Łatwa obsługa plików PDF

Proste porządkowanie plików PDF

Usługi online Acrobat pozwalają obracać i usuwać strony w plikach PDF oraz zmieniać ich kolejność. Umożliwiają też konwertowanie plików na format PDF.

Więcej opcji pracy z plikami PDF

Więcej możliwości obsługi plików PDF

Chcesz konwertować, porządkować, łączyć, podpisywać i udostępniać pliki? Skorzystaj z członkostwa Adobe Acrobat PDF Pack, które obejmuje szereg narzędzi online.

Najlepsza oferta: Adobe

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Firma Adobe opracowała format PDF. Wróć tutaj później, aby uporządkować więcej plików PDF. Jeśli się zalogujesz, uzyskasz dostęp do innych funkcji związanych z przechowywanymi plikami.

Usuwanie stron z plików PDF

Szybkie usuwanie stron z plików PDF

Usługi online Adobe Acrobat pozwalają łatwo usuwać strony z plików PDF.Wyślij dokument PDF i zaloguj się. Następnie pobierz albo udostępnij nowo utworzony plik.

Zmienianie kolejności stron pliku PDF

Zmienianie kolejności i obracanie stron plików PDF

Strony w pliku PDF możesz przeciągać i upuszczać w celu zmiany ich kolejności, a także obracać (przełączać między układem pionowym a poziomym). Narzędzia naszego edytora plików PDF online zapewniają pełną kontrolę.

Zaufanie do plików PDF

Godne zaufania narzędzie do usuwania stron z plików PDF

Firma Adobe opracowała format PDF. Narzędzia Acrobat online pozwalają usunąć strony z pliku PDF, aby szybko przygotować doskonały dokument.

Usuń strony z PDF

Usuwanie stron z plików PDF online

Usuwanie stron z plików PDF online

Aby usunąć strony z pliku PDF, wykonaj te proste kroki w narzędziu online Acrobat:

Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik PDF i upuść go w polu.

Wybierz dokument PDF, z którego chcesz usunąć strony.

Gdy program Acrobat wyśle plik, zaloguj się.

Zaznacz miniaturkę strony lub kilka miniaturek, które chcesz usunąć z pliku PDF.

Aby usunąć zaznaczone strony z pliku PDF, kliknij ikonę kosza na górnym pasku narzędzi.

Kliknij przycisk Zapisz i zmień nazwę nowego pliku PDF.

Pobierz plik lub utwórz łącze, aby go udostępnić.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Jak usunąć strony z pliku PDF?

Narzędzia online Acrobat pozwalają łatwo i szybko usuwać strony z plików PDF. Wybierz dokument PDF, z którego chcesz usunąć strony. Gdy program Acrobat wyśle plik, zaloguj się. Zaznacz miniaturki stron, które chcesz usunąć, po czym kliknij ikonę kosza na górnym pasku narzędzi, aby je usunąć. Kliknij przycisk Zapisz i określ nazwę nowego pliku PDF. Zostanie on zapisany online w usłudze Adobe Document Cloud. Możesz też pobrać plik lub uzyskać łącze do jego udostępniania.

Czy można cofnąć zmiany po usunięciu stron z pliku PDF?

Gdy usuwasz strony, narzędzie online Acrobat tworzy nowy dokument PDF. Dokument źródłowy pozostaje niezmieniony. Możesz go użyć jako wersji sprzed usunięcia stron.

Jak uporządkować plik PDF?

Usługi online Acrobat pozwalają skonfigurować plik PDF w oczekiwany sposób. Aby zmienić kolejność stron pliku PDF, wystarczy je przeciągnąć i upuścić. Zaznaczoną stronę możesz też obrócić (zmienić układ na pionowy lub poziomy), klikając ikonę obrotu w prawo lub w lewo. Aby usunąć stronę, zaznacz ją i kliknij ikonę kosza.

Jeśli potrzebujesz zaawansowanych narzędzi do pracy z plikami PDF, wypróbuj program Adobe Acrobat Pro bezpłatnie przez siedem dni na komputerze z systemem Windows lub macOS. Bezpłatna wersja próbna umożliwia między innymi edytowanie tekstu i obrazów w plikach PDF, dodawanie numeracji stron i zakładek, wydzielanie stron, konwertowanie plików PDF, dzielenie plików PDF, wstawianie znaków wodnych oraz zmniejszanie rozmiaru pliku.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.