ADOBE DOCUMENT CLOUD FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP

Velg digitalt. Reduser administrasjonskostnadene. Øk produktiviteten.

Gjør dokument- og signaturarbeidsflytene om til heldigitale opplevelser.

Skap bedre opplevelser med et varemerke du kan stole på.

Fleksibilitet.

La pasienter, leger og sykehuspersonell fylle ut og signere PDF-filer fra hvor som helst og på en hvilken som helst enhet.

Effektivitet.

Behandle data i kliniske prøver, gjennomganger av elementer for næringslivskunder og fremlegginger fra næringsmiddeltilsyn i løpet av minutter i stedet for dager.

Integrering.

Arbeid i de systemene du allerede bruker, blant annet Microsoft, Veeva og SAP Ariba – alt sammen takket være integreringer og API-er.

Overholdelse.

Samle inn signaturer på en sikker måte som overholder 21 CFR Part 11 og andre bransjeforskrifter.

Praktisk fjernstyrt identitetsverifisering.

Med Adobe Acrobat Sign Solutions er det enkelt å verifisere identiteten til en signatar eller autentisere en ansatt på en måte som overholder bransjeforskrifter som for eksempel FDA 21 CFR Part 11 i USA. Forespørsler om e-signatur sendes til signatarer via e-post med unike dokumentkoblinger, og du kan legge til økt sikkerhet, blant annet autentisering med ID utstedt av myndighetene i USA, passordbeskyttelse og SMS-verifisering. De nettskybaserte signaturene våre kan brukes til å legge til en sertifikatbasert digital signatur, for eksempel en avansert eller kvalifisert e-signatur som definert i EUs eIDAS-forskrift.

 

E-signeringsprosessen overvåkes på en sikker måte og registreres i revisjonssporet, uansett om du signerer på en datamaskin eller mobilenhet. Organisasjoner innen miljø- og biovitenskap kan til og med velge en årsak for forespørselen om hver enkelt signatur – og gjøre signeringsprosessen tilgjengelig for funksjonshemmede.

Gi de kliniske skjemaene og dokumentene en digital oppdatering.

Rettsgyldige e-signeringsopplevelser.

Få et komplett revisjonsspor og overhold selv de strengeste juridiske kravene og personvernkravene.

 

  • Overhold bransjeforskriftene for helsevesen og miljø- og biovitenskap, blant annet 21-CFR og Annex 11.
  • Tilby brukervennlige og sikre digitale ID-er for avanserte eller kvalifiserte sertifikatbaserte digitale signaturer i nettskyen.

Den enkleste signeringsopplevelsen.

Spar tid og kostnader ved å effektivisere prosessene.

 

  • Skap problemfrie opplevelser som er avgjørende for pasient- og legelojaliteten – med sanntidsbasert tilgang til data. 
  • Gjør det enkelt å registrere seg, vise eller gjøre transaksjoner – når som helst, hvor som helst og på en hvilken som helst enhet.

Mindre risiko, mindre strev.

Sikre at skjemaene fylles ut riktig den første gangen.

 

  • Opprett automatiserte arbeidsflyter som gjør at dokumentene kan sendes i en hvilken som helst rekkefølge. 
  • Tilordne data fra skjemaer til bakenforliggende systemer og unngå på den måten dobbelt dataregistrering.
Varian-logo

"Adobe Acrobat Sign leverer den mest imponerende e-signaturopplevelsen, med de beste tjenestene for kunderådgivning og innføring."

Se hvordan Varian, et selskap som tilbyr livreddende strålebehandlingsløsninger, forbedrer kundeopplevelsene og pasientbehandlingen – samtidig med at prosessene effektiviseres og unødvendig arbeid minimeres.

Forenkle prosessen – i alle faser.

Finn ut hvordan digitalisering med Acrobat Sign Solutions effektiviserer alle arbeidsflyter som krever skjemaer, søknader og signaturer.

Kliniske prøver

• FOU-dokumentasjon
• Kvalitetsinspeksjoner
• Registrering for kliniske prøver
• Skjemaer for pasientsamtykke
• Protokoll for kliniske prøver
• IND-søknader (Investigational New Drug-søknader)
• Søknader for nye legemidler (NDA-er – New Drug Applications)

Produksjon

• Elektroniske batch-dokumenter
• Partisporbarhet
• Tilbakekallingsvarsler
• Uhellsrapportering
• Bivirkningsrapportering
• Sikkerhetsinspeksjoner
• Varemerkeregistreringer

Distribusjon

• Salgskontrakter
• Behandling av bestillinger
• Partnerskapsprogrammer
• Forvaringskjede
• Enkel håndtering
• Pasienthjelpsprogram
• Felttjenesterapporter

Jus og overholdelse

• Standardprosedyrer for bruk
• Taushetserklæringer
• Patentinnleveringer
• Revisjoner
• Advokatavtaler
• Intern overholdelse
• Varemerkeregistreringer

Produksjon

• Elektroniske batch-dokumenter
• Partisporbarhet
• Tilbakekallingsvarsler
• Uhellsrapportering
• Bivirkningsrapportering
• Sikkerhetsinspeksjoner
• Varemerkeregistreringer

Personalforvaltning

• Rekruttering av jobbsøkere
• Innføring av nyansatte
• Entreprenøravtaler
• Policybekreftelser
• Opplæringsoverholdelse
• Pensjonsordninger
• Kompensasjonsavtaler

Verktøyene du liker best, i applikasjonene du liker best.

Arbeid smartere i applikasjonene du bruker daglig. Forhåndsutviklede integreringer for blant annet Microsoft 365, Salesforce og Workday gir deg mulighet til å knytte Acrobat og Acrobat Sign til systemet ditt med registrerings- og arbeidsflytapplikasjoner, slik at du enkelt kan standardisere skjemaer og applikasjoner.

Microsoft
Salesforce
Google
Microsoft
Salesforce
Google
Google

Ta kontakt. Vi er her for å hjelpe.

Vi er her for å svare på alle spørsmål, uansett om du trenger grunnleggende informasjon om løsningene våre eller ønsker et tilpasset tilbud for din egen organisasjon.