img

Panatilihing tuloy-tuloy ang mga workflow — anuman ang industriya mo.

Pinapadali ng Adobe Acrobat Sign ang e-signing at binibigyang-kakayahan ka nitong gumawa ng mga ganap na digital workflow na nagpapaigting ng productivity para sa mga team mo, saanman sila nagtatrabaho.

img

Pinangalanan ng IDC MarketScape ang Adobe bilang nangunguna sa mga e-signature.

Tingnan kung paano mo mababago ang mga customer at employee experience sa industriya mo.

Mga Serbisyong Pinansyal

Mga Serbisyong Pinansyal

Secure na kumuha at mag-share ng sensitibong impormasyon sa pamamagitan ng maaayos at paperless na experience na inaasahan ng mga customer ngayon.

Insurance

Insurance

Pasayahin ang mga customer gamit ang mga 100% digital na prosesong nagpapasimple ng mga application, patakaran, pag-renew, at claim.

Life Science

Life Science

Gawing higit na mas mahusay ang mga workflow mo ng dokumento at e-signing habang pinoprotektahan ang privacy ng pasyente.

Edukasyon

Edukasyon

Mag-paperless at magsimulang maghatid ng mga katangi-tanging student at staff experience — sa campus at sa iba pang lugar.

Pamahalaan

Pamahalaan

Gumamit ng mga e-signature sa mga prosesong may sensitibong data sa tulong ng Moderate na pahintulot sa FedRAMP para sa Acrobat Sign.

Tingnan kung paano ginagamit ng mga organisasyon sa buong mundo ang Acrobat Sign para maging mahusay araw-araw.

img

Merck KGaA

“Noong wala pang Acrobat Sign, wala talagang paraan para pabilisin ang workflow ng signature dahil umaasa kami sa mail at hindi namin kontrolado ang postal system. Sa Acrobat Sign, mas may kontrol kami.”

Dimitri Metzger, Global Project Manager, Strategic Cloud Solutions and Digital Transformation, Merck

img

Foothill-De Anza Community College District

“Hindi lang nakatipid ng oras at pera ang digital workflow, binigyang-daan din nito ang administration na mas mapagtuunan ang mga estudyante at hindi ang burukrasya.”

Joseph Moreau, Vice Chancellor of Technology and CTO, Foothill-De Anza Community College District

img

Sonoma County

“Mahusay kaming nagsikap para mag-digitize ng mga indibidwal na dokumento gamit ang Adobe Acrobat, at ang Acrobat Sign ang huling bahagi para gumawa ng mga end-to-end na digital workflow na nagpapabago sa mga serbisyo ng Sonoma County.”

Jim McKenney, Project Manager for the Information Systems Department, Sonoma County

Mas marami pang resource sa digital na pagbabago para matuto pa.

Magagamit ang Acrobat Sign sa lahat ng tool na ginagamit na ng mga team mo.

Microsoft
Salesforce
Google
Workday
ServiceNow
img

Ang assurance na kailangan mo mula sa brand ng Adobe na pinagkakatiwalaan mo.

Seguridad. Protektahan ang data mo, mga dokumento mo, at kumpanya mo gamit ang mga nangunguna sa industriyang resource sa seguridad mula sa Adobe.

 

Pagsunod. Natutugunan ng Acrobat Sign ang mga pinakamabusising pang-industriya at panregulatoryong kinakailangan — pinapadali nito para sa iyo na tiyakin ang pagsunod at mangolekta ng mga legal na e-signature o mag-authenticate ng mga lalagda gamit ang ID na ibinigay ng pamahalaan.

 

Suporta. Makuha ang tulong na kailangan mo para mag-deploy at mag-manage gamit ang mga resource sa deployment ng enterprise at mga gabay sa admin.

Alamin kung ano ang magagawa ng Acrobat Sign para sa organisasyon mo.

Makipag-ugnayan sa amin, at tuklasin ang lahat ng paraan kung paano ka matutulungan ng Acrobat Sign na i-maximize ang kahusayan sa buong negosyo mo gamit ang mga ganap na digital workflow na gumagana anumang oras, saanman, sa anumang device.

img