Adobe Document Cloud for miljø- og biovitenskap

Oppnå bedre forskning og resultater ved å velge digitalt.

Gjør dokument- og signaturarbeidsflytene om til heldigitale opplevelser med Adobe Document Cloud i dag.

ALT-tekst
Enkelt

Fleksibilitet

La pasienter, kunder og leverandører fylle ut nettsøknader fra en hvilken som helst enhet – hvor som helst.

Effektivt

Effektivitet

Behandle data i kliniske prøver, HIPAA-skjemaer og krav i løpet av minutter i stedet for dager.

Tilkoblet

Integrering

Arbeid i de systemene du allerede bruker – for eksempel Microsoft-applikasjoner – takket være integreringer og API-er.

Overholdelse

Overholdelse

Samle inn signaturer på en sikker måte som overholder 21 CFR Part 11 og andre bransjeforskrifter.

Enheter

Effektiviser kravoverholdelsen med praktisk fjernstyring.

Med Acrobat Sign Solutions er det enkelt å verifisere identiteten til en signatar eller autentisere en ansatt på en måte som overholder bransjeforskrifter som for eksempel FDA 21 CFR Part 11 i USA. Forespørsler om e-signatur sendes til signatarer via e-post med unike koblinger til dokumenter, og du kan legge til økt sikkerhet, blant annet autentisering med ID utstedt av myndighetene i USA, passordbeskyttelse og SMS-verifisering. I tillegg kan de nettskybaserte signaturene våre brukes til å legge til en sertifikatbasert digital signatur, for eksempel en avansert eller kvalifisert e-signatur som definert i EUs eIDAS-forskrift.


E-signeringsprosessen overvåkes på en sikker måte og registreres i revisjonssporet, uansett om du signerer på en datamaskin eller mobilenhet. Og innen helsevesen og miljø- og biovitenskap kan signatarene velge årsaken til hver signatur.

Med Adobe beveger medisinsk forskning seg i digital hastighet.

Rettsgyldige e-signeringsopplevelser.

Rettsgyldige e-signeringsopplevelser.

Få et komplett revisjonsspor og overhold selv de strengeste juridiske kravene og personvernkravene.

 • Overhold bransjeforskriftene for helsevesen og miljø- og biovitenskap, blant annet 21-CFR og Annex 11.
 • Tilby brukervennlige og sikre påloggingsopplysninger for avanserte eller kvalifiserte sertifikatbaserte digitale signaturer i nettskyen.
Forenkle signeringsopplevelsen.

Forenkle signeringsopplevelsen.

Spar tid og kostnader ved å effektivisere prosessene.

 • Skap problemfrie opplevelser som er avgjørende for pasientlojaliteten – med sanntidsbasert tilgang til data.
 • Gjør det enkelt å registrere seg, vise eller gjøre transaksjoner – når som helst, hvor som helst og på en hvilken som helst enhet.
Reduser forekomsten av feil, reduser risikoen.

Reduser forekomsten av feil, reduser risikoen.

Sikre at skjemaene fylles ut riktig den første gangen. 

 • Opprett automatiserte arbeidsflyter som gjør at dokumentene kan sendes i en hvilken som helst rekkefølge. 
 • Tilordne data fra skjemaer til bakenforliggende systemer og unngå på den måten dobbelt dataregistrering. 
Sanofi

"Adobe har i det lange løp virkelig vist seg å være en av de beste løsningene da vi skulle velge en strategisk partner som kunne føre an i denne fornyingen."

Se hvordan Paris-baserte Sanofi, et av verdens ledende legemiddelselskaper, bruker Adobe Document Cloud til å spare massevis av tid og ressurser ved å digitalisere daglige prosesser og forenkle signeringen og signaturinnhentingen i arbeid med viktige kontrakter.

Sanofi

Forenkle prosessen – i alle faser.

Se hvordan digitalisering med Acrobat Sign Solutions effektiviserer alle
arbeidsflyter som krever skjemaer, søknader og signaturer.

Kliniske prøver – ikon

Kliniske prøver

 • FOU-dokumentasjon
 • Kvalitetsinspeksjoner
 • Registrering for kliniske prøver
 • Skjemaer for pasientsamtykke
 • Protokoll for kliniske prøver
 • IND-søknader (Investigational New Drug-søknader)
 • Søknader for nye legemidler (NDA-er – New Drug Applications)

 

 

Produksjonsikon

Produksjon

 • Elektroniske batch-dokumenter
 • Partisporbarhet
 • Tilbakekallingsvarsler
 • Uhellsrapportering
 • Bivirkningsrapportering
 • Sikkerhetsinspeksjoner
 • Varemerkeregistreringer

 

 

Distribusjonsikon

Distribusjon

 • Salgskontrakter
 • Behandling av bestillinger
 • Partnerskapsprogrammer
 • Forvaringskjede
 • Enkel håndtering
 • Pasienthjelpsprogram
 • Felttjenesterapporter

 

 

Jus og overholdelse – ikon

Jus og overholdelse

 • Standardprosedyrer for bruk
 • Taushetserklæringer
 • Patentinnleveringer
 • Revisjoner
 • Advokatavtaler
 • Intern overholdelse
 • Varemerkeregistreringer

 

 

Innkjøpsikon

Innkjøp

 • Tilbudsforespørsler og anbudspakker
 • Innkjøpsordrer
 • Hovedtjenesteavtaler
 • Leverandørinnføring
 • Fornyelsesavtaler
 • Fakturaer
 • Leverandørkontrakter

 

 

Personalavdelingsikon

Personalavdeling

 • Rekruttering av jobbsøkere
 • Innføring av nyansatte
 • Entreprenøravtaler
 • Policybekreftelser
 • Opplæringsoverholdelse
 • Pensjonsordninger
 • Kompensasjonsavtaler

 

 

Uovertruffen produktivitet – i de systemene du allerede bruker.

Bruksklar integrering med blant annet Microsoft 365, Teams, Dynamics 365, SharePoint, Salesforce og Workday knytter mulighetene ved PDF-filer og e-signaturer til transaksjonssystemene. Du kan også integrere Document Cloud med egne bedriftssystemer og bedriftenes webområder ved hjelp av robuste REST-API-er utviklet for skalerbarhet og pålitelighet. Sentraliserte malbiblioteker standardiserer søknader og skjemaer og gir færre feil og raskere håndtering. Microsoft
Salesforce
Google
Workday
ServiceNow

Klar for heldigitale prosesser?

Uansett hvor du befinner deg i prosessen, kan du ta neste steg sammen med Adobe Document Cloud.