Sumber dan pencerapan IT

Pematuhan adalah standard.

Kami terus membangunkan teknologi dan perkhidmatan untuk membantu anda mematuhi standard keselamatan dan keperluan kawal selia.

Pematuhan

Pematuhan penting untuk semua orang. Termasuk kami.

Ketahui perkara yang kami lakukan untuk membantu anda memenuhi undang-undang, keperluan dan peraturan

industri yang paling ketat di mana-mana sahaja anda melakukan perniagaan.

Kekal patuh.

Terus bergerak ke hadapan.

Rangka kerja kami yang terbuka dan fleksibel dibina untuk disesuaikan

dengan peraturan yang sentiasa berubah di seluruh

dunia, untuk memastikan pematuhan anda — supaya

perniagaan anda tidak akan diganggu.  

Nikmati e-tandatangan yang sah di sisi undang-undang dan mengikat

di seluruh dunia.

Undang-undang e-tandatangan berbeza mengikut negara. Mujurlah, kami

sentiasa mengetahui berita semasa tentangnya, untuk membantu menguruskan

risiko anda dan memastikan kesahan setiap

e-tandatangan yang anda gunakan.

Semua penyelesaian kami memenuhi

standard tinggi.

Penyelesaian Adobe mematuhi

standard keselamatan serta peraturan

spesifik industri seperti HIPAA, FERPA, GLBA

dan FDA 21 CFR bahagian 11.

Adobe Sign Pematuhan

E-tandatangan patuh dengan

Adobe Acrobat Sign.

Acrobat Sign menyampaikan kebolehpercayaan yang anda perlukan dengan mematuhi eIDAS dan peraturan tandatangan digital berasaskan sijil yang lain.

Kebolehcapaian with Acrobat

Lebih kebolehcapaian dengan Acrobat.

Adobe Acrobat dan Acrobat Reader menyediakan sokongan kebolehcapaian yang luar biasa supaya anda boleh memastikan orangan dengan keupayaan berbeza boleh mencapai kandungan yang anda sediakan.

Standard PDF

PDF kami memenuhi standard tinggi.

Acrobat PDF memenuhi standard ISO 32000 untuk pertukaran dokumen elektronik, termasuk standard tujuan khas seperti PDF/A untuk pengarkiban, PDF/E untuk kejuruteraan dan PDF/X untuk pencetakan.

Mari kita bincangkan perkara yang Adobe boleh lakukan untuk perniagaan anda.

Tidak kira tempat anda berada dalam perjalanan transformasi digital anda, ambil langkah seterusnya dengan Adobe Document Cloud.

Mari kita bincangkan perkara yang Adobe boleh lakukan untuk perniagaan anda.

Tidak kira tempat anda berada dalam perjalanan transformasi digital anda, ambil langkah seterusnya dengan Adobe Document Cloud.