Lunasan ang problema sa mga buwis gamit ang mga e-signature.

Kunin ang lahat ng tool na kailangan ng mga naghahanda para hindi gumamit ng papel sa paghahanda at paghahain ng buwis.


Makatipid ng papel, oras, at pera gamit ang Acrobat Sign at Xero.

Gawing mabilis, secure, at walang kaproble-problema ang proseso ng buwis para sa mga kliyente. Ibigay sa mga naghahanda ng buwis mo ang lahat ng tool na kailangan nila mula sa integration ng Acrobat Sign sa Xero, na nangunguna sa online accounting para sa maliit na negosyo.

Mag-paperless. Hindi na kailangan pang maghanap ng mga kliyente mo ng panulat, papel, o printer para tingnan, lagdaan, at ibalik ang mga dokumento.

Magtrabaho kung saan mo gusto. Magagawa ng mga tax advisor na maghanda, sumuri, at maghain ng mga return kahit saan, kahit kailan.

Tiyakin ang pagsunod. Ganap na sumusunod ang mga e-signature mo sa mga kinakailangan sa Tanggapan ng Buwis sa Australia. At gamit ang Acrobat Sign, makakatanggap ka ng buong audit trail sa bawat return na ihahain sa Xero Tax.

Xero

Ang assurance na kailangan mo, mula sa kumpanyang pinagkakatiwalaan mo.

Seguridad. Protektahan ang data mo, mga dokumento mo, at kumpanya mo gamit ang mga nangunguna sa industriyang resource sa seguridad mula sa Adobe.

 

Pagsunod. Natutugunan ng mga solution ng Adobe Document Cloud ang mga pinakamabusising pang-industriya at panregulatoryong kinakailangan — pinapadali nito para sa iyo na tiyakin ang pagsunod at mangolekta ng legal na e-signature o mag-authenticate ng mga signer gamit ang pag-verify gamit ang Government ID.

 

Kontrol. Makuha ang kontrol na kailangan mo para mag-deploy at mag-manage gamit angmga resource namin sa deployment at gabay sa admin ng enterprise.

Marami ka pa bang gustong malaman?

Kailangan mo man ng ilang pangunahing impormasyon tungkol sa mga solution namin, o gusto mo ng naka-customize na quote para sa natatangi mong environment, narito kami para matulungan kang masagot ang mga tanong mo.