Simulan ang 7 araw na free trial ng {{illustrator}}.

Gumawa ng magagandang design, icon, at marami pa — at gamitin ang mga ito kahit saan sa kahit anong laki.

{{start-free-trial}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/free-trial-download/checklist/default

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/sticky-banner/default

Ano ang magagawa mo sa {{illustrator}}?

Design a Custom Logo

Gawing realidad mula inspirasyon ang ideya mo ng logo. Tuklasin kung paano ka binibigyan ng {{illustrator}} ng flexibility at mga drawing tool para makapagdisenyo ng mga logo na may dating.

Turn prompts to make editable graphics

Gawing nae-edit na graphics ang mga prompt.

Mag-generate ng puwedeng i-customize, napapalawak na vector graphics gamit ang isang simpleng paglalarawan at Text to Vector Graphic. Gumawa ng mg icon, pattern, at marami pa para sa mga brand asset, social graphics, at higit pa.

Generate color with simple text prompts

Bumuo ng kulay gamit ang mga simpleng text prompt.

Gamitin ang Generative Recolor para gawing mga color palette ang mga salita at konsepto at gamitin ang mga ito sa mga design mo.

Create flexible design

Gumawa ng mga flexible na design.

Gumuhit at mag-illustrate nang may katumpakan. Baguhin ang mga kulay, hugis, o text kahit kailan. Gawing kasinlaki o kasinliit ng gusto mo ang gawa mong artwork nang hindi bumababa ang kalidad.

Create a font

Gumawa ng font.

Mag-develop ng custom na font o typeface na namumukod-tangi sa page at screen. Mula sa mga serif o sans serif na font hanggang sa handwriting o mga tattoo, matutulungan ka ng {{illustrator}} na gawing realidad ang inspirasyon mo sa typography.

Design incredible infographic

Magdisenyo ng mga kamangha-manghang infographic.

Ginagawang simpleng graphics ang kumplikadong data, kaya mas madali na para sa mga negosyo na makita ang mga trend, tumuklas ng mga insight, at gumawa ng mas mahuhusay na desisyon.

#5C5CD1

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/img/product-icons/svg/express-40.svg | Adobe Express

Kailangan ng mabilis na pag-edit? Kasama sa membership mo sa {{illustrator}} ang {{adobe-express}}.

Hindi lang mahuhusay na app ang kasama sa free trial mo.

#FFF

Mga tool para sa teamwork

#FFF

Creative na komunidad

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/faqs/illustrator-free-trial

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/illustrator/free-trial-download/merch-card/segment-blade