Substance 3D

Adobe Substance 3D

Magsimula ng 30 araw na free trial ng Substance 3D Collection.

Gumawa, mag-texture, mag-stage, at mag-render ng mga 3D object at scene.

  • Makuha ang mga pinakabagong update para sa lahat ng limang app.
  • Hindi ka sisingilin hanggang sa matapos ang free trial mo.
  • Walang babayaran kung magkakansela ka sa loob ng 30 araw.
  • I-enjoy ang connectivity sa mga Creative Cloud app.

Tingnan ang mga plan para sa mga estudyante at guro o para sa negosyo.

Sumali sa aming masiglang komunidad ng mga creator:

Instagram
Facebook
X

X

Discord

Hindi lang mahuhusay na app ang kasama sa free trial mo.

Mag-download ng mga plug-in ng Substance 3D

Mag-integrate ng mga materyal ng Substance 3D sa workflow mo gamit ang mga plug-in para sa mga game engine, mga rendering engine, 3D printing, at mga paborito mong app.

Alamin kung paano gumawa ng magagandang 3D image

Makuha ang mga pinakabagong course at tutorial para sa Substance 3D. Alamin pa ang tungkol sa Modeler, Stager, Painter, Designer, at Sampler.

Mga madalas itanong tungkol sa free trial mo.

Oo, may 30 araw na free trial para sa Substance 3D Collection plan, na nagbibigay ng access sa lahat ng application. Pagkatapos ng 30 araw, awtomatiko itong mako-convert sa may bayad na membership maliban kung kakanselahin ito bago ito mangyari.

1. I-click ang button na Free Trial.
2. Pumili ng plan at i-click ang magpatuloy.
3. Gumawa ng account o mag-sign in gamit ang Adobe ID mo.
4. Sundin ang mga hakbang para simulan ang free trial mo.
5. I-download ang Substance 3D.

Nagbibigay ng ganap na access ang trial sa lahat ng application ng Substance 3D.

Compatible sa MacOS at Windows ang lahat ng application ng Substance 3D, maliban sa Modeler. Pang-Windows lang ang Modeler.

Tatagal nang 30 araw ang trial. Awtomatiko itong mako-convert sa may bayad na membership pagkatapos ng panahong ito maliban kung kakanselahin ito bago ito mangyari.

Isang 30 araw na free trial ng Substance 3D lang ang available kada tao. Kapag natapos na ang free trial mo, awtomatiko itong mako-convert sa may bayad na membership plan sa Creative Cloud, maliban kung magkakansela ka.

Mag-navigate sa page ng Adobe account mo sa loob ng 30 araw mula nang simulan ang trial. I-click ang “I-manage ang mga Plan” sa tabi ng pangalan ng plan mo, pagkatapos ay ang “Kanselahin ang Plan”. Isaad ang dahilan mo sa pagkansela, at sundin ang mga tagubilin sa screen para makumpleto ito.

Oo, available nang libre ang Substance 3D Collection plan para sa mga estudyante at guro sa mga accredited na higher education institution.

Hindi awtomatikong kasama ang mga subscription sa Substance 3D sa Creative Cloud. Bagama't maayos itong nai-integrate sa Creative Cloud, nangangailangan ito ng hiwalay na subscription.

Para alamin pa ang tungkol sa mga application ng Substance 3D, bisitahin ang page ng mga tutorial sa Adobe Substance 3D.

Subukang ang Substance 3D nang libre.

Icon ng Substance 3D Collection

Substance 3D Collection
30 araw na libreng pagsubok, pagkatapos ay   .

Mag-model, mag-texture, at mag-render ng mga 3D asset at scene. Mag-download ng 50 3D asset kada buwan.

Alamin pa