3D-belysning: typer belysning og teknikker for 3D-belysning

Lysbanner

Belysning former måten vi ser verden på. I både virkelige og fiktive rom bruker vi belysning til å sette stemningen og rette oppmerksomheten mot noe bestemt. Fotografer, filmfotografer, filmskapere og 3D-kunstnere må være eksperter på bruk av lyseffekter for å kunne gjengi virkeligheten eller stilisere en scene.

Fem typer 3D-belysningskilder.

Det er viktig at du forstår hvilke lyskilder du kan bruke når du skal opprette et belysningsoppsett, uansett om du nettopp er kommet i gang med grunnleggende belysningsteknikker eller arbeider med sofistikerte arrangementer.

  • Retningsbestemt lys: Denne lyskilden avgir parallelle stråler som skyller over et objekt som om kilden er fjerntliggende – for eksempel solen. Den treffer hvert element i en scene med samme intensitet.
  • Områdelys: Denne lyskilden er definert av et rektangel med retningsbestemte stråler som kommer fra en bestemt overflate. Denne typen lys ligner lyset som kommer gjennom et vindu, eller det som kommer fra en studiosoftboks, og det fremhever bestemte former. 
  • Punktlys: Et punktlys er en kilde som sender ut lys i alle retninger. Punktlys kan brukes til å simulere lyset fra en lampe eller glødepære.
  • Spotlys: Der et punktlys ligner lyset fra en bordlampe, er et spotlys mer som en lommelykt. Lyset som skinner fra en spot, er begrenset av en bestemt vinkel. Lysintensiteten avtar jo lenger borte et objekt er fra kilden, og den avtar også langs kantene på lyskjeglen.
  • Himmelbelysning: Med dette belysningsalternativet sendes lyset ned på en scene ovenfra. Det brukes mest til utendørsscener for å gjenskape effekten av omgivelsesbelysningen fra en klar himmel.

Eksempler på ett-, to- og trepunktsbelysning.

Egenskapene til 3D-miljøet defineres både av de ulike lystypene og antallet kilder du bruker.

Lys fra ett punkt

Ettpunktsbelysning.

Med ettpunktsbelysning er det kun én lyskilde i scenen, uten ytterligere kilder som kan fylle ut skyggeområder. Det er et nyttig verktøy når du ønsker å skape dramatiske scener med høy kontrast.

Lys fra to punkter

Topunktsbelysning.

I denne typen belysning brukes en hovedkilde, eller et hovedlys, og dernest en sekundær kilde. Hovedlyset er det sterkeste lyset. Det andre lyset kan brukes til å finjustere kontrasten eller skille motivet fra bakgrunnen.

Lys fra tre punkter

Trepunktsbelysning.

Dette er et vanlig belysningsvalg i 3D-gjengivelser og har sitt utspring i den filmkunstneriske belysningsstilen fra Hollywood. Det består av tre ulike lyskilder. Hovedlyset er den primære lyskilden for motivet. Fyllyset er med på å styre kontrasten ved å dempe skyggene fra hovedlyset. Bakgrunnsbelysningen, eller spisslyset, er et sterkt lys som er plassert bak motivet for å skille det fra bakgrunnen.

Fire tips til hvordan du kan skape realistisk 3D-belysning.

Studer verden rundt deg.

3D-belysning er en kunst, og i likhet med mange kunstformer er observasjon det første trinnet i mestringsprosessen. Studer hvordan belysningen endres i løpet av en dag, blandingen av naturlige og kunstige kilder som lyser opp omgivelsene, og hvordan du kan endre karakteren til et rom ved å flytte på lyskildene.

Gjør det enkelt.

Det er ofte tilstrekkelig med én eller to lyskilder, spesielt når det dreier seg om en utendørs 3D-scene på dagtid. I virkeligheten er det solen som gir mesteparten av lyset, så en himmelkuppel kan brukes til å simulere lys- og skyggespillet som er vanlig i utendørsscener. Ofte er det ikke behov for punkt- eller spotlys eller andre lyskilder.

Se filmer.

Filmfotografer er mestere i belysningsdesign. Nybegynnere kan lære mye ved å se filmer som er filmteknisk anerkjente.

Lek med underforstått belysning.

Ved å belyse scener med udefinerte kilder like utenfor bilderammen er det mulig å skape et bilde som er både mer mystisk og mer virkelighetstro på samme tid. Verden ser ikke ut til å ende ved kantene på komposisjonen.

Ta også med farger i vurderingen.

Fokuser først og fremst på lyskildens retning og karakter, men ta også lysets kvalitet med i betraktningen. Forskjellige typer lys – blant annet rent hvitt, blålig og gult lys – gir svært forskjellige stemninger.