Ochrona pliku PDF hasłem

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Narzędzie online Adobe Acrobat pozwala zabezpieczyć plik PDF przez dodanie do niego hasła. Po tej zmianie do wyświetlenia zawartości pliku zawsze jest konieczne hasło. 

Ograniczanie nieautoryzowanego dostępu

Ograniczanie nieautoryzowanego dostępu

Tworząc plik PDF chroniony hasłem, zachowujesz kontrolę nad dostępem do niego. Usługa informuje o tym, jak silne jest hasło.

Zabezpieczenie hasłem

Zaufane bezpieczeństwo — pliki PDF z hasłem

Firma Adobe opracowała format plików PDF, dzięki czemu możesz zaufać naszemu mechanizmowi ochrony dokumentów. Zabezpiecz plik PDF, używając dowolnej przeglądarki w systemie macOS lub Windows.

Plik PDF zabezpieczony hasłem

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Aby utworzyć plik PDF z hasłem, wykonaj te proste kroki:

Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik PDF i upuść go w polu.

Wprowadź hasło i wpisz hasło ponownie, aby je potwierdzić.

Kliknij opcję Ustaw hasło.

Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić chroniony plik PDF.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Jak wybrać silne hasło?

Aby utworzyć odpowiednio silne hasło, wydłuż je i dodaj różne litery (wielkie i małe) oraz cyfry. Również symbole zwiększają siłę hasła. Unikaj stosowania w hasłach danych osobowych i prostych słów ze słownika, gdyż takie hasła jest łatwiej odgadnąć.

Jak odblokować plik PDF zabezpieczony hasłem?

Podczas otwierania pliku PDF z hasłem jest wyświetlany monit o jego wprowadzenie. Wpisz hasło i kliknij przycisk OK. Plik zostanie otwarty.

Czym się różni ochrona hasłem od szyfrowania?

Gdy zabezpieczysz dokument hasłem, osoby znające to hasło będą mogły uzyskać dostęp do danego pliku lub folderu. Szyfrowanie to silniejszy mechanizm zabezpieczeń. Zazwyczaj jest stosowane szyfrowanie 128- lub 256-bitowym algorytmem AES. Zaszyfrowany dokument staje się nieczytelny Aby odszyfrować dokument, autoryzowany użytkownik musi dysponować kluczem, którym jest najczęściej hasło lub certyfikat cyfrowy.

 

Gdy zabezpieczasz plik PDF hasłem w narzędziu online Acrobat, usługa szyfruje plik w celu zwiększenia poziomu ochrony. Jeśli potrzebujesz zaawansowanego mechanizmu zabezpieczeń plików PDF, wypróbuj program Adobe Acrobat Pro DC bezpłatnie przez siedem dni. Oferuje on więcej opcji szyfrowania, również w oparciu o certyfikaty, a także pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń i uprawnienia w celu ograniczenia edycji, drukowania lub kopiowania treści plików. Program Acrobat Pro DC umożliwia też edytowanie plików PDF, porządkowanie stron w plikach PDF oraz konwertowanie między formatem PDF a plikami pakietu Microsoft Office 365, takimi jak dokumenty programu Microsoft Word, prezentacje programu PowerPoint i arkusze programu Excel.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Praca z dowolnego miejsca

Praca bez względu na lokalizację

Usługi online Adobe Acrobat umożliwiają zabezpieczanie, łączenie, konwertowanie i podpisywanie plików PDF z dowolnego miejsca.

Więcej opcji pracy z plikami PDF

Więcej możliwości obsługi plików PDF

Potrzebujesz więcej możliwości w zakresie obsługi plików PDF? Skorzystaj z członkostwa Adobe Acrobat PDF Pack, które obejmuje szereg narzędzi do użycia na komputerze, urządzeniu przenośnym i online.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Korzystaj z najwyższej jakości narzędzi do obsługi plików online opracowanych przez twórcę formatu PDF. Zaloguj się, aby móc wykonywać więcej operacji na zapisanych plikach.

Ochrona pliku PDF hasłem

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Narzędzie online Adobe Acrobat pozwala zabezpieczyć plik PDF przez dodanie do niego hasła. Po tej zmianie do wyświetlenia zawartości pliku zawsze jest konieczne hasło. 

Ograniczanie nieautoryzowanego dostępu

Ograniczanie nieautoryzowanego dostępu

Tworząc plik PDF chroniony hasłem, zachowujesz kontrolę nad dostępem do niego. Usługa informuje o tym, jak silne jest hasło.

Zabezpieczenie hasłem

Zaufane bezpieczeństwo — pliki PDF z hasłem

Firma Adobe opracowała format plików PDF, dzięki czemu możesz zaufać naszemu mechanizmowi ochrony dokumentów. Zabezpiecz plik PDF, używając dowolnej przeglądarki w systemie macOS lub Windows.

Plik PDF zabezpieczony hasłem

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Zabezpieczanie plików PDF hasłem

Aby utworzyć plik PDF z hasłem, wykonaj te proste kroki:

Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik PDF i upuść go w polu.

Wprowadź hasło i wpisz hasło ponownie, aby je potwierdzić.

Kliknij opcję Ustaw hasło.

Pobierz zabezpieczony hasłem dokument PDF lub zaloguj się, aby go udostępnić.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Jak wybrać silne hasło?

Aby utworzyć odpowiednio silne hasło, wydłuż je i dodaj różne litery (wielkie i małe) oraz cyfry. Również symbole zwiększają siłę hasła. Unikaj stosowania w hasłach danych osobowych i prostych słów ze słownika, gdyż takie hasła jest łatwiej odgadnąć.

Jak odblokować plik PDF zabezpieczony hasłem?

Podczas otwierania pliku PDF z hasłem jest wyświetlany monit o jego wprowadzenie. Wpisz hasło i kliknij przycisk OK. Plik zostanie otwarty.

Czym się różni ochrona hasłem od szyfrowania?

Gdy zabezpieczysz dokument hasłem, osoby znające to hasło będą mogły uzyskać dostęp do danego pliku lub folderu. Szyfrowanie to silniejszy mechanizm zabezpieczeń. Zazwyczaj jest stosowane szyfrowanie 128- lub 256-bitowym algorytmem AES. Zaszyfrowany dokument staje się nieczytelny Aby odszyfrować dokument, autoryzowany użytkownik musi dysponować kluczem, którym jest najczęściej hasło lub certyfikat cyfrowy.

 

Gdy zabezpieczasz plik PDF hasłem w narzędziu online Acrobat, usługa szyfruje plik w celu zwiększenia poziomu ochrony. Jeśli potrzebujesz zaawansowanego mechanizmu zabezpieczeń plików PDF, wypróbuj program Adobe Acrobat Pro DC bezpłatnie przez siedem dni. Oferuje on więcej opcji szyfrowania, również w oparciu o certyfikaty, a także pozwala dostosować ustawienia zabezpieczeń i uprawnienia w celu ograniczenia edycji, drukowania lub kopiowania treści plików. Program Acrobat Pro DC umożliwia też edytowanie plików PDF, porządkowanie stron w plikach PDF oraz konwertowanie między formatem PDF a plikami pakietu Microsoft Office 365, takimi jak dokumenty programu Microsoft Word, prezentacje programu PowerPoint i arkusze programu Excel.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.