#F5F5F5

{{premiere-pro}} MGA FEATURE

Mag-collaborate at mag-edit ng video kasama ng team mo, kahit saan.

Puno ang {{Premiere-Pro}} ng mga feature para sa collaboration na tumutulong sa mga creative team na magkakasamang gumawa nang mas mabuti at matapos nang mas mabilis.

Free trial {{buy-now}}

Collage showing examples of how to use Adobe 180 and 360/VR editing on a screen with a "Love the lightning" comment.

Pagkaisahin ang lahat ng tao at pagsamahin ang lahat ng bagay.

Makakuha ng feedback mula sa mga reviewer sa timeline mo. Mag-share ng footage, mga asset, at creative vision mo gamit ang mga collaborative na tool sa app na pang-edit ng video na nangunguna sa industriya.

Kasama ang Frame.io para sa {{Creative-Cloud}} sa subscription mo.

Binibigyang-daan ng Frame.io ang real-time na pagsusuri at pag-apruba mula sa unlimited na bilang ng reviewer. Kasama rin dito ang napakabilis na pag-share ng media, mga direktang paglilipat na Camera to Cloud.

Alamin pa

Makipagtulungan gamit ang pag-edit na multiuser.

Makipag-collaborate sa iba pang editor sa mga naka-share na timeline mula kahit saan, mag-save at mag-share ng mga update sa cloud, at mag-lock ng mga sequence para maiwasan ang mga salungatan habang nag-e-edit.

Panatilihing on-brand at bago ang content gamit ang Mga Library sa Creative Cloud.

Gumawa sa tulong ng mga logo, graphics, mga kulay, at marami pa sa pamamagitan ng mga searchable na library sa Creative Cloud na madaling i-share at i-access sa iba't ibang Creative Cloud app.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/premiere/ps-banner

Mag-explore ng mga kuwento ng customer.

Tingnan kung paano ginagamit ng mga team ang mga tool sa collaboration sa pag-edit ng video para lumamang.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/products/premiere/editing#video-tools1 | ImageLink | :play:

Pag-edit sa Everything Everywhere All at Once.

Noong in-edit ni Paul Rogers ang pinakabago niyang pelikula, inasahan niya ang Frame.io at Premiere Pro. “Nagustuhan ko kung gaano kapartikular mo pwedeng gawin ang mga note,” sabi niya. “Pwede mong itapat sa eksaktong timecode, pwede kang mag-draw ng mga image sa ibabaw, at pwede mong bilugan ang bagay na ayaw mo.”

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/products/premiere/collaboration#video-tools2 | ImageLink | :play:

Mag-collaborate sa iba't ibang panahon at espasyo.

Nagtitiwala ang filmmaker na si David Lowery sa Frame.io para makipagtulungan sa mga team sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa lahat ng pelikula niya, pati na sa pinakabago niyang pelikulang The Green Knight. “Lalo pang gumanda ang mismong creative work dahil lalong naging epektibo ang komunikasyon namin,” sabi niya.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/products/premiere/storytelling#video-tools3 | ImageLink | :play:

Pagkukuwento hanggang sa kabilang ibayo.

Mula sa social media, mga commercial na kampanya, hanggang sa mga feature documentary, nakadepende ang Malka team sa cloud workflow ng Frame.io para patuloy na pag-ugnayin ang mga creative at kliyente nila, kahit na magkakalayo sila.

{{questions-we-have-answers}}

Paano ko makukuha ang Frame.io para sa Creative Cloud?

Kasama ito sa Creative Cloud All Apps, Premiere Pro, at After Effects. Hindi kailangan ng kahit anong dagdag na bayad o pagpaparehistro. I-update lang ang mga app mo at magsimulang mag-collaborate.

Paano naka-integrate ang Frame.io para sa Creative Cloud?

Direktang naka-built in ang panel ng Frame.io sa Premiere Pro at After Effects. Kaya makakagawa ka ng real-time na pagsusuri at pag-apruba, pagkokomento, at pag-annotate na tumpak sa frame — nang hindi lumalabas sa mga paborito mong video app.

Ilang reviewer ang pwedeng magbigay ng feedback?

Pwede kang mag-share sa kahit gaano karaming reviewer, nasaan man sila sa mundo.

Sa anong mga wika available ang Frame.io?

Sa kasalukuyan, nasa English ang Frame.io extension at web app. Available sa English, French, German, Portuguese, Simplified Chinese, Spanish, at Traditional Chinese ang Frame.io iOS app. Kapag ginagamit ang Frame.io sa web browser mo sa pamamagitan ng app.frame.io, pwede mong gamitin ang mga opsyon ng browser sa pagsasalin at pag-localize.

Paano ako magsisimula sa collaborative na pag-edit ng video sa Premiere Pro?

Available ang Team Projects sa Premiere Pro kasama ng lahat ng subscription sa Creative Cloud.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/premiere/do-more

Tumingin pa ng mga feature ng Premiere Pro.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/premiere/see-more-pr-features

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/premiere/merch-card/segment-blade