Adobe Firefly para sa enterprise.

Lalo pang dumami ang demand para sa natatangi at nakakaengganyong content. At sa tulong ng kakayahan ng Firefly generative AI, ang paglikha ng mga mura at nakakaengganyong karanasan sa malawakang saklaw ay hindi pa kailanman naging ganun kasimple. Ngayon ay available na para sa komersyal na gamit sa maraming mga Creative Cloud apps at sa Adobe Express.

Mga larawan na ginawa ng mga creator sa tulong ng Firefly.

Mga kakayahang hango sa Generative AI para sa mga team sa likhang-sining at marketing.

Pinagsasama namin ang transformative na kakayahan ng generative AI at ang world-class naming mga creative app. Gamit ang mga tampok na pinapagana ng Firefly sa Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, at Adobe Express, ang mga likhang-sining at mga marketer sa inyong organisasyon ay maaring agad na lumikha ng kamangha-manghang mga asset gamit ang simpleng mga text bilang pampalakas-loob. Palakasin ang pagkamalikhain at produktibidad sa buong inyong organisasyon habang nagbibigay ng kahanga-hangang mga karanasan sa mga customer gamit ang kakayahan ng generative AI.

Palakasin ang mga creative team

Bigyan ng kakayahan ang mga propesyonal sa paglikha na mag-ideya at lumikha nang mabilis. Ang Firefly para sa enterprise ay kasama ang access sa aming generative AI models sa loob ng Photoshop, Illustrator, at Adobe Express, at buong access sa kakayahan ng text to image sa web. Madali na pabilisin angsuppy chain ng iyong contentat dagdagan ang hindi makakalimutang mga experience ng customer gamit ang kapangyarihan ng Adobe at generative AI.

Pagpapalakas ng mga marketer at communicator

Iangat ang creativity ng inyong organisasyon sa mga bagong taas gamit ang pangkalahatang access sa mga feature na pinapagana ng Firefly sa Adobe Express. Sa mga kakayahan ng text to image at mga text effect, lahat sa inyong organisasyon — mga marketer, mga sale team, propesyonal sa human resource — ay maaring buksan ang kanilang pagkamalikhain at lumikha, mag-ayos, at baguhin ang nilalaman sa iba't ibang mga channel gamit ang simpleng mga text bilang pampalakas-loob.

Gumawa nang may kumpiyansa

Binuo nang isinasaalang-alang ang mga prinsipyo namin sa AI ethics, idinisenyo ang generative AI namin na maging ligtas na gamitin sa komersyal na paraan at sinanay ito gamit ang lisensyadong Adobe Stock at mga larawan mula sa pampublikong domain na nag-expire na ang copyright, kaya panatag na makakagawa ang enterprise mo ng content para sa pampubliko at pangkomersyal na paggamit. May pagkakataon din ang mga enterprise na magkaroon ng indemnity sa IP mula sa Adobe para sa content na ginawa ng mga piling workflow na pinapagana ng Firefly.* Basahin ang aming Mga Legal FAQ ng Firefly para matuto pa.

Pag-customize at pag-automate

Palagi naming pinapaganda ang Firefly. Pinag-aaralan namin ang paggawa ng mga API upang awtomatikong mapadali ang produksyon, pati na rin ang mga custom na AI models na sanayang maglikha ng nilalaman na kaugnay sa tatak. Palaguin ang brand mo at maging handa sa mga pabago-bagong pangangailangan sa content gamit ang generative AI na sumasabay sa paglaki ng demand.

Makipag-ugnayan para alamin pa ang tungkol sa Firefly para sa enterprise.

*Pagkakataon na makakuha ng proteksyon sa karapatan ng pag-aari (IP indemnity) mula sa Adobe para sa nilikhang nilalaman mula sa ilang pinagana ng Firefly na mga proseso sa ilalim ng tiyak na alok ng Adobe. May mga tuntunin.

May mga tanong? Mayroon kaming sagot.

Firefly ang bagong grupo ng mga modelo ng creative na generative AI na paparating sa mga produkto ng Adobe, na inisyal na nakatuon sa pagbuo ng image at text effect. Magbibigay ang Firefly ng mga bagong paraan para mag-isip ng ideya, gumawa, at makipag-ugnayan habang pinapahusay nang husto ang mga creative workflow. Firefly ang natural na extension ng teknolohiyang ginawa ng Adobe sa nakalipas na 40 taon, na nakabatay sa paniniwalang dapat bigyang-kakayahan ang mga taong ipaalam ang mga ideya nila sa mundo tumpak kung paano nila naiisip ang mga ito.

Sinanay ang unang modelo ng Firefly gamit ang daan-daang milyong high-resolution na larawan sa Adobe Stock, content na may open license, at content ng pampublikong domain na nag-expire na ang copyright, at idinisenyo ito para bumuo ng content na ligtas para sa komersyal na paggamit.

Isa sa may pinakamatataas na kalidad sa market ang mga professional-grade at lisensyadong larawan ng Adobe Stock at nakakatulong ito para matiyak na hindi bubuo ang Firefly ng content na batay sa IP ng ibang tao o ibang brand.

Gamit ang Adobe ID o federated ID mo, maa-access mo ang website ng Firefly para mapag-eksperimentuhan ang lahat ng iba't ibang available na kakayahan.

Sinisikap naming dalhin ang Adobe Firefly sa Creative Cloud, Experience Cloud, at Document Cloud. Ang mga feature na pinapagana ng Firefly ay kasalukuyang makikita sa loob ng Adobe Express, Photoshop, Illustrator, Adobe Stock, at firefly.adobe.com. 

Hindi. Hindi namin ito sinasanay gamit ang kahit anong personal na content ng mga subscriber sa Creative Cloud o Experience Cloud.

Pinag-aaralan namin ang kakayahan ng mga customer na sanayin ang kani-kanilang modelo gamit ang content nila, pero wala pa kaming anumang anunsyo.

Para sa mga feature ng Firefly na wala sa beta, ang pagbabawal sa komersyal na gamit ay tinanggal na. May ilang mga feature ng Firefly na nasa ilalim pa rin ng beta (at mayroon pa ring pagbabawal sa komersyal na gamit), kaya't siguraduhin mong suriin kung mayroong beta status para sa Firefly na feature sa bawat app.Tulad ng paggamit sa lahat ng mga produkto at serbisyo ng Creative Cloud, ang mga output ng Firefly ay hindi maaaring gamitin sa ilegal na paraan (kasama na ang paglabag o paglabag sa mga karapatan ng iba) o kaugnay ng paglikha, pagsasanay, o iba pang paraan ng pagpapabuti ng mga AI/ML model. Alamin pa

Sa ngayon, pwede bang gamitin ng mga customer sa komersyal na paraan ang mga larawang ginawa sa Adobe Firefly? Alamin pa

Pwedeng bumili ang mga customer ng Enterprise ng entitlement na may indemnification sa IP ayon sa kontrata para sa mga piling output sa Firefly sa pamamagitan ng lisensya ng Adobe Express at site ng Firefly, o sa pamamagitan ng ilang partikular na plan ng Creative Cloud para sa enterprise. Makipag-ugnayan sa amin para sa iba pang detalye.

Ang kasalukuyang modelo ng generative AI ng Firefly ay sinanay gamit ang dataset ng Adobe Stock, pati na ang gawang may open license at content mula sa pampublikong domain na nag-expire na ang copyright.

Habang nagbabago ang Firefly, tumitingin ang Adobe ng mga paraan para masanay ng mga creator ang modelo ng machine learning gamit ang sarili nilang mga asset para makabuo sila ng content na tumutugma sa natatangi nilang istilo, branding, at panuntunan ng design nang hindi naiimpluwensyahan ng content ng iba pang creator. Patuloy na makikinig at makikipagtulungan ang Adobe sa creative community para tugunan ang mga pag-develop sa mga modelo ng pagsasanay ng Firefly sa hinaharap.

Mayroon kaming modelo ng kompensasyon para sa mga contributor sa Adobe Stock. Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang FAQ ng Adobe Stock.

Dedepende ito sa mga batas ng iyong lokal na hurisdiksyon. Kung interesado kang malaman pa ang tungkol sa isyung ito, tingnan ang blog post na ito ng Copyright Alliance ng lead copyright attorney ng Adobe.