Microsoft SharePoint

Pagtuunan ang negosyo gamit ang integration ng Microsoft SharePoint para sa Acrobat Sign at Acrobat.

Gamitin ang mga Adobe Document Cloud solution kasama ng Microsoft SharePoint para mag-streamline ng mga workflow ng dokmento, mapalagdaan kaagad ang mga kasunduan, at magamit nang maayos ang mga PDF.


Pabilisin ang negosyo gamit ang SharePoint at Acrobat Sign.

Wala nang hassle ngayon na maghatid ng mga e-signature sa lahat ng user mo sa SharePoint Online at SharePoint On-Prem.

Pagsama-samahin ang lahat ng ito. Pasimplehin ang mga proseso mo. Gamit ang Acrobat Sign, madali mong mame-merge ang data mula sa isang listahan ng SharePoint sa isang template ng file.

I-click lang I-send. Kunin ang mga signature na kailangan mo nang hindi umaalis sa SharePoint. Gamitin ang logic ng workflow ng Microsoft Flow para i-configure kung sino ang mag-aapruba, kung kailan aaprubahan, batay sa uri o halaga ng dokumento.

Mabilis at flexible na access. Padaliin ang onboarding at mga kahilingan sa serbisyo ng customer at empleyado gamit ang mga mas mabilis at mas madaling gamiting self-service na digital na web form para sa SharePoint Online.

Mahanap ito kaagad. Makita ang status ng anumang dokumento sa mismong folder o listahan mo sa SharePoint, at mag-store ng mga nilagdaang dokumento saan mo man pipiliin.


Mga e-signature sa Microsoft SharePoint at Acrobat Sign

Mag-streamline ng mga workflow ng dokumento gamit ang SharePoint at Acrobat.

Mas madali na ngayon para sa sinuman sa organisasyon mo na gumamit ng mga PDF sa SharePoint.

Mas maraming magawa online. Mag-convert ng mga Microsoft 365 file sa PDF, magsama-sama ng mga dokumento sa iisang file, at baguhin ang ayos ng mga page — mula mismo sa SharePoint online.

Pagsama-samahin ang content. Mag-merge ng impormasyon mula sa maraming SharePoint folder sa iisang simpleng PDF na madaling i-send para makomentuhan o malagdaan.

Mag-collaborate nang real time. Mag-host ng mga pagsusuri sa SharePoint para makita at matugunan ng lahat ang mga komento habang inilalagay ang mga ito.


Microsoft SharePoint at Adobe Acrobat PDF

Sa Hawaii, hindi na gagamit ng papel, at magkakaroon ng ROI.

Napaikli ng Estado ng Hawaii ang tagal ng paglagda sa dokumento sa ilang oras mula sa dating ilang linggo, at nabawasan nito nang husto ang pag-print — sa tulong ng Acrobat Sign, Acrobat, at Microsoft SharePoint.

Kwento ng customer – integration ng Adobe at Microsoft SharePoint

Ang assurance na kailangan mo, mula sa kumpanyang pinagkakatiwalaan mo.

Seguridad. Protektahan ang data mo, mga dokumento mo, at kumpanya mo gamit ang mga nangunguna sa industriyang resource sa seguridad mula sa Adobe.

 

Pagsunod. Natutugunan ng mga solution ng Adobe Document Cloud ang mga pinakamabusising pang-industriya at panregulatoryong kinakailangan — pinapadali nito para sa iyo na tiyakin ang pagsunod at mangolekta ng legal na e-signature o mag-authenticate ng mga signer gamit ang pag-verify gamit ang Government ID.

 

Kontrol. Makuha ang kontrol na kailangan mo para mag-deploy at mag-manage gamit angmga resource namin sa deployment at gabay sa admin ng enterprise.

Mga integration ng Microsoft + Adobe Document Cloud.

Gumawa at mag-share ng mga PDF sa mga Microsoft 365 application mo mismo. Pwede ka ring mag-send ng mga dokumentong papalagdaan at sumubaybay ng status sa Word, Powerpoint, at Outlook.

Mag-send, lumagda, sumubaybay, at magsumite ng mga kontrata gamit ang mga pinagkakatiwalaan mong e-signature — saanman, kailanman, sa anumang device — sa Microsoft Dynamics.

Mas maraming magagawa sa OneDrive para sa Negosyo online. Mag-convert ng mga Microsoft 365 file sa PDF at magsama-sama ng mga dokumento sa iisang file, mula mismo sa OneDrive.

Marami ka pa bang gustong malaman?

Kailangan mo man ng ilang pangunahing impormasyon tungkol sa mga solution namin, o gusto mo ng naka-customize na quote para sa natatangi mong environment, narito kami para matulungan kang masagot ang mga tanong mo.