STEP-filer.

STEP-filer brukes ofte i dataassistert konstruksjon (DAK) og 3D-utskrift og kan inneholde tredimensjonale modelldata for en lang rekke designoppgaver. Finn ut mer om STEP-filens historie og bruksområder og utforsk fordelene og ulempene i denne praktiske veiledningen.

STEP files marquee image

Hva er en STEP-fil?

STEP står for Standard for the Exchange of Product Data og er også kjent som ISO 10303. Som et vanlig filformat som brukes for 3D-modellering og utskrift, er disse filene et utvekslingsformat av ISO-standard. Dette betyr at STEP-filene kan lese og lagre alle 3D-modellkomponentene – ikke bare den grunnleggende geometrien – som er nødvendig for å oppnå høye nivåer av nøyaktighet.

Alle 3D-modelldataene lagres som tekst som ulike DAK-systemer kan tolke. STEP-filene gjør det enkelt å lage, dele og redigere 3D-modeller på tvers av mange ulike programmer i et standardisert format.

STEP-filer har flere ulike navn, blant annet følgende:

 • ISO 10303
 • STP-fil
 • P21-fil
 • STEP Physical-fil

STEP-filens historie.

ISO (International Organization for Standardization) har en teknisk komité for automasjonssystemer og integrering, også kjent som TC 184. Denne komiteen utviklet først STEP-bildeformatet på midten av 1980-tallet for å gjøre det enklere å dele filer på tvers av ulike programmer ved å tilby et standardisert format for arbeid med 3D-modeller og -designarbeider.

I 1988 mottok ISO grunnlaget for STEP, men det var ikke før i 1994 at den første utgaven ble tatt i bruk. Den andre og tredje utgaven ble lansert i henholdsvis 2002 og 2016.

I tillegg til at STEP-filene forbedrer kompatibiliteten på tvers av plattformer, inneholder de alle detaljene og konstruksjonen til en 3D-modell med uovertruffen nøyaktighet. Noen tidligere filformater inneholdt bare den grunnleggende geometrien, noe som gjorde deling, åpning og redigering mindre nøyaktig.

Slik bruker du en STEP-fil.

STEP-filer er standard i 3D-designverdenen – blant annet innen arkitektur, produksjon og trykking – av noen få spesifikke årsaker, blant annet følgende:

Deling av 3D-modeller.

Formålet med STEP-filer er å gjøre det mye enklere å dele filer som inneholder 3D-data. Disse filformatene brukes ofte til å gjennomgå eller skrive ut 3D-modeller. STEP-filenes mulighet til å inneholde den komplette 3D-modellen i stedet for bare geometrien, samt muligheten til å arbeide med ulike DAK-systemer, gjør deling enkelt.

Redigering av 3D-modeller.

En STEP-fil lagrer alle 3D-komponentene som én komponent og kan brukes til å utføre designredigeringer. De fleste DAK-programmer leser og redigerer STEP-filer, noe som forbedrer design og samarbeid på tvers av plattformer. Dette er en stor fordel som STEP-filer har fremfor STL-filer, som også er vanlige i 3D-utskrift.

Fordeler og ulemper ved STEP-filer.

Før du begynner å bruke dette filformatet, er det ulike STEP-fordeler og -ulemper du bør vurdere.

Fordeler ved AI-filer.

 • STEP-filer er kompatible med DAK-verktøy og -programvare, noe som gjør dem enkle å dele og redigere.
 • STEP-filene er nøyaktige og bruker en matematisk fremstilling av kurver kjent som NURBS for å lagre data nøyaktig. De kan også lese og lagre komplette 3D-modeller.
 • Du kan tilpasse en STEP-fil. Den er enkel å dele med andre for å redigere eller lagre den på en annen datamaskin som sikkerhetskopi.

Ulemper ved STEP-filer.

 • For arkitektoniske designformål inneholder ikke STEP-filer materialet eller teksturdataene som kreves for å gjøre dem identifiserbare av DAK-programvare.
 • Det er ingen lys- eller kamerainformasjon lagret i en STEP-fil. Med FBX- og USDZ-filer kan du representere kamera- og belysningsoppsett.
 • STEP-formatet er komplekst det ligner på et programmeringsspråk for programvare. Dette betyr at det kan være både tid- og arbeidskrevende å opprette en STEP-fil.

Slik åpner du en STEP-fil.

Det finnes ulike programvareløsninger og DAK-programmer du kan bruke til å importere og åpne en STEP-fil. Slik åpner du en STEP-fil:

 1. Finn STEP-filen på datamaskinen eller enheten.
 2. Dobbeltklikk eller høyreklikk og velg Fil > Åpne.
 3. Filen åpnes med den tilhørende STEP-leseprogramvaren som allerede er installert, for eksempel Adobe Acrobat.

Hvis STEP-filen ikke åpnes, må du kanskje først installere eller åpne den relevante DAK- eller STEP-fillesingsprogramvaren. Etter installeringen går du bare til Fil > Åpne og velger filen du vil åpne.

Du kan åpne STEP-filer i både Adobe Acrobat 9 Pro Extended og Adobe 3D Reviewer.

Slik oppretter og redigerer du en STEP-fil.

Følg disse trinnene for å opprette og lagre en STEP-fil:

 1. Opprett en ny fil ved å bruke ønsket DAK-program.
 2. Rediger filen.
 3. Bruk filtypen STEP eller STP avhengig av tilgjengelige alternativer.

Bruk Adobe Acrobat til å redigere en STEP-fil:

 1. Åpne Adobe Acrobat og STEP-filen.
 2. Klikk på Rediger-verktøyet i panelet til høyre.
 3. Bruk redigeringsverktøyene for å gjøre de ønskede endringene.
 4. Lagre filen.

STEP-filer: vanlige spørsmål.

Hva er de beste bruksområdene for STEP-filer?

STEP-filer er ment for oppretting, redigering og deling av 3D-modelldesign på tvers av ulike DAK-programmer. Det er et standardisert filformat, noe som gjør deling av designarbeider mye enklere. Selv om STEP-filer er mest brukt i arkitektur, mekanisk design og produksjonsdesign, kan alle i en hvilken som helst bransje opprette dem.

Er STEP en DAK-fil?

Ja, STEP er et DAK-filformat. En STEP-fil (også kjent som ISO 10303) er en enhetlig DAK-fil som er utviklet for å bli mye brukt på tvers av mange typer DAK-programmer.

Er en STP-fil det samme som en STEP-fil?

STP og STEP har begge samme filformat. Filtypene STP og STEP kan brukes om hverandre, og begge oppfyller ISO 10303-standardene. Hvis du trenger å opprette en STEP- eller STP-fil, vil begge filtypene fungere – men alternativene dine kan avhenge av programvaren eller programmet du bruker.

Kan jeg skrive ut en STEP-fil?

Du kan skrive ut en STEP-fil når du har konvertert den til en STL-fil. Dette vil opprette et 3D-utskrivbart filformat som du kan håndtere og levere til en 3D-skriver.

Hvordan konverterer jeg en STEP-fil til STL?

Den enkleste måten å konvertere en STEP-fil til en STL-fil på er å åpne den i DAK-programmet du brukte til å opprette STEP-filen, og eksportere den som en STL-fil.

Mer informasjon om filtyper som ligner på STEP-filer.

STL file image

STL-filer

Finn ut hvordan du konverterer STEP-filer til STL-filer for enkel 3D-utskrift.

DWG file image

DWG-filer

Utforsk dette eldre DAK-filformatet brukt til 2D- og 3D-tegning.

SKP file image

SKP-filer

Utforsk 3D-modellfiler som du kan bruke med designprogrammet SketchUp.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/product-blade-illustrator