Mag-hire ng mga aplikante nang mabilis, secure, at madali.

Pabilisin ang mga hiring cycle at bawasan ang mga pagkaantala sa pag-apruba ng offer at proseso ng paglagda. Mag-send ng mga offer na papalagdaan at sumubaybay at magsumite rin ng mga legal na may bisang offer letter gamit ang Acrobat Sign — saanman, sa anumang device — nang hindi umaalis sa Dynamics 365 para sa Talent.

Kapag madaling kunin ang mga signature, mas mabilis ang pag-hire.

Tinutulungan ka ng Acrobat Sign at Microsoft Dynamics 365 para sa Talent na makakuha ng mga nangungunang aplikante sa mas mabilis at mas madaling paraan.

Mabilis na pag-hire. Mag-send ng mga offer na malalagdaan at maibabalik ng mga aplikante sa anumang device, mula mismo sa Dynamics 365.

Mga legal na may bisang offer. Ang mga offer na nilagdaan gamit ang Acrobat Sign sa Dynamics 365 ay legal na may bisa at tinatanggap sa buong mundo.

Mag-log in at gumawa. Mag-log in lang sa Acrobat Sign account mo para mag-access ng mga built-in na kakayahan sa pag-e-sign sa Attract module ng Dynamics 365 para sa Talent — hindi kailangan ng karagdagang software o configuration.

Mga real-time na insight. Malaman kaagad kapag nagbago ang status ng mga dokumento ng offer. Ang bawat hakbang ay secure na nila-log at kina-capture kasama ng nilagdaang kontrata gamit ang Dynamics 365.

Protektahan ang mga dokumento at data. Umasa sa pinakamaiigting na pandaigdigang pamantayan ng seguridad mula sa Adobe, ang pinagkakatiwalaang nangunguna sa mundo sa mga secure na digital na dokumento.

Mas mabilis na pag-hire.

EmployBridge

"Ang Acrobat Sign ay isang game changer para sa onboarding, pagpaparami ng natitipid, kahusayan, at pagsunod. Malapit nang umabot sa isang milyon ang mga transaksyong ipinoproseso namin gamit ang Acrobat Sign sa una naming taon."

— Chris Loope, Chief Digital Officer, EmployBridge

Ang assurance na kailangan mo, mula sa kumpanyang pinagkakatiwalaan mo.

Seguridad. Protektahan ang data mo, mga dokumento mo, at kumpanya mo gamit ang mga nangunguna sa industriyang resource sa seguridad mula sa Adobe.

 

Pagsunod. Natutugunan ng mga solution ng Adobe Document Cloud ang mga pinakamabusising pang-industriya at panregulatoryong kinakailangan — pinapadali nito para sa iyo na tiyakin ang pagsunod at mangolekta ng legal na e-signature o mag-authenticate ng mga signer gamit ang pag-verify gamit ang Government ID.

 

Kontrol. Makuha ang kontrol na kailangan mo para mag-deploy at mag-manage gamit angmga resource namin sa deployment at gabay sa admin ng enterprise.

Microsoft + iba pang integration sa Adobe


Gumawa at mag-share ng mga PDF sa mga Office 365 application mo mismo. Pwede ka ring mag-send ng mga dokumentong papalagdaan at sumubaybay ng status sa Word, Powerpoint, at Outlook.

Gamitin ang mga solution ng Document Cloud sa SharePoint para i-streamline ang mga workflow mo ng dokumento. Mapalagdaan kaagad ang mga kasunduan, at magamit nang maayos ang mga PDF file.

Mas maraming magagawa sa OneDrive para sa Negosyo online. Mag-convert ng mga Office file sa PDF at magsama-sama ng mga dokumento sa iisang file, mula mismo sa OneDrive.

Mag-send, lumagda, sumubaybay, at magsumite ng mga kontrata gamit ang mga pinagkakatiwalaan mong e-signature — saanman, kailanman, sa anumang device — sa Microsoft Dynamics.

Marami ka pa bang gustong malaman?

Kailangan mo man ng ilang pangunahing impormasyon tungkol sa mga solution namin, o gusto mo ng naka-customize na quote para sa natatangi mong environment, narito kami para matulungan kang masagot ang mga tanong mo.