Adobe Document Cloud for Life Sciences

Προώθηση καλύτερης έρευνας και καλύτερων αποτελεσμάτων με την ψηφιακή μετάβαση.

Μετατρέψτε τις ροές εργασίας εγγράφων και υπογραφών σας σε 100% ψηφιακές εμπειρίες με το Adobe Document Cloud σήμερα.

εναλλακτικό κείμενο
Εύκολο

Ευελιξία

Αφήστε τους ασθενείς, τους πελάτες και τους προμηθευτές να συμπληρώνουν ηλεκτρονικές αιτήσεις από οποιαδήποτε συσκευή — οπουδήποτε.

Αποδοτικό

Απόδοση

Επεξεργασία δεδομένων κλινικών δοκιμών, εντύπων HIPAA και απαιτήσεων σε λίγα λεπτά — όχι σε ημέρες.

Συνδεδεμένο

Ενοποίηση

Εργαστείτε μέσα στα συστήματα στα οποία ήδη βασίζεστε - συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών της Microsoft — χάρη στις ενοποποιήσεις και τα API.

Συμμορφούμενο

Συμμόρφωση

Συλλέξτε υπογραφές με ασφάλεια, ενώ παράλληλα συμμορφώνεστε με το 21 CFR Part 11 και άλλους βιομηχανικούς κανονισμούς.

Συσκευές

Βελτιστοποιήστε τη συμμόρφωση με ευκολία εξ αποστάσεως.

Με τις λύσεις Acrobat Sign Solutions, είναι εύκολο να επαληθεύσετε την ταυτότητα ενός υπογράφοντος ή να πιστοποιήσετε την αυθεντικότητα ενός υπαλλήλου, ενώ παράλληλα συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς του κλάδου, όπως το U.S. FDA 21 CFR Part 11. Τα αιτήματα ηλεκτρονικής υπογραφής αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους υπογράφοντες με μοναδικούς συνδέσμους προς τα έγγραφα και μπορείτε να προσθέσετε αυξημένη ασφάλεια, όπως πιστοποίηση ταυτότητας της κυβέρνησης των ΗΠΑ, προστασία με κωδικό πρόσβασης και επαλήθευση μέσω SMS. Επίσης, οι υπογραφές μας στο cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή μιας ψηφιακής υπογραφής που βασίζεται σε πιστοποιητικό, όπως η προηγμένη ή η ειδική ηλεκτρονική υπογραφή, όπως ορίζεται από τον κανονισμό eIDAS της ΕΕ.


Είτε υπογράφετε σε υπολογιστή είτε σε κινητό, η διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής παρακολουθείται με ασφάλεια και καταγράφεται στη διαδρομή ελέγχου. Και, μόνο για την υγειονομική περίθαλψη και τις βιοεπιστήμες, οι υπογράφοντες μπορούν να επιλέξουν τον λόγο για κάθε υπογραφή.

Με την Adobe, η ιατρική κινείται με ψηφιακή ταχύτητα.

Νομικά δεσμευτικές εμπειρίες ηλεκτρονικής υπογραφής.

Νομικά δεσμευτικές εμπειρίες ηλεκτρονικής υπογραφής.

Αποκτήστε μια πλήρη διαδρομή ελέγχου και ικανοποιήστε τις πιο απαιτητικές νομικές απαιτήσεις και απαιτήσεις προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς του κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης και των βιοεπιστημών, όπως το 21-CFR και το παράρτημα 11.
 • Προσφέρει εύχρηστα, υψηλής αξιοπιστίας διαπιστευτήρια υπογραφής για προηγμένες ή εξειδικευμένες ψηφιακές υπογραφές βάσει πιστοποιητικών στο cloud.
Απλοποιήστε την εμπειρία της υπογραφής.

Απλοποιήστε την εμπειρία της υπογραφής.

Εξοικονομήστε χρόνο και κόστος με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών σας.

 • Δημιουργήστε απρόσκοπτες εμπειρίες που είναι κρίσιμες για τη διατήρηση των ασθενών με πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
 • Διευκολύνετε την εγγραφή, την προβολή ή τη διενέργεια συναλλαγών οποτεδήποτε, οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή.
Μειώστε τα λάθη, μειώστε τον κίνδυνο.

Μειώστε τα λάθη, μειώστε τον κίνδυνο.

Βεβαιωθείτε ότι τα έντυπα συμπληρώνονται σωστά — την πρώτη φορά. 

 • Δημιουργήστε οπτικά αυτοματοποιημένες ροές εργασίας που δρομολογούν τα έγγραφα με οποιαδήποτε σειρά. 
 • Χαρτογράφηση δεδομένων από φόρμες σε back-end συστήματα, εξαλείφοντας διπλή καταχώρηση δεδομένων. 
Sanofi

«Η Adobe, από ό,τι έχω δει μέχρι στιγμής, είναι πραγματικά ένας από τους καλύτερους στρατηγικούς εταίρους για εμάς και θα ηγηθεί αυτού του μετασχηματισμού μακροπρόθεσμα».

Δείτε πώς η Sanofi με έδρα το Παρίσι, μία από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως, χρησιμοποιεί το Adobe Document Cloud για να εξοικονομήσει πολύ χρόνο και πόρους, ψηφιοποιώντας τις καθημερινές διαδικασίες και απλοποιώντας την υπογραφή και την καταγραφή υπογραφών σε σημαντικές συμβάσεις.

Sanofi

Απλοποιήστε τη διαδικασία — σε κάθε φάση.

Δείτε πώς η ψηφιακή μετάβαση με τις λύσεις Acrobat Sign Solutions μπορεί να βελτιώσει κάθε
ροή εργασίας που απαιτεί έντυπα, αιτήσεις και υπογραφές.

Εικονίδιο Clinical Trials

Clinical Trials

 • Τεκμηρίωση R&D
 • Επιθεωρήσεις ποιότητας
 • Εγγραφή σε κλινική δοκιμή
 • Έντυπα συγκατάθεσης ασθενών
 • Πρωτόκολλο κλινικής δοκιμής
 • Καταθέσεις νέων ερευνητικών φαρμάκων (INDS)
 • Αιτήσεις νέων φαρμάκων (NDA)

 

 

Εικονίδιο κατασκευές

Κατασκευές

 • Ηλεκτρονικά αρχεία παρτίδων
 • Ιχνηλασιμότητα παρτίδων
 • Ειδοποιήσεις ανάκλησης
 • Αναφορά περιστατικών
 • Αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων
 • Επιθεωρήσεις ασφαλείας
 • Καταχωρήσεις εμπορικών σημάτων

 

 

Εικονίδιο κατανομής

Κατανομή

 • Συμβάσεις πωλήσεων
 • Επεξεργασία παραγγελιών
 • Προγράμματα συνεργασίας
 • Αλυσίδα επιτήρησης
 • Απλή διαχείριση
 • Πρόγραμμα βοήθειας ασθενών
 • Αναφορές υπηρεσιών πεδίου

 

 

Εικονίδιο νομικών πληροφοριών και συμμόρφωσης

Νομικές πληροφορίες και συμμόρφωση

 • Τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (SOP)
 • Συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDA)
 • Υποβολές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Έλεγχοι
 • Συμφωνίες εξωτερικών συμβούλων
 • Εσωτερική συμμόρφωση
 • Καταχωρήσεις εμπορικών σημάτων

 

 

Εικονίδιο Προμήθειες

Προμήθειες

 • RFP και πακέτα προσφορών
 • Εντολές αγοράς
 • Κύριες συμφωνίες παροχής υπηρεσιών
 • Ένταξη προμηθευτών
 • Συμφωνίες ανανέωσης
 • Τιμολόγια
 • Συμβάσεις προμηθευτών

 

 

Εικονίδιο Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

 • Πρόσληψη υποψηφίων
 • Ένταξη έων υπαλλήλων
 • Συμφωνίες εργολάβων
 • Αναγνωρίσεις πολιτικής
 • Συμμόρφωση στην κατάρτιση
 • Εγγραφή παροχών
 • Συμφωνίες αποζημίωσης

 

 

Απαράμιλλη παραγωγικότητα — μέσα από τα συστήματα που ήδη χρησιμοποιείτε.

Η ενοποίηση με το Microsoft 365, το Teams, το Dynamics 365, το SharePoint, το Salesforce, το Workday και άλλα συστήματα συνδέει τη δύναμη των PDF και των ηλεκτρονικών υπογραφών με τα συστήματα καταγραφής σας. Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε το Document Cloud σε ιδιόκτητα επιχειρηματικά συστήματα και ιστότοπους εταιρειών με ισχυρά API REST που έχουν σχεδιαστεί για επεκτασιμότητα και αξιοπιστία. Οι κεντρικές βιβλιοθήκες προτύπων τυποποιούν τις εφαρμογές και τα έντυπα για λιγότερα λάθη και ταχύτερη επεξεργασία. Microsoft
Salesforce
Google
Workday
ServiceNow

Είστε έτοιμοι για ολοκληρωμένες ψηφιακές διαδικασίες;

Όπου κι αν βρίσκεστε στο ταξίδι σας, κάντε το επόμενο βήμα με το Adobe Document Cloud.