Adobe Document Cloud un Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR)

Kas ir VDAR, un kā tā ietekmē Document Cloud izmantošanu jūsu uzņēmumā?

Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) ir Eiropas Savienības jaunie tiesību akti, kas regulē privātuma jomu un saskaņo un modernizē datu aizsardzības prasības visā Eiropā. Lai gan, salīdzinot ar iepriekšējiem ES tiesību aktiem, privātuma jomā ir ieviestas daudzas jaunas un uzlabotas prasības, pamatprincipi paliek tādi paši. Jaunie noteikumi ietver plašu definīciju, kas ir personas dati, un ir plaši piemērojami un attiecināmi uz visiem uzņēmumiem, kuri tirgo produktus vai pakalpojumus privātpersonām Eiropas Savienībā. Mēs kā jūsu uzticamais datu apstrādātājs apņemamies ievērot VDAR prasības un palīdzēsim tās ievērot arī jums.

Gatavība VDAR prasībām: kopīga atbildība.

VDAR ievērošana ir kopēja atbildība, un regulā ir noteikti dažādu pušu pienākumi. Attiecībā uz Document Cloud lietotājiem turpmāk sniegtajā piemērā ir raksturotas uzņēmumu un iestāžu (datu pārziņu), tehnoloģiju nodrošinātāju (datu apstrādātāju) lomas, kā arī jomas, kurās datu apstrādātājam var būt nepieciešama palīdzība vai sadarbība ar datu pārzini, izmantojot vai nu rīkus un procesus, vai arī dokumentāciju.

Uzņēmuma datu pārzinis
Uzņēmuma atbildība

Stingrs drošības un privātuma pamats.

Mēs esam ieviesuši sertificētu drošības procesu un kontroles pasākumu kopumu — Adobe Common Controls Framework —, kas palīdz aizsargāt mums uzticētos datus. Šī sistēma ļauj mums nodrošināt atbilstību vairākiem drošības un privātuma sertifikātiem, standartiem un noteikumiem, tostarp SOC 2, ISO 27001 un ES un ASV privātuma vairoga prasībām.

Ir sākta lejupielāde

Privātums pēc noklusējuma

Adobe jau ilgstoši īsteno proaktīvu produktu izstrādes praksi, kas nozīmē, ka par mēs domājam par konfidencialitāti jau mūsu programmatūras izstrādes sākuma posmā. To dēvē arī par “privātumu pēc noklusējuma”.

Atrast Acrobat Pro

Datu pārsūtīšana

Mēs esam veikuši sertifikāciju atbilstoši ES un ASV un Šveices un ASV privātuma vairoga prasībām attiecībā uz klientu datiem. Tāpēc mūsu klienti var paļauties uz šīm sistēmām vai pievienoties līguma standartklauzulām (pazīstamas arī kā ES modeļa klauzulas) par datu pārsūtīšanu no ES uz ASV. Plašāku informāciju, kā arī informāciju par to, kā pieprasīt līguma standartklauzulas, skatiet mūsu Privātuma centrā

Atrast Acrobat Pro

Līguma nosacījumi

Mēs esam pārskatījuši Adobe datu apstrādes līguma nosacījumu satbilstoši VDAR prasībām.

Atrast Acrobat Pro

Apstrādes darbību reģistrēšana

Mēs strādājam pie tā, lai oficiālāk dokumentētu mūsu ieviestos pasākumus privātuma jomā, lai izpildītu pilnveidotās lietvedības prasības.

Atrast Acrobat Pro

Datu aizsardzības darba grupa

Mūsu uzņēmumā pašlaik darbojas galvenais speciālists privātuma jomā, Īrijas datu aizsardzības speciālists un īpaša privātuma darba grupa, un mēs turpināsim sekot tam, vai, ņemot vērā jaunās prasības, būtu jāīsteno papildu pasākumi.

Atrast Acrobat Pro

Produktu un procesu inovācijas

Mēs pastāvīgi uzklausām mūsu klientu viedokli un cenšamies, vienkāršot un automatizēt mūsu produktu un pakalpojumu klāstu, lai labāk atbalstītu klientu vajadzības VDAR kontekstā.

Adobe tiešsaistes pakalpojumi ir pieejami tikai lietotājiem, kuri ir sasnieguši vismaz 13 gadu vecumu un ir piekrituši papildu lietošanas nosacījumiem un Adobe konfidencialitātes politikai. Tiešsaistes pakalpojumi nav pieejami visās valstīs vai valodās, var būt pieejami tikai reģistrētiem lietotājiem, turklāt šo pakalpojumu sniegšana bez brīdinājuma var tikt pilnīgi vai daļēji pārtraukta vai mainīta. Var tikt piemērota papildu maksa vai abonēšanas maksa.