#f5f5f5

{{indesign-features}}

Magdisenyo ng postcard na may dating.

Gumawa ng mga hindi malilimutang postcard gamit ang {{adobe-indesign}}. Tingnan kung paano ka binibigyan ng premiere-page layout software ng mga tool para gumawa ng mga postcard na naghahatid ng mabisang mensahe.

Free trial CTA {{buy-now}}

A postcard propped up on display

Gumawa ng postcard na magugustuhan ng mga tao.

Mag-share ng magandang photography, art, at design sa compact na package sa pamamagitan ng mga postcard. Tuklasin kung paano gumawa ng mga de-kalidad na postcard gamit ang InDesign.

Screenshot of InDesign user interface

Iwasan ang dagdag na gawain.

Padaliin ang mga proseso para mas mabilis mong magawa ang postcard mo. Sine-save ng InDesign ang mga kagustuhan mo sa pag-export ng file, para madali mong matiyak na magiging propesyonal ang kalidad ng pag-print.

Mabilis na i-adjust ang paggawa.

Baguhin ang text at graphics sa mga postcard mo para sa anumang printer. Gamit ang feature na I-adjust ang Layout, awtomatiko mong mare-reconfigure ang mga object para maipakita ang bleed sa dokumento o mga pagbabago sa margin.

Screenshot of InDesign user interface
Images being layed out side by side in InDesign

Gumawa ng napakagagandang design.

Buuin ang postcard mo gamit ang mga element ng text at image, at gumamit ng mga frame para ayusin ang mga ito. At magdagdag ng spacing sa mga istilo ng paragraph para mas maging versatile ang mga design.

I-set ang tone.

Mag-blend ng mga kulay para mag-set ng malinaw na mood gamit ang mga Color Burn at Luminosity tool. At, gumamit ng mga uri ng kulay sa mga composition sa pamamagitan ng pagdisenyo gamit ang SVG OpenType.

Various font colors and sizes

Pagkaisahin ang gawa mo sa buong Creative Cloud.

Pagandahin pa ang gawa mo gamit ang mga seamless na naka-integrate na produkto ng Adobe Creative Cloud. Magsama ng mga proyektong sinimulan mo sa Adobe Photoshop o Adobe Illustrator sa postcard mo nang walang kahirap-hirap. At mag-sync sa Adobe Stock at Adobe Fonts para sa access sa mga stylish na larawan, graphics, at font.

Paano gumawa ng postcard.

Gumawa ng mga malikhain at pambihirang postcard sa tulong ng madadaling hakbang na ito.

 • Magsimula:
  Magsimula sa pamamagitan ng pagbubukas ng bagong dokumento sa InDesign.
 • Sukatin ito:
  I-set ang mga dimension ng postcard mo, pagkatapos ay magsimulang magdisenyo.
 • Ayusin ito:
  Mula sa mga paisa-isang image hanggang sa mga collage o maiikling text blurb, gumamit ng mga frame para ayusin ang mga element ng art at design mo.
 • Ilagay ito:
  Idagdag ang gusto mong space sa pagitan ng mga istilo ng paragraph.
 • Gawin itong pulido:
  Pagandahin ang mga image at text mo gamit ang pag-blend ng kulay para matulungang mag-sync ang lahat ng object at text.
 • I-share ito:
  I-export ang postcard mo sa gusto mong format at i-print ito.

Maiikling lesson sa pagdisenyo ng postcard.

Makahingi ng tulong sa pagbuo ng perpektong postcard sa mga tutorial na ito sa InDesign para makapag-relax ka at makapagsimulang gumawa.

Front and back of a postcard

Magdisenyo ng sarili mong postcard.

Isakatuparan ang ideya mo sa tulong ng simpleng gabay na ito sa pagdisenyo ng postcard.

Tumingin pa ng mga design ng print na postcard

Screenshot of InDesign user interface

Mapaganda ang pag-print.

Alamin ang mga angkop na setting para matiyak na maganda ang pag-print ng postcard mo.

Tingnan pa kung paano mag-setup ng postcard

Tumingin ng mga libreng template ng postcard.

Madali lang ang pagpapadala ng magagandang postcard sa tulong ng mga nako-customize na template sa InDesign.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/indesign/merch-card/segment-blade