, se on varmistanut, että sisällöntekijät, suunnittelijat ja esimiehet pystyvät työskentelemään resurssien parissa koko sisältötyönkulussa rajoittumatta vain yhteen sovellukseen.”

Firefly Announcement Details Adobe Enterprise Generative AI Approach [Firefly-ilmoituksen tiedot ja Adobe Enterprisen lähestymistapa generatiiviseen tekoälyyn] – Keith Kirkpatrick, Futurum (syyskuu 2023)

The Forrester logo, with the name “Forrester” in black letters.

”Adobe ei ole pelkästään täysillä mukana generatiivisessa tekoälyssä, vaan yritys on ottanut johtoaseman ja vahvistaa sitä. Nähtävissä on kaksi pääasiallista syytä sille, että yritys sijoittaa näin vahvasti tähän suuntaan. Se pyrkii lisäämään ja vahvistamaan luovien tekijöiden ja suunnittelijoiden ydinasiakaskuntaa sekä tavoittamaan ja voimaannuttamaan laajemman asiakasjoukon ja varustamaan sen jäsenet vähemmän riippuvaisiksi suunnittelukollegoistaan.”

Adobe’s GenAI Acceleration Bodes Well For Your Company’s Creativity [Adoben generatiivisen tekoälyn kehitys lupaa hyvää yrityksenne luovuudelle] – David Truog, Forrester (lokakuu 2023)

Puhutaanpa siitä, miten sisällönluontia voi muuttaa Adoben avulla.

Pyydä lisätietoja.