Acrobat Standard

Magsagawa ng mga basic na gawain sa PDF tulad ng pag-edit, pag-convert, at pagprotekta gamit ang password sa Acrobat Standard. Para sa kumpletong PDF at e-signature solution, tingnan ang Acrobat Pro.

May kasamang
Acrobat Standard
Acrobat Reader
Adobe Scan
Fill & Sign

Mga Extra

  • 100GB na cloud storage 
  • Mga step-by-step na tutorial 
  • Adobe Portfolio
  • Adobe Fonts 
  • Access sa mga pinakabagong feature
  • 25 buwanang mga generative credit

Inirerekomenda para sa

  • Mga workflow ng PDF 
  • Mga digital na dokumento
  • Mga E-signature

Pumili ng plan ng pagbabayad:

Kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw, hindi mare-refund ang bayad mo, at magpapatuloy ang serbisyo mo hanggang sa matapos ang panahon ng pagsingil ng buwang iyon. Kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw, magpapatuloy ang serbisyo mo hanggang sa matapos ang panahon ng pagsingil ng buwang iyon, at sisingilin ka ng early termination fee. Kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw, hindi mare-refund ang bayad mo, at magpapatuloy ang serbisyo mo hanggang sa matapos ang termino ng kontrata mo.
Magdagdag ng 30 araw na free trial ng Adobe Stock.* Magdagdag ng 30 araw na free trial ng Adobe Stock at makakuha ng hanggang 10 standard asset. Magkansela nang risk-free bago matapos ang free trial mo at hindi ka sisingilin. Magbayad ng [[stockprice]]Taunang subskripsyon, kanselahin sa loob ng labing-apat na araw para sa buong refund.​​ pagkatapos ng iyong trial.