Integrointi

Liiketoiminnan integrointiratkaisut

Integroi PDF- ja sähköisten allekirjoitusten ratkaisut.

Voit lisätä työnkulkumme olemassa oleviin järjestelmiin, prosesseihin ja sovelluksiin.

Integroi PDF- ja sähköisten allekirjoitusten ratkaisut.

Voit lisätä työnkulkumme olemassa oleviin järjestelmiin, prosesseihin ja sovelluksiin.

Integrointi

Adobe Sign on nyt Microsoftin ensisijainen sähköisten allekirjoitusten ratkaisu.

Teemme yhteistyötä johtavia ratkaisuja toimittavien yritysten kanssa — voit lisätä Adobe Document Cloud -ratkaisut järjestelmiin, prosesseihin ja sovelluksiin, joita organisaatiosi jo käyttää.

Microsoft

Lisäät henkilöstön tuottavuutta ja liiketoiminnan tapahtumia Microsoft 365:n, SharePointin ja Dynamicsin avulla.

Salesforce

Lähetä, allekirjoita, seuraa ja arkistoi sopimukset nopeasti ja suojatusti missä tahansa Salesforcen osassa, mukaan lukien mobiilisovelluksessa.

Google-logo

Säästät reilusti aikaa PDF- ja sähköisen allekirjoituksen työnkulkujen ja Google Driven saumattoman integroinnin avulla.

Workday

Saat tarjouskirjeet, salassapitosopimukset ja muut henkilöstödokumentit allekirjoitetuksi nopeasti ja suojatusti käyttämällä Adobe Signia Workday-ratkaisun kanssa.

Servicenow

Edistät digitaalista muutosta alan johtavilla ratkaisuilla ja konsultoinnilla.

Nintex-logo

Tuotat täysin digitaalisia työnkulkuja alusta loppuun lisäämällä luotettavia, juridisesti sitovia sähköisiä allekirjoituksia mihin tahansa Nintex-työnkulkuun.

SAP Ariba

Vähennät dokumenttien käsittelyaikaa 80 %, kun lisäät SAP Ariba -työnkulkuun sähköisen allekirjoituksen, seurannan ja automaattisen raportoinnin.

Box

Huolehdit kaikista dokumenttitehtävistä tallennuksesta ja käytöstä alkaen lähetykseen ja allekirjoitukseen.

Icertis

Lähetä, allekirjoita ja seuraa dokumentteja Icertis-järjestelmällä, joka on johtava yrityksen sopimusten hallintaympäristö pilvipalvelussa.

Saat integroituja sähköisen allekirjoituksen kokemuksia, kun käytät Adobe Signia Guidewire Insurance Suiten kanssa.

Notarize

Notarize ja Adobe tuovat yhteistyössä sähköiset allekirjoitukset etänä tehtäviin notarisointiprosesseihin verkossa.

Veeva

Adobe Sign nopeuttaa Veevan työnkulkuja biotieteiden yrityksille eri puolilla maailmaa.


Myynnin-/asiakkuudenhallinta (CRM)

Voit lähettää, allekirjoittaa, seurata ja arkistoida sopimuksia sähköisillä allekirjoituksilla, joihin voit luottaa — missä, milloin ja millä laitteella tahansa — Microsoft Dynamics 365 CRM -ratkaisussa.

CRM Dialer

Edistä nopeampia konversioita Adobe Signin tehostamilla sähköisillä allekirjoituksilla, alan johtavalla automaattisella soitto-ohjelmistolla ja tehokkaalla myyntiliidien hallinnan CRM-järjestelmällä.

IRIS CRM

Selkeytä myyntiprosessia sähköisillä allekirjoituksilla. myyntiliidien seurannalla ja kauppiaiden automaattisella perehdyttmisellä johtavan maksujen käsittelyn CRM-järjestelmän avulla.

Salesforce

Lähetä, allekirjoita, seuraa ja arkistoi sopimukset nopeasti ja suojatusti missä tahansa Salesforcen osassa, mukaan lukien mobiilisovelluksessa.

Oracle

Nopeutat myyntiprosesseja integroimalla Adobe Signin Oraclen CRM-sovelluksiin.

Netsuite

Saat tarjoukset, sopimukset ja päätökset allekirjoitetuksi muutamassa minuutissa NetSuite-tilissäsi.

Sugar CRM

Saat kaupat päätökseen nopeammin lähettämällä sopimukset SugarCRM-järjestelmästäsi.

ZOHO CRM

Sitoutat asiakkaita yhdessä paikassa useilla eri kanavilla integroimalla Adobe Signin Zoho CRM -ratkaisuun.

Workbooks CRM

Nopeuta pilvipohjaisia CRM- ja markkinointiautomaatiosovelluksia yhdistämällä Workbooks CRM Adobe Signin kätevyyteen.


Sopimuksen elinkaaren hallinta (CLM) / CPQ-ohjelmisto (configure (konfiguroi), price (hinta), quote (tarjous))

Agiloft

Agiloft integroituu Adobe Signiin, nopeuttaa hyväksyntätyönkulkuja ja sopimusten hallintaa sekä mahdollistaa täydellisen raportoinnin ja säännönmukaisuuden.

Advanced Software Concepts (ASC)

Selkeytät sopimusten hallintaa lisäämällä Adobe Signin ASC-työnkulkuihin.

Callidus Cloud

Nopeutat tarjousprosesseja suojatuilla, automatisoiduilla ja jäljitettävillä Adobe Signin sähköisillä allekirjoituksilla.

Change Healthcare

Change Healthcare auttaa selkeyttämään terveysvakuutusten toimittajasopimusten elinkaarta käyttämällä Adobe Signia.

Intelligentcontract

Automatisoi sopimukset ja allekirjoita sopimukset sähköisesti intelligentcontractin ja Adobe Signin avulla.

icertis soveltaa pilvipalvelua

Automatisoi ja selkeytä sopimusten koko elinkaarta Cobblestonen ja Adobe Signin avulla.

ContractZen

Hallitset sopimuksia ja kokouspöytäkirjoja aikaisempaa kätevämmin. Voit seurata ja tallentaa ContractZenissä olevia dokumentteja Adobe Signin avulla.

Cobblestone

Automatisoi ja selkeytä sopimusten koko elinkaarta Cobblestonen ja Adobe Signin avulla.

Jaggaer


Nopeutat hankintaprosesseja käyttämällä Adobe Signia Jaggaerin ratkaisuissa.

Nintex

Saat säännönmukaisia prosesseja automatisoimalla liiketoimintakriittisten dokumenttien luontia integroiduilla sähköisillä allekirjoituksilla.

Oracle

Nostat tuottavuutta käyttämällä Adobe Signia Oraclen PeopleSoft-sovelluksissa.

Adobe Sign -integrointi Pros Smart CPQ -sovellukseen

Automatisoi ja yksinkertaista konfigurointia, hinnoittelua ja tarjousprosessia myyntiryhmälle.

SAP Ariba

Vähennät dokumenttien käsittelyaikaa vähintään 80 %, kun lisäät SAP Ariba -työnkulkuun sähköisen allekirjoituksen, seurannan ja automaattisen raportoinnin.

SAP


Optimoit yhtiön sopimuksia parantamalla sääntöjen noudattamista ja toimittamalla lyhyen Time-to-value (TtV) -ajan SAP CLM -järjestelmällä.

Salesforce CPQ

Voit toimittaa sähköiset allekirjoitukset integroituina CPQ-ratkaisuun Salesforcesta.

revitas

Selkeytät myyntiliidien muuntamista tuotoiksi (lead-to-cash) mobiilin sopimushallinnan ja tuottojohtamisen avulla.

SAP

Automatisoi, hallitse ja seuraa sopimusten koko elinkaarta M-Filesin ja Adobe Signin avulla.


Henkilöstöhallinto (HR) / Yritysresurssien suunnittelu (ERP)

Microsoft 

Dynamics 365 for Talent

Yhdistettynä Adobe Signiin se antaa henkilöstöhallinnon ryhmälle heidän tarvitsemansa työkalut huippuhakijoiden nopeaan palkkaukseen.

Avature

Muunna digitaalisesti kykyjen hankintaa ja hallintaa Avaturen ja Adobe Signin avulla.

Bond

Selkeytät henkilöstöresurssien hallintaa, rekrytointia ja palkanmaksua Adobe Signin ja Bond International Softwaren ratkaisujen avulla.

COMPAS

COMPAS käyttää Adobe Signia nopeimpana ja kätevimpänä tapana perehdytysdokumenttien allekirjoitukseen, seurantaan ja arkistointiin.

Saba

Perehdytys nopeutuu ja siitä tulee paperiton Adobe Signin ja Saba Recruiting@Work -ratkaisun avulla.

Namely

Teet henkilöstöhallinnon prosesseista täysin digitaalisia Adobe Signin ja Namelyn avulla.

Lumesse

Adobe Sign integroituu Lumessen kykyjenhallintaohjelmistoon, jolla voidaan lähettää, allekirjoittaa ja seurata dokumentteja työntekijän koko palveluksessa olon ajan.

LEVER

Selkeytät rekrytointiprosesseja ja hakijoiden seurantaa, jolloin rekrytoijat ja palkkaavat esimiehet voivat keskittyä työnhakijoihin.

SuccessFactors

Voit lisätä luotetut, lainmukaiset sähköiset allekirjoitukset HCM-työnkulkuihin Adobe Signin ja SAP SuccessFactors -ratkaisun avulla.

Palvelua nyt

Nopeuta allekirjoitusprosesseja ja luo täysin digitaalisia palvelutyönkulkuja Adobe Signilla ServiceNow-integraatiota varten.

Workday

Saat tarjouskirjeet, salassapitosopimukset ja muut henkilöstöhallinnon ja talousosaston dokumentit allekirjoitetuksi nopeasti ja suojatusti käyttämällä Adobe Signia Workday-ratkaisun kanssa.

ZOHO People

 Adobe Sign integroituu Zoho Peoplen kanssa, joka on täydellinen henkilöstöhallinnon sovellus verkossa. Se keskittää ja varmistaa työntekijöiden tiedot ja siinä on tehokkaita itsepalvelutoimintoja.

ZOHO People

Adobe Sign integroituu SilkRoad
Recruitingiin ja nopeuttaa rekrytointia
täysin paperittomilla työnkuluilla ja
suojatuilla sähköisillä allekirjoituksilla.

Ryhmätyö/tuottavuus

Voit luoda ja jakaa PDF-dokumentteja suoraan Microsoft 365 -sovelluksissa. Voit myös lähettää dokumentteja allekirjoitettavaksi ja seurata niiden tilaa Wordissä, PowerPointissa tai Outlookissa.

Voit tehdä enemmän töitä OneDrivella verkossa yritykselle. Muunna Microsoft 365-tiedostot PDF-muotoon ja yhdistä dokumentit yhdeksi tiedostoksi suoraan OneDrivellä.

Selkeytä dokumenttityönkulkuja käyttämällä Document Cloud -ratkaisuja SharePointin kanssa. Saat sopimukset allekirjoitetuksi hetkessä ja työskentelet saumattomasti PDF-tiedostoilla.

Google Drive     Logo

Voit tarkastella, hakea, merkitä, luoda, organisoida, yhdistää, viedä ja lähettää PDF-tiedostoja allekirjoitukseen — kaikki tämä Google Drivessa.

Egnyte

Adobe Signin avulla voit lähettää, allekirjoittaa ja tallentaa dokumentteja automaattisesti — kaikki Egnyte Connect -käyttöliittymässä.

Dropbox

Avaat, muokkaat ja tallennat PDF-tiedostot Dropbox-tiliin Acrobat DC:llä työskentelyn aikana.

Microsoft SharePoint

Vähennät kustannuksia ja riskejä. Voit seurata ja todentaa virallisten dokumenttien sähköisiä allekirjoituksia Adobe Signin ja digitaalisen CaseMail-postipalvelun avulla. 

Box

Box ja Adobe yhdessä huolehtivat kaikista dokumenttitehtävistä alkaen tallennuksesta ja käytöstä lähetykseen ja allekirjoitukseen. 

Nintex-logo

Muunnat liiketoiminnan rutiinit täysin automatisoiduiksi prosesseiksi Nintex Workflow Cloudissa, Document Generationissa ja Adobe Signissa.

ProcessMaker

Saat nopeat, jäljitettävät ja tehokkaat dokumenttien työnkulut yhdistämällä ProcessMakerin tehokkuuden Adobe Signin kätevyyteen ja turvallisuuteen.

Pulpstream

 Pulpstream on alusta liiketoimintaprosessien selkeytykseen. Se integroituu Adobe Signin kanssa ja yksinkertaistaa juridisten dokumenttien todennusta mobiililaitteilla.

Webmerge

Voit integroida Adobe Signin WebMergeen, online-alustaan, jonka avulla keräät dataa sekä täytät ja lähetät dokumentteja kaikille kontakteille automaattisesti.

M Files

Adobe Sign integroituu AODOCS-järjestelmään, joten lomakkeiden lähetys, seuranta ja hallinta on helppoa.

M Files

Selkeytä hyväksyntiä dokumenteille, joita hallitaan M-Files-järjestelmällä, lähettämällä ne suojattuun ja juridisesti sitovaan sähköiseen allekirjoitukseen Adobe Signilla.

UI Path

Digitaalisten allekirjoitusten automaatio helpottui juuri UiPathin Adobe Sign Activity Packin avulla.

ZOHO Docs

Adobe Sign mahdollistaa dokumenttien lähetyksen, allekirjoituksen ja seurannan Zoho Docsin sisällä, joka on työryhmän yhteistyön ja ryhmän tietämyksen jakamisen työkalu.

M Files

Sähköinen allekirjoitus nopeuttaa prosessia asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja työnantajille sekä varmistaa, että dokumentit reititetään tehokkaasti.

M Files

Mahdollistaa dokumenttien organisoinnin ja päivittäisten prosessien automatisoinnin.

Solution Partners

Accenture

Voit hyödyntää suhdetta tähän globaaliin liikkeenjohdon konsultoinnin ja teknologiapalvelujen yritykseen.

Deloitte

Saat alan johtavat tilintarkastus-, konsultointi-, veroneuvonta- ja asiantuntijapalvelut.

IBM

Voit lisätä tehokkuutta uudistamalla yrityksen toiminnot digitaalisesti ja muuntaa koko yrityksen uudenlaiseksi.

Otsuka Corporation -logo

Edistät digitaalista muutosta alan johtavilla ratkaisuilla ja konsultoinnilla.

pwc

Organisaation tehokkuuden mahdollistaminen tiedonkeruuprosessilla, työnkulun prosesseilla ja sähköisillä allekirjoituksilla

pwc

PwC-yritykset auttavat organisaatioita ja henkilöitä saavuttamaan tuloksia ja synnyttämään näin lisäarvoa.


Muut

Buildium

Kaikki kiinteistöihin liittyvät tapahtumat voi hoitaa käyttämällä Adobe Signia Buildiumin kanssa.

eOriginal

Hallitset arvokkaita allekirjoitettuja digitaalidokumentteja turvallisesti ja säännönmukaisesti.

esign pay

Lisäät luottokortilla tai sähköisillä shekeillä tapahtuvien asiakasmaksujen kätevyyden tämän Adobe Signin integroinnin avulla.

HomeAway

Sähköisten allekirjoitusten avulla vuokralaisten on helppo tehdä loma-asuntojen vuokrasopimuksia VRBO-sivustolla.

IMM

Mahdollista turvallinen ja suojattu kriittisten rahoitusdokumenttien sähköinen allekirjoitus.

okta

Keskitä Adobe Document Cloudin identiteetin hallinta ja käyttäjien valmistelu Okta-ratkaisun avulla.

onelogin

Kirjaudu tämän kertasisäänkirjauksen portaalin avulla sovelluksiin, kuten Adobe Sign.

RevSpring

Keskitä Adobe Document Cloudin identiteetin hallinta ja käyttäjien valmistelu Okta-ratkaisun avulla.

REAPIT

Säästät aikaa ja vähennät paperitöitä Adoben sähköisten allekirjoitusten avulla Reapitin Estate Agency -ohjelmistossa.

RevSpring

Nopeutat asiakaskommunikaatiota, asiakkaiden perehdytystä, laskutusta ja maksuja Adoben sähköisten allekirjoitusten avulla.

Ricoh

Hallitset dokumentteja tehokkaammin integroimalla sähköiset allekirjoitukset Ricoh-ratkaisuihin.

riskonnect

Adobe Sign nopeuttaa yrityksen riskienhallintaan liittyviä prosesseja.

Xero

Allekirjoitat ja lähetät veroilmoitukset nopeasti ja suojatusti Adobe Signin ja Xeron avulla.

Xero

Valmistele, lähetä, allekirjoita sähköisesti ja seuraa kätevästi tärkeitä rahoitusdokumentteja.

Xero

Vakuutusagentit voivat lähettää dokumentteja ja säilyttää sähköisten allekirjoitusten kirjauksia yhdessä paikassa.

Xero

Parannat henkilöstö- ja taloushallinnon sekä tuotannon säännönmukaisuutta samalla, kun selkeytät työntekijöiden ja työnhakijoiden kokemuksia.

Xero

Kun lähetät dokumentit HowNow’n suojatulle palvelimelle, asiakkaat voivat allekirjoittaa ne, ja saat ne takaisin nopeasti.

Xero

Vähennät hoitoviiveitä mobiilitoimisilla, tosiaikaisilla sähköisillä allekirjoituksilla potilaille ja palveluntarjoajille.

Xero

Standardoi ja nopeuta uusien asiakashakemusten tietojenkeruuprosessia.

Xero

Rekrytointi, palkkaus ja hakemusten seuranta on helppoa Pereless Systemsin ja Adobe Signin avulla.

Xero

Lähetät turvallisesti ja suojatusti lakimääräiset dokumentit allekirjoitukseen.

Xero

Selkeytät digitaalisia allekirjoituksia taustatarkistuksille Sterling RISQ:n ja Adobe Signin avulla.

Varmistat, että vain tietty allekirjoittaja voi allekirjoittaa sopimuksen, ja varmistat allekirjoittajan henkilöllisyyden.

Xero

Säästät aikaa, parannat asiakaspalveluja ja vähennät riskiä lähettäessäsi dokumentit allekirjoitukseen.

Standardoi työnkulut ja varmista säännönmukaisuus Adobe Signin avulla.

Helpotamme siirtymistä digitaalikäyttöön.

Lisää Adobe Document Cloud -ratkaisut nykyisiin sovelluksiin tai liiketoimintaprosesseihin käyttämällä vankkoja ohjelmointirajapintojamme.

Yhteistyö Adobe Document Cloudin kanssa

Liity Adoben ISV-partneriohjelmaan, niin annamme yrityksellesi työkalut ja resurssit Adobe Document Cloudiin integroituvien ratkaisujen kehitykseen ja toimitukseen.

Autat yritystäsi tehokkaiden, poikkeuksellisten dokumenttikokemusten toimituksessa Adobe Document Cloudin avulla.

 

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

Adobe Sign

Adobe Sign

Adobe Sign