Bumuo, sumbok, at maghatid—nang mas mabilis at mas madali.

Bumuo, sumbok, at maghatid—nang mas mabilis at mas madali.

Pabilisin ang time to market mo sa pamamagitan ng pagiging Acrobat Sign Partner.

Binibigyan ng Acrobat Sign Partner Program ang mga Software Provider ng access sa mga e-signature tool at resource para pabilisin ang pagbuo, pagsubok, at paghahatid ng mga solution na nai-integrate sa OEM/nae-embed sa Acrobat Sign.

 

Magsimula na tayo!

  1. Pakikumpleto at pakisumite ang application form na ito.

  2. Makakatanggap ka ng email mula sa Adobe na nagkukumpirma ng pagtanggap at nagbibigay ng mga link sa mahahalagang tool at resource.

  3. Simulang buuin ang Acrobat Sign solution mo gamit ang lahat ng ibinibigay ng Acrobat Sign Partner Program.

 

Gustong mag-resell ng Acrobat Sign? Kung gusto mong mag-resell ng Acrobat Sign, pakibisita ang Adobe Partner Connection.

 

Isa ka bang Systems Integrator? Ang Adobe Solution Partner Program ay idinisenyo para sa mga System Integrator.

 

O, kung bumubuo ka ng isang Acrobat solution, pakibisita ang resource hub ng developer ng Acrobat.

Acrobat Sign Partner Program Application

Para i-load ang form na ito, paki-disable ang ad blocker mo at i-refresh ang page na ito.