Leveransekjeden

Livssyklusen for Adobe-produkter starter ved etableringen av relasjoner med tredjepartsleverandører som deler våre verdier og engasjement for ansvarsbevisst praksis på arbeidsplassen. Den globale leveransekjeden vår strekker seg over Nord-Amerika, Asia og Europa, og forpliktelsene våre omfatter overholdelse av nasjonale og regionale lover, valgfrie bransjeomfattende tiltak og bedriftsledede initiativer.

Adobes regler for god opptreden
Adobe har omfattende regler for god opptreden i forretninger, og disse setter standarden og forventningene for atferden til de ansatte – både på jobb og på markedsplassen. Disse reglene er basert på de ledende prinsippene våre: integritet, respekt, ærlighet, kvalitet, ansvarsbevissthet og rettferdighet. Vi samarbeider utelukkende med forretningspartnere og leverandører som deler vår forpliktelse til disse prinsippene. Vi har også innført et omfattende sett med regler for god forretningsopptreden for partnere. Disse reglene er avledet fra United Nations Global Compact, som inneholder detaljerte beskrivelser av hvilke forventninger vi har til alle forretningspartnere. Blant temaene som dekkes i reglene for god forretningsopptreden for partnere, finner du integritet og overholdelse av lover, arbeidstakerrettigheter, miljøstandarder og prosedyrer.

Overholdelse av og opplæring i retningslinjer for antikorrupsjon
Adobe har som mål å drive virksomhet som er fri for utpressing, bestikkelser og all ulovlig, uetisk og uredelig aktivitet. Adobes partnere skal ikke tilby, gi, love eller autorisere bestikkelser, gaver, lån, honorarer, belønninger eller andre fordeler av noe slag til embetsmenn eller offentlig ansatte, kunder, Adobe-ansatte eller andre personer, med det formål å oppnå forretningsfordeler eller påvirke handlinger eller beslutninger på en upassende måte. Adobes forretningspartnere og leverandører må overholde alle gjeldende internasjonale antikorrupsjonslover og -regler, blant annet Foreign Corrupt Practices Act i USA og Bribery Act i Storbritannia. Som en del av vårt engasjement krever vi at alle Adobe-ansatte fyller ut et Adobe-spørreskjema om interessekonflikter i tråd med erklæringen om retningslinjer for interessekonflikter.
Supply Chain Transparency Act
I henhold til California Supply Chain Transparency Act (SB 657) uttrykker vår erklæring om offentliggjøring Adobes retningslinjer og praksis i forbindelse med det å oppdage og forebygge menneskehandel og slaveri i den globale leveransekjeden. Les erklæringen om retningslinjer knyttet til slaveri og menneskehandel.

Electronic Industry Citizenship Coalition-engasjement
Adobe har vært medlem av Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) siden 2006. Vi har innført EICCs regler for god opptreden som rammeverk for implementeringen av samfunnsansvarsprogrammet for leveransekjeden. Ved å innlemme EICCs høye standarder og visjon bidrar vi til bedre sosiale, økonomiske og miljømessige resultater for alle som er involvert i leveranskjeden vår.

EICC-koden består av fem kjerneområder innen samfunnsansvar i leveransekjeden: arbeid, helse og sikkerhet, miljø, håndteringssystemer og etikk. Som en del av EICC-kravene er vi forpliktet til å bidra til å sikre at arbeidsforholdene i den globale leveransekjeden er trygge, at arbeiderne behandles med respekt og verdighet, og at produksjonsprosessene er miljøvennlige. Ved hjelp av ulike implementeringsverktøy som er gjort tilgjengelig for EICC-medlemmene, er vi i stand til å overholde arbeidsplassforpliktelsene og oppnå målene våre.

Adobes driftsgruppe i leveransekjeden er et engasjert EICC-medlem og deltar i EICC-arbeidsgrupper med sikte på kontinuerlig finjustering av reglene. Vi administrerer også EICC Supplier Self-Assessment Questionnaire, et omfattende undersøkelsesverktøy som brukes til å identifisere potensielle samfunnsansvarsrisikoer i en bedrifts leveranskjede, til alle trinn 1-leverandører. Hittil har 100 prosent av trinn 1-leverandørene våre fullført og levert spørreskjemaet.

Les implementeringsstandardene for leveransekjeden.