Verklaring Adobe inzake fiscaal beleid


15 september 2015
Bij Adobe zijn we van mening dat het fiscale beleid een belangrijke rol speelt bij het ontwikkelen van een sterke wereldeconomie en een robuust infrastructuursysteem waarvan alle belanghebbenden profijt kunnen hebben. Het bedrag aan vennootschapsbelasting dat door Adobe en de aan haar gelieerde organisaties is betaald, is slechts één onderdeel van de totale bijdrage die we leveren. Onze banenscheppende activiteiten, onze steun voor onafhankelijke bedrijven, de omvangrijke productiviteitsvoordelen, onze lokale samenwerkingsverbanden, onze liefdadigheidsinspanningen, ons vrijwilligerswerk, onze loonbelastingen en vele andere zaken hebben samen een positieve economische impact op de gemeenschappen waarvan we deel uitmaken.
In de afgelopen drie jaar hebben we wereldwijd gemiddeld 24% aan effectieve vennootschapsbelasting betaald; dit percentage was in het laatste jaar zelfs 26%. Dit percentage ligt in de lijn van andere bedrijven met eenzelfde omvang, structuur en markt. Ons doel is om onze belastingzaken op een verantwoordelijke manier en overeenkomstig alle geldende belastingvoorschriften te beheren. We streven naar een verantwoordelijk resultaat waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van klanten, medewerkers, lokale gemeenschappen en alle andere betrokkenen.

Blijf op de hoogte van onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen via onze