Simulan ang 7 araw na free trial ng {{after-effects}}.

Magpabilib gamit ang mga makatawag-pansing motion design, animation, at visual effects.

{{start-free-trial}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/aftereffects/free-trial-download/checklist/default

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/aftereffects/sticky-banner/default

Ano ang magagawa mo sa {{after-effects}}?

Create animated text

Gumawa ng animated na text.

Tuklasin kung paano gumawa ng typewriter na effect sa Adobe {{after-effects}}.

Create impressive animations

Gumawa ng mahuhusay na animation.

Magdagdag ng mga hand-drawn na hitsura at paggalaw, at mag-shade in ng mga nakakatuwang icon at drawing gamit ang Textured Motion.

Animate Illustrator artwork

I-animate ang {{illustrator}} artwork mo.

Gumamit ng mga shape tool para gumuhit ng mga object sa {{illustrator}}, at i-import ang huli mong file sa {{after-effects}} para magpagalaw ng art.

Make luminous outlines

Gumawa ng mga maliliwanag na outline.

Magdagdag ng makikinang na echo sa kahit anong video sa Adobe {{after-effects}}.

Animate your logo

I-animate ang logo mo.

Bigyang-buhay ang logo mo. Bigyang-buhay ang web store ng brand mo sa tulong ng mga interactive na element ng design.

Mask objects in keylight

Mag-mask ng mga object sa Keylight.

Gumamit ng mga built-in na color keying effects na gumagawa ng mga pampropesyonal na kalidad at makabagong effects.

#5C5CD1

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/express-40.svg | Adobe Express

Kailangan ng mabilis na pag-edit? Kasama sa membership mo sa {{after-effects}} ang {{adobe-express}}.

Hindi lang mahuhusay na app ang kasama sa free trial mo.

#FFF

Mga tool para sa teamwork

#FFF

Creative na komunidad

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/faqs/after-effects-free-trial

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/aftereffects/free-trial-download/merch-card/segment-blade