Adobe Document Cloud biotieteille

Edistät parempaa tiedettä ja tuloksia siirtymällä digitaaliseen käyttöön.

Muunna dokumentti- ja allekirjoitustyönkulut täysin digitaalisiksi kokemuksiksi tänään Adobe Document Cloudin avulla.

alt-teksti
Helppo

Joustavuus

Potilaat, asiakkaat ja myyjät voivat täyttää hakemuksia verkossa millä tahansa laitteella — missä tahansa.

Tehokas

Tehokkuus

Käsittele kliinisten kokeiden dataa, HIPAA-lomakkeita ja korvaushakemuksia muutamassa minuutissa — päivien sijasta.

Yhdistetty

Integrointi

Työskentelet järjestelmillä, joihin jo luotat — kuten Microsoftin sovellukset — integroitujen ratkaisujen ja ohjelmointirajapintojen avulla.

Säännönmukainen

Lainsäädännön noudattaminen

Kerää allekirjoituksia suojatusti noudattaen 21 CFR Part 11 -säännöstöä ja muita toimialan säädöksiä.

Laitteet

Säännönmukaisuuden selkeytys etäkäytön helppoudella

Voit tarkistaa allekirjoittajan henkilöllisyyden tai todentaa työntekijän samalla, kun noudatat teollisuuden säädöksiä, kuten Yhdysvaltain FDA 21 CFR Part 11. Allekirjoittajille lähetetään sähköpostitse sähköiset allekirjoituspyynnöt, joissa on erityiset linkit asiakirjoihin. Voit lisätä paremman suojauksen, kuten viralliseen henkilöllisyystodistukseen perustuvan todennuksen, salasanasuojauksen ja tekstiviestivarmennuksen. Allekirjoituksia pilvipalvelussa voidaan käyttää, kun sovelletaan varmennepohjaisia digitaalisia allekirjoituksia, kuten edistyneitä tai EU eIDAS -säädösten mukaisia hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia.


Sähköistä allekirjoitusprosessia voidaan seurata suojatusti ja tallentaa kirjausketjuun, allekirjoitetaan sitten tietokoneella tai mobiililaitteella. Allekirjoittajat voivat valita kunkin allekirjoituksen syyn erityisesti vain terveydenhoitoa ja biotieteitä varten.

Lääketiede liikkuu digitaalisella nopeudella Adoben avulla.

Juridisesti sitovat sähköiset allekirjoitusratkaisut

Juridisesti sitovat sähköiset allekirjoitusratkaisut

Saat täydellisen kirjausketjun ja täytät vaativimmat juridiset ja yksityisyysvaatimukset.

 • Noudatat terveydenhuollon ja biotieteiden alan säädöksiä, kuten 21-CFR ja Annex 11.
 • Tarjoat helppokäyttöisiä, suuren varmuuden allekirjoitusvaltuuksia edistyneille tai päteville varmennepohjaisille digitaalisille allekirjoituksille pilvipalvelussa.
Allekirjoituskokemuksen yksinkertaistus

Allekirjoituskokemuksen yksinkertaistus

Säästät aikaa ja kustannuksia selkeyttämällä prosesseja.

 • Luot saumattomia kokemuksia, jotka ovat kriittisiä, kun halutaan säilyttää potilaan tosiaikainen pääsy tietoihinsa.
 • Tee rekisteröitymisestä, tarkastelusta tai asioinnista vaivatonta milloin, missä tahansa ja millä laitteella tahansa.
Virheiden vähennys, riskin pienennys

Virheiden vähennys, riskin pienennys

Varmistat, että lomakkeet on täytetty oikein — ensimmäisellä kerralla. 

 • Luo visuaalisesti automaattisia työnkulkuja, jotka reitittävät dokumentit halutussa järjestyksessä. 
 • Yhdistä tietoja lomakkeista taustajärjestelmiin, mikä poistaa tietojen syötön kahteen kertaan. 
Sanofi

”Adobe on meille todella paras strateginen partneri, mitä olen nähnyt tähän saakka, ja johtaa tätä muunnosta pitkällä tähtäimellä.”

Katso, miten Pariisissa sijaitseva Sanofi, yksi maailman suurimmista lääkeyrityksistä, säästää paljon aikaa ja resursseja digitoimalla päivittäiset prosessit ja yksinkertaistamalla tärkeiden sopimusten allekirjoitusta ja allekirjoitusten tallennusta Adobe Document Cloudin avulla.

Sanofi

Prosessin yksinkertaistus — joka vaiheessa

Katso, miten siirtyminen digitaaliseen toimintaan Acrobat Sign Solutionsin avulla voi selkeyttää mitä
tahansa työnkulkua, jossa tarvitaan lomakkeita, sovelluksia ja allekirjoituksia.

Kliiniset kokeet -kuvake

Kliiniset kokeet

 • Tuotekehitysdokumentointi
 • Laatutarkastukset
 • Kliinisiin kokeisiin rekisteröinti
 • Potilaan suostumuslomakkeet
 • Kliinisen kokeen protokolla
 • Tutkimuslääkkeen ilmoitukset (IND)
 • Uuden lääkkeen myyntilupahakemukset (NDA)

 

 

Valmistus-kuvake

Valmistus

 • Sähköiset valmistuserätositteet
 • Valmistussarjan jäljitettävyys
 • Palautusilmoitukset
 • Tapausraportit
 • Haittatapahtumien raportointi
 • Turvallisuustarkastukset
 • Tuotemerkkirekisteröinnit

 

 

Jakelu-kuvake

Jakelu

 • Myyntisopimukset
 • Tilauksen käsittely
 • Yhteistyökumppaniohjelmat
 • Käsittelyketju
 • Yksinkertainen hallinta
 • Potilaiden avustusohjelma
 • Kenttähuoltoraportit

 

 

Lainmukaisuus ja säännönmukaisuus -kuvake

Lainmukaisuus ja säännönmukaisuus

 • Vakiotoimintamenettelyt (SOP)
 • Salassapitosopimukset (NDA)
 • Patenttihakemukset
 • Tarkistukset
 • Sopimukset ulkopuolisen lakimiehen kanssa
 • Sisäinen säännönmukaisuus
 • Tuotemerkkirekisteröinnit

 

 

Hankinta-kuvake

Hankinta

 • Tarjouspyynnöt ja tarjouspaketit
 • Ostotilaukset
 • Päähuoltosopimukset
 • Myyjien perehdytys
 • Uusimissopimukset
 • Laskut
 • Toimittajasopimukset

 

 

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto

 • Ehdokkaiden rekrytointi
 • Uuden työntekijän perehdytys
 • Urakoitsijasopimukset
 • Menettelytapojen hyväksynnät
 • Koulutuksen säännönmukaisuus
 • Rekisteröinti etujen saajaksi
 • Palkkasopimukset

 

 

Verraton tuottavuus — jo käyttämiesi järjestelmien sisällä

Valmis integrointi Microsoft 365-, Teams-, Dynamics 365-, SharePoint-, Salesforce-, Workday- ja moniin muihin sovelluksiin yhdistää PDF-tiedostojen tehon ja sähköiset allekirjoitukset organisaation käyttämiin kirjausjärjestelmiin. Voit myös integroida Document Cloudin yrityksen omiin liiketoimintajärjestelmiin ja verkkosivustoille vankkojen REST-ohjelmointirajapintojen avulla, jotka on suunniteltu skaalautuviksi ja luotettaviksi. Keskitetyt mallikirjastot standardoivat sovellukset ja lomakkeet. Näin tulee vähemmän virheitä ja käsittely on nopeampaa. Microsoft
Salesforce
Google
Workday
ServiceNow

Valmis täysin digitaalisiin prosesseihin?

Missä sitten oletkin digitaalisen muutoksen matkalla, ota seuraava askel Adobe Document Cloudin kanssa.