Salamat sa interes mo sa Adobe. Isinumite ang kahilingan mo sa isang kinatawan ng Adobe na makikipag-ugnayan sa iyo maya-maya.