A collage of images showing a brand graphic and its design components. The final graphic shows a purple energy drink bottle with the words “Power your energy.” Components include the bottle graphic, a transparent background, a font, and a purple color swatch.
A collage of images showing a brand graphic and its design components. The final graphic shows a purple energy drink bottle with the words “Power your energy.” Components include the bottle graphic, a transparent background, a font, and a purple color swatch. pinakamataas
50%, 60%

GENERATIVE AI PARA SA ENTERPRISE

Mapaganda ang mga resulta ng negosyo gamit ang generative AI ng Firefly.

Isang komprehensibong AI platform para sa paggawa ng content, idinisenyo ang Firefly para maging ligtas para sa komersyal na paggamit, magagamit nang mahusay sa mga team, at nababago para sa iyong brand.

Humiling ng karagdagang impormasyon Maranasan ang Firefly

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cc-enterprise/business-enterprise/discover-firefly-benefits

A product shot of a yellow handbag against a backdrop of plants, flowers, and pink smoke. Beside it are three image variations in different color schemes, with a cursor selecting the final shot.

Generative AI na may mga key tool at workflow.

Sa lawak ng mga kakayahan ng generative AI na isinama sa mga tool na ginagamit ng mga creative at marketer araw-araw, maaari silang mag-isip at gumana nang mas mabilis habang gumagawa sila ng mga larawan, vector, at higit pa.

Alamin pa

Mapapadali ng mga API ang pagsukat at pag-automate ng paggawa.

Pinapalitan ang mano-mano at paulit-ulit na mga gawain para mabilis na gumawa ng daan-daang asset variation. Gawing awtomatiko, i-personalize, at i-localize ang mga variation nang malawakan gamit ang mga Serbisyo ng Firefly kabilang ang mga API para sa Firefly at Creative Cloud.

A collage of energy drink brand images in different sizes and with variations in colors and numbers of product shots, along with a user interface element that says “Resize.”
A brand image of an orange soda can against a background of greenery, oranges, and snowy mountains with the words “Cool in all seasons.” Beside it are smaller images representing a transparent background, a font, and an orange color swatch.

Pinapanatili ng mga Custom na Modelo at Style Kit ang lahat sa brand.

Bumuo ng imagery para sa brand sa pamamagitan ng pagsasanay ng custom na model ng Firefly gamit ang sarili mong mga istilo at subject. Panatilihin ang consistency at i-scale ang paggawa ng content sa mga team sa pamamagitan ng pagbubuo, pag-save, at pag-share ng mga istilo, campaign, text prompt, at marami pa gamit ang mga Style Kit.

Responsableng idinisenyo upang maging ligtas sa komersyal na paggamit.

Gumawa nang may kumpiyansa dahil alam na ang mga generative AI model ng Firefly ay sinanay sa content na may lisensya, katulad ng Adobe Stock, at content sa pampublikong domain kung saan ang copyright ay nag-expire na. Hindi namin sasanayin ang aming pangunahing mga model ng Firefly sa iyong datos ng pagsasanay ng Custom Model. Ang mga customer sa mga kwalipikadong plano ay kwalipikado para sa IP indemnification para sa nagawang larawan (nalalapat ang mga tuntunin).

Makita ito sa aksyon.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc3#uc3 | Firefly Services | :play:
Firefly Services
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc5#uc5 | Custom Models | :play:
Mga Custom na Modelo
#2C2C2C

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/experience-cloud-40.svg

Tingnan kung paano makakatulong ang mga Serbisyo ng Firefly na mapabilis ang iyong supply chain ng content.

Alamin pa

The IBM logo, with the letters I, B, and M in white horizontal stripes.

Tingnan kung paano binabago ng IBM ang paggawa ng content at digital marketing gamit ang Firefly.

Kabilang sa pagpapaunlad ng engagement nang 26x gamit ang mga social asset na ginawa ng AI, pinabilis ng kompanya ang mga workflow upang tulungan ang mga creative at marketer na gumugol ng mas mahabang panahon sa mas importanteng gawain.

Alamin Pa

Ano ang sinasabi ng mga analyst.

The IDC logo, with the letters I, D, and C in black beside a circular icon with black and white stripes.

“Ang supplier ng teknolohiya ay nananatiling isa sa mga mas matagumpay na maagang kumikilos ayon sa pag-maximize ng pagkakataon sa paligid ng mga solusyon sa GenAI na nakatuon sa paningin (ibig sabihin, mga larawan, video, at 3D). Ang komprehensibong approach ng Adobe sa responsableng pagbabago ay naglalayong tukuyin, sukatin, at bawasan ang mga panganib na nakabatay sa AI para sa end-to-end na value chain nito, kabilang ang mga epekto sa antas ng kompanya, gumagawa, at user/customer.”

Adobe MAX 2023: GenAI and Adobe Firefly Take Center Stage — Matt Arcaro, IDC (Nobyembre 2023)

The Futurum Group logo, with the company name in black beside a black-and-white feather graphic.

“Habang ang produkto ng Adobe Firefly ay papalapit sa isang taong anibersaryo nito sa Marso 21 nang walang anumang malubhang isyu sa pagbuo ng hindi naaangkop, may kinikilingan, o mapanlinlang na larawan, inilalarawan nito ang halaga ng pagsisikap sa pagtatasa ng larawan at makakatulong ang pagsasanay upang maghatid ng mapagkakatiwalaang produkto na magagamit sa mga komersyal na sitwasyon, kabilang ang mga workflow sa marketing at e-commerce. Dagdag pa, sa pamamagitan ng pagsasama ng teknolohiya ng Firefly sa kabuuan ng portfolio ng mga produkto nito, nakatayo ang Adobe sa likod ng teknolohiya bilang isang pinagkakatiwalaang, enterprise-grade na serbisyo.”

Ensuring Generative AI-Driven Image Generation Is Enterprise-Grade — Keith Kirkpatrick, Futurum (Pebrero 2024)

The Forrester logo, with the name “Forrester” in black letters.

“Ang Adobe ay ang tanging tagapagbigay ng modelo ng paggawa ng larawan na maaaring kapani-paniwalang magsabi na ang lahat ng data na ginamit upang sanayin ang modelo ay pagmamay-ari o ganap na lisensyado nito upang gawin ito. Pinabibilis ng platform ang bilis ng pag-uulit ng workflow ng paggawa ng content para sa mga gumagamit nito.”

Orbiting Back On A Year Of Generative AI As We Slingshot Ourselves Into The Future — Rowan Curran, Forrester (Nobyembre 2023)

Pag-usapan natin kung paano mo mababago ang paggawa ng content gamit ang Adobe.

Humiling ng karagdagang impormasyon

May mga tanong? Masasagot namin 'yan.

Ano ang Adobe Firefly?
Firefly ang bagong grupo ng mga modelo ng creative na generative AI na pinapatakbo ng mga produkto ng Adobe. Ang Firefly ay nagbibigay ng mga bagong paraan para bumuo ng mga konsepto, gumawa, at makipag-ugnayan habang pinagaganda nang mabuti ang mga creative workflow. Ito ang likas na pagpapalawak ng teknolohiya na nagawa ng Adobe sa nakaraang 40 taon, bunsod ng paniniwala na ang mga tao ay dapat bigyan ng kakayahan na dalhin ang kanilang mga ideya sa mundo nang eksakto tulad ng kanilang iniisip.
Ano ang ginagawa ng Adobe para matiyak na responsableng ginagawa ang mga image na binuo ng AI?

Bilang bahagi ng pagsisikap ng Adobe na idisenyo ang Firefly na maging ligtas para sa komersyal na paggamit, sinasanay namin ang aming unang komersyal na modelo ng Firefly sa content na may lisensya, katulad ng Adobe Stock, at mga content mula sa pampublikong domain kung saan ang karapatan ng copyright ay nag-expire na. Bukod dito, bilang isang pangunahing kasamahan sa pagtutulungan ng Content Authenticity Initiative (CAI), ang Adobe ay nagtatakda ng pamantayang industriya para sa responsableng generative AI. Ang CAI ay isang komunidad ng mga kumpanya sa media at teknolohiya, mga non-government organization (NGO), mga akademiko, at iba pa na nagtatrabaho upang itaguyod ang pagtanggap ng isang bukas na pamantayan ng industriya para sa pagiging totoo at pinagmulan ng nilalaman.

Ito ay kasama ng pang-ugnay para sa Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), na nagbuo ng isang bukas na teknikal na pamantayan na nagbibigay-kakayahan sa mga publisher, tagalikha, at mga mamimili na maunawaan ang pinagmulan ng iba't ibang uri ng media, kasama ang kakayahan na magdagdag ng isang Content Credential na nagpapahintulot sa isang tagagamit na ipahiwatig na ginamit ang generative AI. Alamin pa ang tungkol sa mga content credential.

Saan kinukuha ng Firefly ang data nito?

Ang mga kasalukuyang Firefly generative AI model ay nai-train sa content na may lisensya, katulad ng Adobe Stock, kasama ang content ng public domain kung saan ang copyright ay nag-expire na.

Inanunsyo kamakailan lang ng Adobe ang mga Custom Model, na mga paraan para masanay ng mga creator ang mga model gamit ang sarili nilang mga asset para makabuo sila ng content na tumutugma sa natatangi nilang istilo, branding, at panuntunan ng design nang hindi naiimpluwensyahan ng content ng iba pang creator.

Patuloy na makikinig at makikipagtulungan ang Adobe sa creative community para tugunan ang mga pag-develop sa mga modelo ng pagsasanay ng Firefly sa hinaharap.

Awtomatiko bang ginagamit ang content ng customer para sanayin ang Firefly?
Hindi. Hindi namin sinasanay ang aming mga generative AI model ng Firefly gamit ang kahit anong personal na content ng mga subscriber sa Creative Cloud o Adobe Experience Cloud.
Kasama ba ang Firefly sa mga Adobe app?
Patuloy naming sinisikap na dalhin ang Firefly sa Creative Cloud, Experience Cloud, at Adobe Document Cloud. Ang mga feature na pinapagana ng Firefly ay kasalukuyang makikita sa loob ng Adobe Express, Photoshop, Illustrator, Adobe Stock, at firefly.adobe.com.
Paano masusubukan ng organisasyon ko ang web app ng Firefly?
Gamit ang Adobe ID o federated ID mo, maa-access mo ang web app ng Firefly para mapag-eksperimentuhan ang lahat ng iba't ibang available na kakayahan.
Pwede bang gamitin ng mga customer sa komersyal na paraan ang mga larawang binuo sa Firefly?

Para sa mga feature na walang beta label, puwede mong gamitin ang mga nagawang output sa Firefly para sa mga proyekto mong pangkomersyal. Para sa mga feature na nasa beta, puwede mong gamitin ang mga nagawang output sa Firefly para sa mga proyekto mong pangkomersyal maliban kung tahasang nakasaad sa produkto.

Tulad ng paggamit sa lahat ng mga produkto at serbisyo ng Creative Cloud, ang mga output ng Firefly ay hindi maaaring gamitin sa ilegal na paraan (kasama na ang paglabag o paglabag sa mga karapatan ng iba) o kaugnay ng paglikha, pagsasanay, o iba pang paraan ng pagpapabuti ng mga AI/ML model. Alamin pa

Poprotektahan ba ng Adobe ang mga customer ng enterprise kung sakaling magkaroon ng claim sa IP na may kinalaman sa output sa Firefly?
Oo, kung binili ng organisasyon ang naaangkop na karapatan (na mangangailangan ng bagong kaganapan sa pagkontrata), napapailalim sa mga naaangkop na tuntunin, kondisyon, at pagbubukod. Alamin pa
Aling mga enterprise plan ang mag-aalok ng pagprotekta sa IP para sa mga piling output sa Firefly?
Pwedeng bumili ang mga customer ng Enterprise ng entitlement na may indemnification sa IP ayon sa kontrata para sa mga piling output sa Firefly sa pamamagitan ng lisensya ng Adobe Express at site ng Firefly, o sa pamamagitan ng ilang partikular na plan ng Creative Cloud para sa enterprise. Makipag-ugnayan sa amin para sa iba pang detalye.
Magkakaroon ba ako ng karapatan sa pag-aari (copyright interest) sa output na na-generate ko gamit ang Firefly?
Dedepende ito sa mga batas ng iyong lokal na hurisdiskyon. Kung interesado kang malaman pa hinggil sa isyung ito, tingnan angblog post ng Copyright Alliance ng nangungunang attorney ng Adobe sa copyright.
Saan ko malalaman ang higit pa tungkol sa Firefly?
Tingnan ang web page ng Firefly.