#F5F5F5

{{premiere-pro-features}}

Mag-transcribe ng video at gawing text.

Kaagad na bumuo ng mga subtitle at caption o gumawa ng transcript gamit ang mga awtomatikong feature na Speech to Text sa {{premiere-pro}}.

Free trial CTA {{buy-now}}

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/assets/video/product/premiere/media_1433486eedeab2fb735b51a4f02698897819a8d78.mp4#_autoplay

Gumawa ng mga nako-customize na subtitle at caption gamit ang voice recognition.

Gumamit ng teknolohiya ng voice-to-text na pinapagana ng machine learning para mag-transcribe ng mga audio track sa mga video file nang real time. Magdagdag ng mga caption, pahusayin ang accessibility, palakasin ang engagement, at ilabas ang kwento mo sa mas malawak na audience.
generate

Mag-generate ng mga transcript sa isang iglap.

Mag-transcribe ng video at gawing text nang mas mabilis kaysa noon gamit ang artificial intelligence at gumawa ng mga tumpak na caption, subtitle, at transcript sa 18 wika.

Gumawa ng rough cut sa pamamagitan ng pagkopya at pag-paste ng text.

Gamitin ang transcript mo para bumuo ng rough cut gamit ang Text-Based na Pag-edit na pinapagana ng AI. Mag-cut at mag-paste ng mga grupo ng text para ilipat ang puwesto ng mga clip. Maghanap ng mga partikular na keyword, awtomatikong mag-detect at mag-delete ng mga paghinto at puwang, at isaayos ang pagkakasunod-sunod ng mga clip mo nang mas mabilis kaysa noon.

rough
stylize

I-stylize ang iyong mga caption.

I-format ang mga caption at subtitle mo para umangkop sa istilo mo, o i-convert sa graphics ang mga caption mo. I-adjust ang font, puwesto, mga kulay, at iba pa. Pagkatapos ay i-save ang mga setting mo at gamitin ang mga ito bilang mga template ng caption para sa iba pang proyekto.

{{questions-we-have-answers}}

Anong mga wika ang kayang i-transcribe ng Premiere Pro?

Available ang Speech to Text para sa: English, English (UK), Simplified Chinese (Mandarin), Traditional Chinese (Mandarin), Traditional Cantonese, Spanish, German, French, Japanese, Portuguese, Korean, Italian, Russian, Hindi, Dutch, Norwegian, Swedish, at Danish.

Mayroon bang karagdagang bayad para magamit ang Speech to Text?

Hindi, kasama sa subscription mo sa {{premiere-pro}} ang Speech to Text. Kasalukuyang walang nakatakdang limitasyon para sa patas at makatwirang paggamit ng mga indibidwal na subscriber, para sa kanilang mga sariling proyekto.

Kailangan ko ba ng koneksyon sa internet para magamit ang Speech to Text?

Sa {{premiere-pro}} 22.2 (at mas bago), magagamit mo ang Speech to Text nang offline. May kasamang pack ng wikang English para sa mga transcription ang Premiere Pro. Pwedeng i-download nang paisa-isa ang mga karagdagang language pack. Kapag na-install na ang isang language pack, makakagawa ka na ng mga transcription ng mga video mo nang walang koneksyon sa internet.

Gumagamit ba ang Speech to Text ng artificial intelligence?

Oo. Nile-leverage ng Speech to Text ang AI technology para mag-generate ng mga transcript at maglagay ng mga caption sa timeline para tumugma ang mga ito sa pacing at tiyempo ng mga sinasabing salita.

Ano ang mga sinusuportahang format ng captioning na pamantayan sa broadcast?

Sinusuportahan ang Australian OP-47, CEA-608, CEA-708, EBU Subtitle, at Teletext. I-export ang mga SRT, SCC, MCC, STL, at DFXMP file o i-embed ang mga caption sa mga video pagka-export.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/premiere/do-more-with-premiere

Tumuklas ng higit pang paraan para pahusayin ang mga video mo.

Gamitin ang mahuhusay tool sa {{premiere-pro}} para gumawa ng mga video na magpapabilib sa audience mo.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/products/premiere/see-more-pr-features

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/merch/products/premiere/merch-card/segment-blade