Mga resource at insight ng IT

Pamantayan ang pagsunod.

Patuloy kaming gumagawa ng mga teknolohiya at serbisyo para matulungan kang sumunod sa mga pamantayan sa seguridad at panregulatoryong kinakailangan.

Pagsunod

Mahalaga sa lahat ang pagsunod. Pati sa amin.

Alamin kung ano ang ginagawa namin para matulungan kang matugunan ang mahihigpit na batas, kinakailangan, at regulasyon sa industriya

saan ka man nakikipagnegosyo.

Manatiling sumusunod.

Patuloy na umunlad.

Binuo ang open at flexible naming framework para umangkop

sa mga pabago-bagong regulasyon sa buong

mundo, para matiyak na sumusunod ka — kaya

hindi maaantala ang negosyo.  

I-enjoy ang mga legal at may-bisang e-signature

sa buong mundo. 

Magkakaiba ang mga batas sa e-signature depende sa bansa. Sa kabutihang-palad, nananatili kaming

updated sa lahat ng ito, para makatulong na ma-manage

ang panganib mo at para matiyak ang pagiging legal ng bawat

e-signature na gagamitin mo.

Nakakatugon ang lahat ng solution namin

sa matataas na pamantayan.

Sumusunod ang mga solution ng Adobe sa

mga pamantayan sa seguridad pati na rin sa

mga regulasyong partikular sa industriya tulad ng HIPAA, FERPA, GLBA,

at FDA 21 CFR part 11.

Pagsunod ng Adobe Sign

Mga nakakasunod na e-signature sa tulong ng

Adobe Acrobat Sign.

Inihahatid ng Acrobat Sign ang pagkamaaasahan na kailangan mo sa pamamagitan ng pagsunod sa eIDAS at iba pang regulasyon sa certificate-based na digital signature.

Accessibility sa Acrobat

Higit pang accessibility sa Acrobat.

Nagbibigay ang Adobe Acrobat at Acrobat Reader ng katangi-tanging suporta sa accessibility para matiyak mong maa-access ng mga taong may iba't ibang kakayahan ang content na ibinibigay mo.

Mga Pamantayan sa Mga PDF

Nakakatugon ang mga PDF namin sa matataas na pamantayan.

Nakakatugon ang mga Acrobat PDF sa mga pamantayan sa ISO 32000 para sa pagpapalitan ng electronic na dokumento, kabilang ang mga pamantayang may espesyal na layunin tulad ng PDF/A para sa pag-archive, PDF/E para sa engineering, at PDF/X para sa pag-print.

Pag-usapan natin kung ano ang magagawa ng Adobe para sa negosyo mo.

Nasaan ka man sa journey mo sa digital na pagbabago, gawin ang susunod na hakbang sa Adobe Document Cloud.

Pag-usapan natin kung ano ang magagawa ng Adobe para sa negosyo mo.

Nasaan ka man sa journey mo sa digital na pagbabago, gawin ang susunod na hakbang sa Adobe Document Cloud.