#F5F5F5

FOTO

JPEG og RAW.

De fleste moderne digitalkameraer tar og lagrer bilder som JPEG- eller RAW-filer. Begge har sine egne fordeler og ulemper, men fotografer bør bruke det mest passende formatet for deres behov – spesielt fordi det kan påvirke redigeringsprosessen. Forstå forskjellene mellom JPEG og RAW og velg riktig filformat for ditt neste prosjekt.

Utforsk Creative Cloud

JPEG vs RAW marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Hva er en JPEG-fil?

En Joint Photographic Experts Group-fil (JPEG-fil) er et rasterfilformat med datatap som komprimerer et bilde for å gjøre filen mindre. JPEG er et av de mest populære og mest brukte bildeformatene i verden. Fotografer kan fotografere i JPEG-modus, mens grafiske designere, illustratører og andre kreative personer kan redigere arbeidet sitt i dem.

Mer informasjon om JPEG-filer

Hva er en RAW-fil?

En RAW-fil inneholder alle ukomprimerte og ubehandlede bildedata som fanges opp av sensorene til et digitalkamera eller en skanner. Det er også en type rasterfilformat, men et som opprettholder kvalitet uten datatap. RAW-filer er ikke bilder – de er bare store filer fylt med bildedataene slik de var da bildet ble tatt.

Mer informasjon om RAW-filer

Hva er forskjellen mellom JPEG- og RAW-filer?

Profesjonelle fotografer og amatørfotografer diskuterer jevnlig hva som er best av fotografering i JPEG eller RAW. Begge rasterfilformatene deler likheter, men det er likevel noen viktige fordeler og ulemper ved hver av dem. Se forskjellene mellom JPEG- og RAW-filer.

Filstørrelser.

Hovedforskjellen mellom alle JPEG- og RAW-filer er størrelsen. RAW-filer er betraktelig større enn JPEG-filer (og filer i alle andre bildefilformater).

Det er fordi de inneholder all råbildeinformasjonen som fanges opp av digitalkameraets sensorer, fullstendig ukomprimert. I likhet med et filmnegativ fra et tradisjonelt kamera inneholder RAW-filen alle de originale detaljene, slik at du har fullstendig kontroll over hva du gjør med den.

Dette gjør filen ideell for deling i stort format – for eksempel for å blåse den opp til reklameplakatstørrelse. Fotografering i RAW-format betyr også at du trenger større minnekort og at disse fylles opp raskt, slik at du kanskje ikke kan fotografere så mye på en gang.

JPEG-filer har en mye mer håndterbar størrelse fordi dataene er komprimert. Når du fotograferer i JPEG-format, har kameraets bildeprosessor på sett og vis allerede fremkalt bildet. Den mindre filstørrelsen gjør at du kan lagre flere filer på ett sted – enten på kameraet, datamaskinen eller en annen lagringsenhet.

Bildekvalitet.

Den største fordelen med å fotografere i RAW-format er at du ender opp med høykvalitetsfiler som du kan redigere til et best mulig bilde. Oppfangingen og lagringen av alle detaljene som passerer gjennom kameraets sensorer betyr at RAW-filer inneholder et bredere dynamisk område og et langt større fargespekter enn JPEG-filer.

Hvis et RAW-bilde er under- eller overeksponert, gjør det bredere dynamiske området gjenoppretting mye enklere, med større kontroll over skarphet. RAW-filer er tapsfrie, ubehandlede og ukomprimerte, og derfor opprettholder de sin opprinnelige høye kvalitet og opplever ingen fall i oppløsning på grunn av endring av størrelse.

Når kameraet komprimerer en RAW-fil til et JPEG-bilde, gjennomgår filen en komprimeringsprosess med datatap. Komprimeringen gjør filen mindre, men du mister imidlertid noen av dataene og detaljene fra fotografiet, og bildet kan virke kornete eller pikselert. JPEG-filer er 8-bits og har derfor fargebegrensninger sammenlignet med RAW-filer som kan være 12- og 16-bits.

Redigering og deling.

Du må behandle en RAW-fil og konvertere den til JPEG- eller TIFF-format eller et annet relevant format før du kan åpne og redigere den. Programvare som Adobe Photoshop Lightroom lar deg behandle og redigere RAW-filer og eksportere dem som for eksempel JPEG eller PNG – det lages en kopi, slik at du fortsatt har RAW-filen med alle detaljene intakt.

Siden RAW-filene er så store, kan det være utfordrende å dele dem. I tillegg trenger mottakeren riktig programvare for å kunne åpne RAW-filer. Det er grunnen til at mange kunder, trykkerier og designere heller ber om en JPEG-fil, slik at de enkelt kan åpne og forhåndsvise den først.

JPEG er et av de mest brukte formatene for digitale filer, støttet av mange moderne enheter og programmer. JPEG-filer er rasterbaserte, og derfor kan du enkelt åpne dem i mange ulike programmer og dele dem via e-post, sosiale medier og andre kanaler. De største ulempene er kvalitetsforskjellen sammenlignet med RAW-filer, i tillegg til at du har mindre å jobbe med når du redigerer.

Hastighet.

JPEG-bildene er allerede behandlet, så de kan raskt overføres fra kameraet og åpnes med redigeringsprogramvare, eller sendes direkte til andre, uten behov for etterbehandling. I tillegg er filene små, noe som gir raske overføringer og gjør at du unngår kameratreghet når du tar bilder.

Med RAW-filer må du ta hensyn til tiden det vil ta å behandle og konvertere filen til JPEG, PNG eller TIFF. Dette betyr lagring av to versjoner av samme bilde, noe som tar opp mer lagringsplass og gjør at sikkerhetskopiering og overføringer tar lengre tid. Det kan også føre til kameratreghet når du tar bilder i RAW-format, noe som betyr at delbildehastigheten kan bli redusert.

JPEG- og RAW-filer: vanlige spørsmål.

Er en RAW-fil større enn en JPEG-fil?
En RAW-fil er vanligvis mellom to og seks ganger større enn en JPEG-fil. RAW-filer er større fordi de inneholder mye mer bildedata. Et JPEG-bilde er i hovedsak alle disse dataene komprimert til en mindre filstørrelse som er enklere å dele.

Vil konvertering av RAW til JPEG påvirke kvaliteten?

Når du går fra en RAW-fil til en JPEG-fil, blir kvaliteten påvirket fordi du konverterer til et format med datatap. RAW-filer inneholder store mengder detaljer – konvertering til JPEG betyr at du komprimerer detaljene til en mye mindre filstørrelse med mindre plass til lagring av bildedata.

Bør jeg alltid ta bilder i RAW-format?

Mange profesjonelle fotografer tar bilder i RAW-format fordi det fanger opp det høyeste detaljnivået. Det kan ofte være enklere å redigere eksponeringen senere med en RAW-fil. Fotografering i JPEG-format har imidlertid sine fordeler, siden den mindre filstørrelsen gir deg mulighet til å ta flere bilder samtidig og overføre filer raskere.

Hvorfor vises RAW-filene mine som JPEG?

Avhengig av hvilket kamera du bruker, kan fotografering i RAW-format enkelte ganger føre til at filene vises som JPEG-filer som standard. Den originale RAW-filen skal likevel være der. I kamerainnstillingene dine i redigeringsmodus velger du om mulig alternativet for bruk av RAW som original.

Hva betyr RAW + JPEG?

RAW + JPEG-modus er tilgjengelig på enkelte digitalkameraer og lar deg fotografere og lagre i begge filformatene samtidig. Det blir lagret to kopier – den originale RAW-filen og en JPEG-fil. Dette gjør at du kan forhåndsvise og bruke et JPEG-bilde umiddelbart – men du bruker mer minne siden du har to filer for kun ett bilde.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade