https://www.adobe.com/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/illustrator.svg | Adobe Illustrator

{{illustrator}}

I-explore ang mga feature ng {{adobe-illustrator}}.

Alamin ang tungkol sa mga tool at technique na pwede mong gamitin para gumawa ng malinaw at scalable graphics sa {{illustrator}}.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/sticky-banner/default

  1. Ano'ng bago
  2. Draw
  3. Pumili
  4. Text
  5. Mag-navigate
  6. Texture
  7. Baguhin
active tab
1
id
features

Palagi kaming nagdaragdag ng mga bagong feature sa {{illustrator}} para makagawa ka nang may katumpakan at kontrol.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/whats-new

Gumawa ng mga tumpak na linya at hugis na pwede mong pagsamahin para gumawa ng magandang graphics.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/draw

Pumili, gumalaw, mag-rotate, mag-scale, at baguhin ang artwork mo.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/select

Magdagdag at mag-edit ng text sa mga design mo.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/text

Magtuon ng pansin sa isang area ng artwork mo o tingnan ang buong canvas.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/navigate

Magdagdag ng dimension at kulay para gumawa ng mga design na tumatagos sa screen.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/texture

Gumawa ng maliliit o malalaking pagbabago sa isang linya o hugis.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/features/modify

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/illustrator/what-can-you-create-in-illustrator

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/mini-compare/segment-blade