protect-pdf
Review url
https://www.adobe.com/reviews-api/dc/production/password-protect-pdf
Title
Novērtējiet savu pieredzi
Hide title
true
Rating verb
balss, balsis
Rating noun
zvaigznīte, zvaigznītes
Comment placeholder
Lūdzu, sniedziet atsauksmi
Comment field label
Pārskatīt atsauksmi
Submit text
Nosūtīt
Thank you text
Paldies par jūsu atsauksmi!
Tooltips
Slikti, zem vidējā, labi, ļoti labi, izcili
Tooltip delay
5
Initial Value
0

https://main--dc--adobecom.hlx.page/dc-shared/fragments/shared-fragments/frictionless/verb-footer/verb-footer-shell