A collage of images showing a brand graphic and its design components. The final graphic shows a purple energy drink bottle with the words “Power your energy.” Components include the bottle graphic, a transparent background, a font, and a purple color swatch.
A collage of images showing a brand graphic and its design components. The final graphic shows a purple energy drink bottle with the words “Power your energy.” Components include the bottle graphic, a transparent background, a font, and a purple color swatch. augša
50%, 60%

ĢENERATĪVAIS MI UZŅĒMUMIEM

Gūstiet panākumus uzņēmējdarbībā, izmantojot Firefly ģeneratīvo MI.

Satura izveidei paredzētā visaptverošā MI platforma Firefly ir izstrādāta, gādājot par drošu izmantošanu komerciāliem nolūkiem, kā arī par tās mērogojamību starp darba grupām un pielāgojamību jūsu zīmolam.

Pieprasīt vairāk informācijas Izpētīt Firefly

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cc-enterprise/business-enterprise/discover-firefly-benefits

A product shot of a yellow handbag against a backdrop of plants, flowers, and pink smoke. Beside it are three image variations in different color schemes, with a cursor selecting the final shot.

Ģeneratīvais MI, kas iegults galvenajos rīkos un darbplūsmās.

Pateicoties ģeneratīvā MI plašajām iespējām, kas ir integrētas rīkos, ko radošie darbinieki un mārketinga speciālisti izmanto ik dienu, ir iespējams ātrāk radīt idejas un strādāt, veidojot attēlus, vektorus un daudz citu resursu.

Uzzināt vairāk

API, kas atvieglo procesu mērogošanu un automatizāciju.

Aizmirstiet par manuāli un atkārtoti veicamiem uzdevumiem un izveidojiet simtiem dažādu variantu daudz ātrāk nekā jebkad iepriekš. Automatizējiet, personalizējiet un lokalizējiet variantus plašā mērogā, izmantojot Firefly pakalpojumus, tostarp Firefly un Creative Cloud API.

A collage of energy drink brand images in different sizes and with variations in colors and numbers of product shots, along with a user interface element that says “Resize.”
A brand image of an orange soda can against a background of greenery, oranges, and snowy mountains with the words “Cool in all seasons.” Beside it are smaller images representing a transparent background, a font, and an orange color swatch.

Pielāgoti modeļu un stila komplekti saglabā visus zīmola izveidei nepieciešamos elementus.

Ģenerējiet zīmola attēlu bāzi, apmācot pielāgotu Firefly modeli ar pašizveidotiem stiliem un objektiem. Saglabājiet konsekvenci un mērogojiet satura izveidi darba grupās, veidojot, saglabājot un kopīgojot stilus, kampaņu materiālus, teksta uzvednes un daudz citu elementu, izmantojot stila komplektus (drīzumā).

Atbildīgi izstrādāts un drošs lietošanai komerciālos nolūkos.

Strādājiet ar pārliecību, jo mūsu Firefly ģeneratīvā MI modeļi ir apmācīti, izmantojot licencēta satura datu kopu, piemēram, Adobe Stock, un publiski pieejamu saturu, kam autortiesību termiņš ir beidzies. Mēs neapmācīsim savus Firefly pamatmodeļus ar jūsu pielāgotā modeļa apmācības datiem. Klienti, kuri izmanto atbilstošus plānus, ir tiesīgi saņemt IP kompensāciju par ģenerētajiem attēliem (tiek piemēroti noteikumi).

Skatiet, kā tas notiek.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc3#uc3 | Firefly Services | :play:
Firefly pakalpojumi
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc5#uc5 | Custom Models | :play:
Pielāgošanas modeļi
#2C2C2C

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/experience-cloud-40.svg

Uzziniet, kā Firefly pakalpojumi var palīdzēt paātrināt jūsu satura piegādes ķēdi.

Uzzināt vairāk

The IBM logo, with the letters I, B, and M in white horizontal stripes.

Uzziniet par IBM jauno pieeju satura izveidei un digitālajam mārketingam, izmantojot Firefly.

Uzņēmums ir ne tikai spējis 26 reizes palielināt ar MI radītu sociālo resursu iesaisti, bet arī racionalizējis darbplūsmas, lai palīdzētu radošajiem darbiniekiem un mārketinga speciālistiem veltīt vairāk laika vērtīgākam darbam.

Uzzināt vairāk

Ko par to saka analītiķi.

The IDC logo, with the letters I, D, and C in black beside a circular icon with black and white stripes.

“Šis tehnoloģiju piegādātājs joprojām ir viens no veiksmīgākajiem pirmajiem tirgus dalībniekiem, kas maksimāli palielinājis iespējas attiecībā uz vīzijorientētiem ģeneratīvā MI risinājumiem (t.i., attēliem, video un 3D). Adobe visaptverošā pieeja atbildīgam novatorismam ir identificēt, kvantificēt un mazināt ar MI saistītos riskus visā tā vērtību radīšanas ķēdē, tostarp ietekmi uzņēmuma, satura veidotāja un lietotāja/klienta līmenī.”

Adobe MAX 2023: GenAI and Adobe Firefly Take Center Stage — Matt Arcaro, IDC (2023. gada novembris)

The Futurum Group logo, with the company name in black beside a black-and-white feather graphic.

“Tā kā Adobe produktam Firefly 21. martā būs apritējis viens gads bez nekādām būtiskām problēmām attiecībā uz nepiemērotu, neobjektīvu vai maldinošu attēlu radīšanu, tas parāda, cik vērtīgs ir smagais darbs, kas ieguldīts attēlu novērtēšanā un apmācīšanā, jo tas var palīdzēt nodrošināt produktu, ko var uzticami izmantot komerciālos nolūkos, tostarp mārketinga un e-komercijas darbplūsmās. Turklāt, iekļaujot Firefly tehnoloģiju savā produktu portfelī, Adobe atbalsta tehnoloģiju kā uzticamu, uzņēmuma līmeņa pakalpojumu.”

Ensuring Generative AI-Driven Image Generation Is Enterprise-Grade — Keith Kirkpatrick, Futurum (2024. gada februāris)

The Forrester logo, with the name “Forrester” in black letters.

“Adobe ir vienīgais attēlu ģenerēšanas modeļu nodrošinātājs, kas var ticami apgalvot, ka tam pieder vai ir pilnībā licencēti visi modeļa apmācīšanai izmantotie dati. Platforma paātrina satura izveides darbplūsmas iterācijas ātrumu tiem, kas to var izmantot.”

Orbiting Back On A Year Of Generative AI As We Slingshot Ourselves Into The Future — Rowan Curran, Forrester (2023. gada novembris)

Parunāsim par to, kā jūs varat mainīt satura veidošanu sadarbībā ar Adobe.

Pieprasīt vairāk informācijas

Vai ir jautājumi? Mums ir atbildes.

Kas ir Adobe Firefly?
Firefly ir jauna radošu ģeneratīvā MImodeļu saime, kas nodrošina Adobe produktu darbību. Firefly piedāvā jaunus veidus, kā radīt idejas, veidot un sazināties, vienlaikus ievērojami pilnveidojot radošās darbplūsmas. Tā ir dabisks Adobe pēdējo 40 gadu laikā radīto tehnoloģiju turpinājums, kuru pamatā ir pārliecība, ka cilvēkiem ir jādod iespēja īstenot savas idejas pasaulē tieši tā, kā viņi tās iztēlojas.
Ko Adobe dara, lai MI ģenerētie attēli tiktu veidoti atbildīgi?

Uzņēmums Adobe cenšas izstrādāt pakalpojumu Firefly tā, lai šī tehnoloģija būtu komerciāli droša, tāpēc mēs apmācām savu sākotnējo komerciālo Firefly modeli, izmantojot licencētu saturu, piemēram, Adobe Stock, un publiski pieejamu saturu, kam autortiesību termiņš ir beidzies. Turklāt, būdams viens no Content Authenticity Initiative (CAI) dibinātājiem, uzņēmums Adobe nosaka atbildīga ģeneratīvā MI nozares standartu. CAI ir plašsaziņas līdzekļu un tehnoloģiju uzņēmumu, NVO, akadēmisko aprindu pārstāvju un citu personu kopiena, kas darbojas, lai veicinātu atvērta nozares standarta pieņemšanu satura autentiskuma un izcelsmes noteikšanai.

Tas ir saistīts ar organizāciju Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), kas ir izstrādājusi atvērtu tehnisko standartu, nodrošinot izdevējiem, satura veidotājiem un klientiem iespēju saprast dažādu veidu multivides satura izcelsmi, tostarp iespēju pievienot satura akreditāciju, kas ļauj satura veidotājam norādīt, ka izmantots ģeneratīvais mākslīgais intelekts. Uzziniet vairāk par satura akreditācijas datiem.

Kur Firefly iegūst datus?

Pašreizējais Firefly ģeneratīvā MI modelis ir apmācīts, izmantojot licencēta satura datu kopu, piemēram, Adobe Stock, un publiski pieejamu saturu, kam autortiesību termiņš ir beidzies.

Adobe nesen paziņoja par pielāgotajiem modeļiem, kas ir veids, kā autori varētu apmācīt mašīnmācīšanās modeli, izmantojot savus resursus, lai varētu ģenerēt saturu, kas atbilst viņu unikālajam stilam, zīmolam un izstrādes valodai bez citu radošo speciālistu satura ietekmes.

Runājot par ģeneratīvo MI, uzņēmums Adobe turpinās uzklausīt radošo kopienu un sadarbosies ar to, lai risinātu Firefly apmācības modeļu turpmāko attīstību.

Vai klientu saturs tiek automātiski izmantots, lai apmācītu Firefly modeli?
Nē. Mēs neapmācām savus Firefly ģeneratīvā MI modeļus, izmantojot Creative Cloud vai Adobe Experience Cloud abonentu personīgo saturu.
Vai Firefly tehnoloģija ir integrēta Adobe lietotnēs?
Mēs strādājam pie tā, lai Firefly tehnoloģiju iekļautu Creative Cloud, Experience Cloud un Adobe Document Cloud lietotnēs. Firefly nodrošinātās funkcijas pašlaik ir pieejamas lietotnē Adobe Express, Photoshop, Illustrator, pakalpojumā Adobe Stock un vietnē firefly.adobe.com.
Kā mana organizācija var izmēģināt tīmekļa lietotni Firefly?
Izmantojot savu Adobe ID vai Federated ID, varat piekļūt tīmekļa lietotnei Firefly, lai eksperimentētu ar visām pieejamajām iespējām.
Vai klienti pašlaik var izmantot Firefly ģenerētos attēlus komerciālos nolūkos?

Ja funkcijām nav beta versijas marķējuma, varat izmantot Firefly ģenerētos rezultātus savos komerciālajos projektos. Beta versijas funkcijām varat izmantot Firefly ģenerētos rezultātus saviem komerciālajiem projektiem, ja vien produktā nav skaidri norādīts citādi.

Tāpat kā lietojot visus Creative Cloud produktus un pakalpojumus, Firefly ģenerētos rezultātus nedrīkst izmantot nelikumīgā veidā (tostarp, lai pārkāptu vai aizskartu citu personu tiesības) vai saistībā ar MI/ML modeļu izveidi, apmācību vai citādu uzlabošanu. Uzzināt vairāk

Vai uzņēmums Adobe izmaksās kompensāciju korporatīvajiem klientiem tādā maz ticamā gadījumā, ja tiks iesniegta ar intelektuālo īpašumu saistīta pretenzija par Firefly ģenerētajiem rezultātiem?
Jā, ja organizācija ir iegādājusies atbilstošās tiesības (kas pieprasīs jauna līguma slēgšanu), ievērojot piemērojamos noteikumus, nosacījumus un izņēmumus. Uzzināt vairāk
Kuri uzņēmumiem paredzētie plāni piedāvās intelektuālā īpašuma kompensāciju par konkrētiem Firefly rezultātiem?
Korporatīvie klienti var iegādāties tiesības, kas ir iekļautas līgumā paredzētā IP kompensācijā par konkrētiem Firefly rezultātiem, izmantojot Adobe Express un Firefly vietnes licenci vai konkrētus uzņēmumiem paredzētus Creative Cloud plānus. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk.
Vai man būs autortiesības uz saturu, ko es ģenerēju, izmantojot Firefly?
Tas ir atkarīgs no jūsu vietējās jurisdikcijas likumiem. Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo problēmu, iepazīstieties ar šo Adobe galvenā autortiesību advokātaCopyright Alliance emuārrakstu.
Kur es varu uzzināt vairāk par Firefly?
Apskatiet Firefly tīmekļa lapu.