Pahusayin ang paraan ng paggamit mo sa mga dokumento.

Suportahan ang collaboration at paigtingin ang productivity gamit ang Adobe Document Cloud at Box.


Mas mahusay ang Box kapag kasama ang Document Cloud.

Kapag pinagsama-sama ang Acrobat, Acrobat Sign, at Box, mas magiging simple para sa lahat sa organisasyon mo na maipagpatuloy ang negosyo.

Pahusayin ang collaboration at productivity.Gumawa, mag-ayos, mag-manage, lumagda, at mag-store ng mga file kahit saan, sa anumang device.

Panatilihing pribado ang pribadong data. Tiyaking ang mga tamang tao ang may access sa mga dokumento mo — at wala nang iba. Protektahan ang mga PDF mo gamit ang password at limitahan ang pagkopya, pag-edit, o pag-print.

Gumamit ng mga PDF. Mula sa Acrobat o Acrobat Reader, pwede kang magbukas ng mga PDF na naka-store sa Box. Awtomatikong gumawa ng mga form, magdagdag ng mga annotation, gumawa ng mga pag-edit, at mag-save ng mga pagbabago sa Box.

Mangolekta ng mga signature sa loob ng ilang minuto. Mag-send ng mga dokumentong lalagyan ng e-sign nang direkta mula sa Box gamit ang Acrobat Sign. Makakapag-sign in ang mga recipient sa loob ng ilang segundo. Ibalik at i-store ang mga inaprubahang dokumento sa Box, sa anumang folder.

Box

Ang assurance na kailangan mo, mula sa kumpanyang pinagkakatiwalaan mo.

Seguridad. Protektahan ang data mo, mga dokumento mo, at kumpanya mo gamit ang mga nangunguna sa industriyang resource sa seguridad mula sa Adobe.

 

Pagsunod. Natutugunan ng mga solution ng Adobe Document Cloud ang mga pinakamabusising pang-industriya at panregulatoryong kinakailangan — pinapadali nito para sa iyo na tiyakin ang pagsunod at mangolekta ng legal na e-signature o mag-authenticate ng mga signer gamit ang pag-verify gamit ang Government ID.

 

Kontrol. Makuha ang kontrol na kailangan mo para mag-deploy at mag-manage gamit angmga resource namin sa deployment at gabay sa admin ng enterprise.

Maghanap ng mga solution ng Adobe Document Cloud sa Box app store.

Box

Marami ka pa bang gustong malaman?

Kailangan mo man ng ilang pangunahing impormasyon tungkol sa mga solution namin, o gusto mo ng naka-customize na quote para sa natatangi mong environment, narito kami para matulungan kang masagot ang mga tanong mo.