Mabilis na tumuloy sa pagbabayad mula sa procurement.

I-activate ang Acrobat Sign sa SAP Ariba para paikliin ang mga tagal ng contract cycle.


Paikliin ang tagal ng paglagda nang hanggang 80% gamit ang Acrobat Sign sa SAP Ariba.

Mas mabilis na mangolekta ng mga lagda. Palagdaan sa electronic na paraan ang mga kontrata sa environment mo sa SAP Ariba.

I-automate ang mga proseso. I-integrate ang mga gawaing nauugnay sa lagda sa workflow mo sa SAP Ariba para pagsamahin ang mga internal at external na pag-apruba. Maghanda at mag-send ng mga dokumento para lagyan ng e-signature sa module ng Pag-manage ng Kontrata sa SAP Ariba.

Pasimplehin ang pagkumpleto ng kontrata. Bigyang-daan ang mga recipient na tingnan, lagdaan, at ibalik ang mga kontrala mula sa isang web browser o mobile device. Awtomatikong mag-send ng certified na PDF na kopya ng mga ipinapatupad na kasunduan sa lahat ng partido.

Manatiling updated. Subaybayan ang status ng dokumento kahit saan. Malaman kaagad kapag binuksan, nilagdaan, at ibinalik ito.

Acrobat Sign sa SAP Ariba

Ang assurance na kailangan mo, mula sa kumpanyang pinagkakatiwalaan mo.

Seguridad. Protektahan ang data mo, mga dokumento mo, at kumpanya mo gamit ang mga nangunguna sa industriyang resource sa seguridad mula sa Adobe.

 

Pagsunod. Natutugunan ng mga solution ng Adobe Document Cloud ang mga pinakamabusising pang-industriya at panregulatoryong kinakailangan — pinapadali nito para sa iyo na tiyakin ang pagsunod at mangolekta ng legal na e-signature o mag-authenticate ng mga signer gamit ang pag-verify gamit ang Government ID.

 

Kontrol. Makuha ang kontrol na kailangan mo para mag-deploy at mag-manage gamit angmga resource namin sa deployment at gabay sa admin ng enterprise.

Marami ka pa bang gustong malaman?

Alamin kung paano makakatulong ang Adobe Document Cloud sa iyo at sa negosyo mo.