Futurisztikus épületterv

A generatív mesterséges intelligencia integrálása az építészeti tervezés munkafolyamatába

A műemlékektől a múzeumokig, a lakóházaktól a kórházakig: az építészet a mindennapi életünk szerves része. A generatív mesterséges intelligencia segíthet az építészeknek, hogy jobban használható és innovatívabb környezeteket alkossanak, minden eddiginél gyorsabban és hatékonyabban.

Új építészeti ötletek generatív MI segítségével

  • A generatív mesterséges intelligenciát az építészek hasznos segítőtársként használhatják az adatok, az esztétikai megoldások és az ötletek korábban soha nem látott módon történő ötvözésére.
  • Az építészeti tervezés folyamatában további előnyt jelent a generatív MI gyorsasága és hatékonysága.
  • A generatív MI építészeti felhasználásában rejlő lehetőségek felfedezéséhez meg kell ismernie, hogyan működik az MI-alapú tartalomgenerálás, saját promptokkal kell kísérleteznie és nyitottnak kell lennie az új és szokatlan elképzelésekre.

Hatékonyabb építészeti tervezés

Mindegy, hogy rekordmagasságú felhőkarcolóról, ideiglenes közösségi installációról vagy egy látszólag egyszerű lakóházról van-e szó, az építészeti projektek rendkívül összetett feladat elé állítják a tervezőket.

 

A tervezés csak egy aspektusa a teljes építészeti munkafolyamatnak, melynek során többek között gondoskodni kell az építési szabályzatok betartásáról, a statikai terv elkészítéséről, valamint a területrendezési jogszabályoknak és a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelésről – miközben az ügyfél költségvetését is figyelembe kell venni. Bár a rajzasztalt napjainkra felváltotta a jóval gyorsabb számítógépes tervezés (CAD), egy lenyűgöző építmény vagy környezet megalkotásához még ma is óriási szellemi erőfeszítésre és kreativitásra van szükség.

 

És éppen ebben segíthet a generatív MI. „A generatív mesterséges intelligencia nemcsak az építészek munkamódszereit változtatja meg – beleértve a tervezési fázisokat és az ötletek felderítésének hagyományos módjait –, hanem alapjaiban átformálja azt is, ahogyan látjuk, képpé alakítjuk és elképzeljük a körülöttünk lévő világot. Végső soron pedig átformálja a szemléletet, amellyel a környezettel való interakcióra és a környezetek tervezésére tekintünk, amikor a jövő lehetőségeit kutatjuk” – véli Emily C.S. Pellicano, a Syracuse University School of Architecture professzora.

 

A generatív MI építészeti tervezési folyamatba való integrálásával az építészek hatékonyabban hozhatnak létre innovatív épített környezeteket.

modern nappali

A generatív MI négy előnye építészeknek

Más szakmákhoz és alkalmazási területekhez hasonlóan az építészek is nap mint nap kutatják, milyen lehetőségeket tartogat a szakterületük számára a mesterséges intelligencia. Az alábbiakban csak néhányat mutatunk be a generatív MI építészek és építészhallgatók számára kínált előnyeiből.

függesztőkábeles híd

1

Mindig elérhető partner a munkában

„A generatív mesterséges intelligencia építészeti gyakorlatba való integrálásában azt találom a legizgalmasabbnak, hogy a technológia valódi együttműködő partnerré válik a tervezési folyamatban” – mondja Pellicano.

 

A generatív MI különösen a folyamat korai fázisaiban lehet hasznos segítőtárs, amikor az építészek megalkotják a koncepciót, ötleteket próbálnak ki és kidolgozzák az elképzeléseiket. Az építész például megkérheti a generatív mesterséges intelligenciát, hogy mutasson be közelmúltbeli vagy régebbi projekteket, és ezzel segítsen megérteni, hová sorolható az adott tervötlet az építészet világában. Vagy a szövegalapú képgenerálás segítségével már a projekt elején kipróbálhatja a különböző ötleteket.

 

Megadhat például különböző szöveges promptokat egy olyan MI-alapú MI-alapú képgenerátornak, mint az Adobe Firefly, és rögtön megtekintheti, hogyan nézne ki egy újszerű koncepció, mielőtt megkezdené a tervezést.

2

Tágabb perspektívák és újszerű elképzelések

A generatív mesterséges intelligencia egyik legizgalmasabb tulajdonsága, hogy a technológia nem úgy „gondolkodik”, mint az emberek. Még a legkreatívabb embereknek is vannak előzetes elképzeléseik arról, hogy mi lehetséges, és ezalól az építészek sem jelentenek kivételt. Pellicano véleménye szerint a generatív mesterséges intelligencia „képes újszerű kapcsolatokat létrehozni, és olyan váratlan asszociációkkal, mintákkal és lehetőségekkel előállni, amelyek korábban senkinek nem jutottak eszébe”.

 

A váratlan vagy lehetetlennek tűnő elképzelések a kreativitás új dimenzióit tárhatják fel, amelyeket az építészek máskülönben talán fel sem fedeztek volna.

3

Több idő a fontos dolgokra

Pellicano óva inti az építészhallgatókat attól, hogy a generatív mesterséges intelligenciát csak a munka felgyorsítására használják – ennél sokkal fontosabb, hogy a leendő építészek az új technológiában meglássák az ismereteik bővítésére és a hagyományos elképzelések megkérdőjelezésére alkalmas eszközt. Ahelyett, hogy a generatív mesterséges intelligenciát egyszerűen olyan megoldásnak tekintenénk, amellyel időt spórolhatunk, gondoljunk rá inkább úgy, mint olyan segítőtársra, amely leveszi az építészek válláról a rutinszerű feladatok terhét, hogy hasznosabb dolgokra fordíthassák az idejüket.

4

Kevesebb kihagyott lehetőség, jobb eredmények

Az építészeti tervezési folyamatban az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy számtalan tényezőt kell figyelembe venni már a projektek kezdetétől fogva. Ha a kezdeti tervezési fázis lezárása után valamilyen hibára derül fény – például félreértettek valamit, és néhány építőanyag mégsem fér bele a költségvetésbe –, az komoly fennakadást okozhat a projektben.

 

Mivel a generatív mesterséges intelligenciát hatalmas mennyiségű adaton tanítják be – amelyek magukban foglalhatják az építési helyszínre vonatkozó korlátozásokat, a költségvetést, az építőanyagokat, az építési szabályzat követelményeit és még sok mást –, a technológia segíthet az építészeknek és csapataiknak, hogy már előre számításba vegyék és felmerülésük esetén könnyebben megoldják a problémákat (és ne lépjék túl a költségvetést). Ráadásul az ilyen sokrétű adatokhoz való hozzáférés azt is lehetővé teheti az építészek számára, hogy észleljék a hatékonysággal kapcsolatos problémákat, valamint azokat a lehetőségeket, amelyeket egyébként nem biztos, hogy észrevennének – így a legtöbbet hozhatják ki a rendelkezésre álló térből, és a lehető legoptimálisabb módon használhatják fel az anyagokat, ami hatalmas előnyt jelent a fenntarthatóság szempontjából.

 

Fontos megjegyezni, hogy bár a generatív mesterséges intelligencia „szuperképességekkel” ruházza fel az építészeket, nem képes helyettesíteni a kritikus gondolkodást és az emberi empátiát. Még a generatív mesterséges intelligencia betanításához használt hatalmas adatkészletek sem tudnak mindent figyelembe venni – különösen az épített környezet kulturális, személyes és közösségi hatásait.

 

Ne feledje: a generatív mesterséges intelligencia együttműködő partnerként jól megállja a helyét, de nem képes helyettesíteni a gondolkodást és az emberi kreativitást.

Az építészeti tervezési folyamat és a generatív mesterséges intelligencia

Bár még nincs kifejezetten építészeti igényekre betanított generatív MI-alapú alkalmazás, az építészhallgatók és a szakemberek már ma is használják a mesterséges intelligenciát a tervezési folyamatban, a meglévő technológiák kiegészítéseként. Az építészeti tervezési folyamat minden szakaszából lehetne példákat említeni a generatív MI gyakorlati felhasználására, de a lehetőségeket talán a sématervezés és a tervezésfejlesztés fázisain keresztül lehet a legjobban bemutatni.

 

Íme néhány példa arra, hogyan használható fel a generatív mesterséges intelligencia az építészeti folyamat szerves részeként:

építészeti vázlattól a renderelésig

Sématervezés

Műszaki rajzok, alaprajzok, helyszínrajzok, épületmagasságok és egyebek – a sématervezés a projekt alapjait fekteti le. A generatív mesterséges intelligencia segíthet az építészeknek olyan ötleteket kidolgozni, amelyek szilárd alapot teremtenek a tervezési folyamat további szakaszaihoz.

Koncepcióterv

Az MI-alapú generátorokkal az építészhallgatók és a gyakorló építészek a lehetőségek széles skáláját térképezhetik fel rendkívül gyorsan, mielőtt eldöntenék, milyen irányba indulnak el a tervezési folyamatban. Belekezdhetnek a munkába egy ötlettel és a szövegalapú képgenerálással, vagy használhatják a Photoshop olyan képességeit, mint a Generatív kitöltés és a Generatív kibővítés, hogy gyors vázlatok vagy fényképek alapján kiderítsék, hogyan nézne ki az adott koncepció a gyakorlatban.

Helyszínfelmérés és képalkotás

A Syracuse-i Egyetemen Pellicano egyik építészeti tervezési stúdiójában generatív mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen az építészhallgatóknak megismerni a konkrét helyszín értelmezésének, vizualizálásának és megértésének új módjait. Tanítványai „neurális stílusátviteli” eljárást és légi felvételeket használnak a helyszínek felméréséhez, értékeléséhez és tervezéséhez. A foglalkozások során a hallgatók a helyszínről készült légi felvételekkel kezdik a munkát, majd alternatív helyszíneket ábrázoló képeket (például történelmi térképeket, érzékszervi ingerek alapján készült vagy időjárási térképeket, adózási területek térképeit stb.) „visznek át” az eredeti légi felvételre.

 

„A hallgatók így olyan alternatívákat is megismerhetnek, amelyek eltérnek a helyszín kinézetéről, elrendezéséről és környezettel való kapcsolatáról kialakított előzetes elképzeléseiktől, és jó esetben újszerű, produktív ötletekkel szolgálnak” – számol be Pellicano.

Videógenerálás

A generatív mesterséges intelligencia egy renderelt 3D jelenet vagy egy félkész animáció alapján gyorsan tud olyan szemléletes videókat készíteni, amelyekkel az építészek átélhető élményként tekinthetik meg a terveket. A videó fontos eszköz az építészek kezében, amellyel megkomponálhatják a terek dinamikáját és megtervezhetik a közlekedési útvonalakat.

egy múzeum belső tere
udvar hátterének kibővítése

Tervfejlesztés

A jóváhagyott sématerv birtokában az építészek elkezdhetik kidolgozni a részleteket, többek között a felhasznált anyagokat, a berendezési tárgyakat és a felületeket, valamint az ablakok és ajtók elhelyezkedését. A generatív mesterséges intelligencia segítségével a kezdeti koncepciókat és terveket valósághű 2D és 3D tervekké alakíthatják át, amelyekkel hatékonyan bemutathatják az elképzeléseiket.

Képszerkesztés

A legtöbb építész számítógépes 2D- és 3D-tervezőszoftverek segítségével készíti el az épületek látványterveit. A generatív mesterséges intelligenciának köszönhetően gyorsan adhatnak hozzá olyan környezeti és stíluselemeket a képekhez, mint például a tájak, az építőanyagok, a textúrák és a színek, valamint további tárgyak, mint a bútorok, a szerelvények és egyéb belsőépítészeti elemek. Ráadásul az olyan funkciókkal, mint a vászon kiterjesztése – amely a Photoshopban Generatív kibővítés néven érhető el –, az építészek könnyedén megnövelhetik a képek terjedelmét vagy megváltoztathatják a képarányt, az eredeti megjelenés feláldozása nélkül.

2D- és 3D-renderelés

A 2D tervek 3D modellé alakítása sok időt vesz igénybe. A generatív mesterséges intelligencia azonban új technológiák révén ezt a feladatot is sokkal gyorsabbá és egyszerűbbé teheti. Természetesen továbbra is hasznos, ha egy építész jártas a 3D-modellezésben, de a szinte azonnali 3D-renderelés segíthet felgyorsítani az utolsó pillanatban szükségessé váló változtatások elvégzését.

Ahogy egyre több építész és építészhallgató kezdi el használni a generatív mesterséges intelligenciát a munkájához, biztosak lehetünk benne, hogy a jövő számos további felhasználási lehetőséget tartogat. Ezen túlmenően a generatív technológia még magára az építészeti tervezési folyamatra is hatással lehet. „Úgy vélem, hogy a generatív mesterséges intelligencia teljesen meg fogja változtatni az építészeti tervezés fázisait” – mondja Pellicano.

építészeti vonalrajz egy könyvtárról

A generatív mesterséges intelligencia jövője az építészetben

Akárcsak a mesterséges intelligencia más típusai, amelyeket ma már természetesnek tekintünk – gondoljunk például az automatikus javításra vagy a forgalmi dugók elkerülését valós időben segítő térképalkalmazásokra –, a generatív MI is szerves részévé fog válni az építészeti tervezés folyamatának.

 

„Arra számítok, hogy minden építész használni fogja a mesterséges intelligenciát a munkája során, akár tudatában van ennek, akár nem” – mondja Pellicano. „Egyre inkább része lesz majd a megszokott szoftvereinknek, és mivel a háttérben fog működni, nagyrészt nem is észleljük majd a jelenlétét.” A generatív mesterséges intelligencia az építész kreativitásának és egyéni stílusának kiterjesztésévé válik majd, új lehetőségeket tárva fel előttünk, ahogy a korábbi technológiák is tették – a vonalzótól és a körzőtől kezdve a rajzgépen át a számítógépes tervezőszoftverekig és hasonló eszközökig.

 

És mit tanácsol Pellicano azoknak az építészeknek, akik nem szeretnének lemaradni a generatív MI kínálta lehetőségekről? Ismerkedjenek meg a működésével. Ismerjék meg a különböző modellekhez használt adatkészleteket, fedezzék fel a tartalomszintézis működését, és kísérletezzenek folyamatosan az új technológiával. A legnagyobb innovációs potenciált a váratlan eredmények jelentik, amelyekre egy ember valószínűleg nem is gondolt volna.

 

„Azt ajánlom mindenkinek, aki generatív mesterséges intelligenciával szeretne dolgozni, hogy kíváncsian álljon hozzá a technológiához, és ne aggódjon amiatt, hogy néha elveszíti az irányítást” – mondja Pellicano.

Az építészet terén a generatív mesterséges intelligenciával való kísérletezés jó terepe lehet az Adobe Firefly, valamint a Photoshop Firefly-alapú eszközkészlete. A Szövegalapú képgenerálás funkcióval különböző szöveges promptokat tesztelhetünk, a Generatív kitöltés eszközzel képelemeket adhatunk hozzá vagy távolíthatunk el a tervekből, a Generatív kibővítés eszközzel pedig kiterjeszthetjük a képeket az eredeti határaikon túlra. Fontos, hogy játékos módon közelítsük meg a dolgokat – hiszen a váratlan eredményekből születnek a legjobb ötletek.


Közreműködő

 

Emily C.S. Pellicano


Az Adobe Fireflyjal megtapasztalhatja a jövőt

A generatív mesterséges intelligenciát és egyszerű promptokat használva kiváló minőségű tartalmakat (képeket, szövegeffekteket, színpalettákat és egyéb elemeket) hozhat létre.

Ez is érdekelheti

 Firefly által generált űrbeli jelenet
 Egy aranyszínű erdő Firefly által generált képe
 Tengeri világítótorony Firefly által generált képe
 Firefly által generált űrhajós többszínű űrbeli háttérrel