#F5F5F5

FOTO

JPEG og PDF.

JPEG- og PDF-filer er to av de mest populære filformatene for lagring og deling av innhold. Men når det gjelder visning av bilder og dokumenter, har begge formatene både styrker og svakheter. La oss ta en grundigere kikk på JPEG- og PDF-formatenes spesifikke funksjoner, slik at du kan ta den riktige avgjørelsen om hva som fungerer best for deg.

Utforsk Creative Cloud

JPEG vs. PDF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Hva er en JPEG-fil?

JPEG står for Joint Photographic Experts Group. JPEG-filtypen er et av verdens mest brukte bildefilformater. JPEG-filer er i stand til å komprimere imponerende detaljer til en filstørrelse som kan deles, og er mest nyttig for lagring og deling av digitale bilder. De er ideelle for sosiale medier, e-post og blogginnhold.

Mer informasjon om JPEG-filer

Hva er en PDF-fil?

En PDF-fil (Portable Document Format) kan vise et bredt spekter av dokumenter alt fra kontoutskrifter til presentasjoner og bilder, med mer. Hovedstyrken er at det er et universelt format noe som betyr at innholdet i en PDF-fil alltid vises likt på alle typer enheter. Trykkeriene foretrekker dette formatet fordi alle sidekomponentene holdes intakt og kvaliteten på bildene bevares når de forstørres.

Hva er forskjellen mellom JPEG- og PDF-filer?

Du kan bruke både JPEG- og PDF-filer til å lagre og dele data, blant annet bilder og tekst, men det er imidlertid noen grunnleggende forskjeller mellom de to formatene. Få mest mulig ut av disse filtypene ved å lære hvordan du bruker dem mest effektivt.

Komprimering.

JPEG-filer brukes primært for bilder, mens PDF-filer kan håndtere alle typer tekst- og bildebaserte dokumenter. JPEG-filene komprimerer bildedata og derfor har filstørrelsene en tendens til å være relativt små. Dette betyr at det er en praktisk måte å dele digitale bilder via nettet og e-post på. JPEG-filer bruker imidlertid komprimering med datatap, noe som betyr at du mister litt bildedata hver gang du lagrer filen, noe som kan påvirke kvaliteten.

Derfor kan det hende at du vil foretrekke det mer universelle PDF-formatet, siden det tilbyr en komprimeringsfunksjon i tillegg til at det ikke skader den originale kvaliteten på filen du deler. Det kan imidlertid hende at du synes at PDF-filer er vanskelige å integrere på en nettside hvis det er hovedformålet.

Redigerbarhet.

Den største fordelen med PDF-formatet er at det bevarer layouten til innholdet samtidig med at det er mulig å redigere ulike deler av dokumentet (med Acrobat Pro). JPEG-filer kan imidlertid ikke deles opp i komponenter, fordi de komprimerer alt innholdet til ett enkelt lag.

Av de to formatene er altså PDF det eneste som lar brukerne kopiere merket tekst som de trenger å bruke andre steder. Hvis du imidlertid ønsker å innlemme et bilde i et annet dokument, kan JPEG være din foretrukne filtype.

Lagring.

På grunn av den relativt lille størrelsen på JPEG-filer, kan det hende at du foretrekker disse fremfor PDF-filer siden de sannsynligvis tar opp mindre plass på harddisken, på den bærbare disken eller i nettskyen. PDF-filer kan imidlertid være mer pålitelige når du skal lagre dokumenter og bilder. Med et Document Cloud-abonnement kan du enkelt laste opp, håndtere og dele filer via nettskyen fra datamaskinen eller mobilenheter.

JPEG- og PDF-filer: vanlige spørsmål.

Hva gir best kvalitet – JPEG eller PDF?
PDF-filer har ofte høyere kvalitet enn JPEG-filer. Dette er fordi JPEG-filene komprimerer bildene, noe som fører til tap i kvalitet som ikke er mulig å gjenvinne. Bilder som lagres i PDF-format, er av svært høy kvalitet og kan til og med tilpasses, noe som gjør dem til det foretrukne filformatet for trykkerier.

Er PDF-filer større enn JPEG-filer?

PDF-filer er vanligvis større enn JPEG-filer fordi de kan vise avansert medieinnhold (det vil si video, lyd, animasjon og andre interaktive opplevelser), i motsetning til JPEG-filer, som vanligvis inneholder ett enkelt bilde. En annen grunn til at JPEG-filer som regel er mindre enn PDF-filer, er at det er et format med datatap som tilbyr en høyere komprimeringsgrad enn PDF-filer.

Kan jeg konvertere PDF til JPEG eller JPEG til PDF?

Det er flere måter å konvertere mellom PDF- og JPEG-formatene på. Den mest praktiske metoden er å gå til Adobe Acrobat-webområdet og konvertere PDF til JPEG gratis. Du kan konvertere en JPEG-fil til PDF-format fra JPEG-filen ved først å velge Fil, deretter Lagre som og til slutt velge PDF i listen over tilgjengelige filformater under nedoverpilen.

Kan jeg legge ut en PDF-fil på Facebook?

Det er enklest å legge ut en PDF-fil på Facebook hvis du bruker en kobling til dokumentet (hvis det ligger et annet sted). Last opp PDF-filen til et webområde eller dokumentarkiv, og oppgi deretter koblingen til filen på Facebook. Du kan også laste opp PDF-filer til en Facebook-side ved først å klikke på Om, Mer informasjon og Legg til meny og deretter laste opp dokumentet – uansett om det er en meny eller ikke.

Hvordan signerer jeg en JPEG-fil digitalt?

Du kan legge til tegninger og tekst i JPEG-filer ved å klikke på tegneverktøyet via Rediger-menyen og lagre filen på nytt. En mer legitim måte å signere en JPEG-fil på er å skrive ut filen, signere den fysisk og skanne dokumentet for å digitalisere det.

JPEG-filer er ikke de best egnede filene for signering av dokumenter – og mange mottakere av digitale signaturer vil sannsynligvis ikke godta dem. Derfor er det en bedre idé å signere PDF-dokumenter.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/express-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade