PDF na PPT

Przechodzenie z formatu PDF na PPT

Usługi online Adobe Acrobat pozwalają przekształcić dokument PDF w prezentację programu Microsoft PowerPoint. Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić przekonwertowany plik.

Szybka konwersja plików PDF

Szybka konwersja na format programu PowerPoint

Wystarczy kilka kliknięć, aby przekształcić dokument PDF w plik PPTX. Możesz mieć pewność, że zawartość plików PDF konwertowanych w programie Acrobat na format PPT zachowa prawidłowy wygląd.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepszy konwerter PDF na PPT

Firma Adobe opracowała format plików PDF. Wypróbuj nasz doskonały konwerter PDF-PPT, aby skutecznie udostępniać efekty swojej pracy. Użyj dowolnej przeglądarki, na przykład Google Chrome. 

Konwersja PDF-PPT

Konwertowanie pliku PDF na format programu PowerPoint online:

Konwertowanie pliku PDF na format programu PowerPoint online:

Wykonaj te proste kroki, aby przekształcić plik PDF w prezentację programu Microsoft PowerPoint:

Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik PDF i upuść go w polu.

Wybierz plik PDF, który chcesz przekształcić w plik PPTX.

Program Acrobat automatycznie przeprowadzi konwersję PDF-PPT.

Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić przekonwertowany plik.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Jak przekonwertować dokument PDF na plik PPT zawierający wiele slajdów?

Skorzystaj z opartego na przeglądarce konwertera plików Acrobat PDF na format programu PowerPoint. Aby użyć tej usługi online, wystarczy połączenie z Internetem. Wybierz plik PDF, który chcesz przekonwertować w narzędziu online. W wynikowym dokumencie programu PowerPoint każda strona pliku PDF zostanie przekształcona w osobny slajd. Narzędzie online do konwersji plików PDF zachowuje formatowanie dokumentu, dzięki czemu plik wynikowy wygląda zgodnie z oczekiwaniami w systemie macOS lub Windows.

 

Możesz bezpłatnie wypróbować program Adobe Acrobat Pro przez siedem dni. Pozwala on konwertować pliki PDF na formaty pakietu Microsoft 365 i z powrotem, konwertować obrazy JPG, PNG i inne, konwertować strony HTML na pliki PDF, edytować pliki PDF przy użyciu mechanizmu optycznego rozpoznawania znaków (OCR, optical character recognition), scalać i dzielić pliki PDF, dodawać adnotacje do plików oraz wykonywać inne czynności.

Czy przekonwertowany plik PPT będzie zawierał to samo co źródłowy dokument PDF?

Tak. Przekonwertowany plik zawiera treść źródłowego dokumentu PDF.

Czy plik PPT otrzymany z konwersji będzie można edytować?

Tak. Po przekonwertowaniu pliku PDF na prezentację programu PowerPoint za pomocą narzędzia online Acrobat wystarczy otworzyć go w programie Microsoft PowerPoint, aby go edytować.

Jak przekonwertować plik PDF na format PPT za pomocą urządzenia przenośnego?

Konwersję PDF-PowerPoint możesz łatwo wykonać na urządzeniu przenośnym. Aby przeprowadzić tę operację, wystarczy użyć konwertera Acrobat PDF-PPT w dowolnej przeglądarce.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Łatwe konwertowanie plików PDF

Łatwe konwertowanie plików PDF

Usługi online Acrobat pozwalają konwertować pliki PDF na formaty programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Umożliwiają też konwertowanie na obrazy JPG, PNG i TIFF.

Więcej możliwości pracy z plikami PDF

Więcej możliwości plików PDF

Potrzebujesz przekonwertować, połączyć, podpisać lub udostępnić pliki? Skorzystaj z członkostwa Adobe Acrobat PDF Pack, które obejmuje szereg narzędzi online.

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Korzystaj z najwyższej jakości narzędzi do obsługi plików PDF online opracowanych przez twórcę formatu PDF. Zaloguj się, aby móc wykonywać więcej operacji na zapisanych plikach.

PDF na PPT

Przechodzenie z formatu PDF na PPT

Konwersję PDF-PowerPoint możesz łatwo wykonać za pomocą naszego narzędzia online. Wystarczy przeciągnąć i upuścić dokument PDF, a następnie pobrać przekonwertowany plik PPTX.

Szybka konwersja plików PDF

Szybka konwersja na format programu PowerPoint

Wystarczy kilka kliknięć, aby przekształcić dokument PDF w plik PPTX. Możesz mieć pewność, że zawartość plików PDF konwertowanych w programie Acrobat na format PPT zachowa prawidłowy wygląd.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepszy konwerter PDF na PPT

Firma Adobe opracowała format plików PDF. Wypróbuj nasz doskonały konwerter PDF-PPT, aby skutecznie udostępniać efekty swojej pracy. Użyj dowolnej przeglądarki, na przykład Google Chrome. 

Konwersja PDF-PPT

Konwertowanie pliku PDF na format programu PowerPoint online:

Konwertowanie pliku PDF na format programu PowerPoint online:

Wykonaj te proste kroki, aby przekształcić plik PDF w prezentację programu Microsoft PowerPoint:

Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik PDF i upuść go w polu.

Wybierz plik PDF, który chcesz przekształcić w plik PPTX.

Program Acrobat automatycznie przeprowadzi konwersję PDF-PPT.

Pobierz przekonwertowany plik programu PowerPoint lub zaloguj się, aby go udostępnić.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Jak przekonwertować dokument PDF na plik PPT zawierający wiele slajdów?

Skorzystaj z opartego na przeglądarce konwertera plików Acrobat PDF na format programu PowerPoint. Aby użyć tej usługi online, wystarczy połączenie z Internetem. Wybierz plik PDF, który chcesz przekonwertować w narzędziu online. W wynikowym dokumencie programu PowerPoint każda strona pliku PDF zostanie przekształcona w osobny slajd. Narzędzie online do konwersji plików PDF zachowuje formatowanie dokumentu, dzięki czemu plik wynikowy wygląda zgodnie z oczekiwaniami w systemie macOS lub Windows.

 

Możesz bezpłatnie wypróbować program Adobe Acrobat Pro przez siedem dni. Pozwala on konwertować pliki PDF na formaty pakietu Microsoft 365 i z powrotem, konwertować obrazy JPG, PNG i inne, konwertować strony HTML na pliki PDF, edytować pliki PDF przy użyciu mechanizmu optycznego rozpoznawania znaków (OCR, optical character recognition), scalać i dzielić pliki PDF, dodawać adnotacje do plików oraz wykonywać inne czynności.

Czy przekonwertowany plik PPT będzie zawierał to samo co źródłowy dokument PDF?

Tak. Przekonwertowany plik zawiera treść źródłowego dokumentu PDF.

Czy plik PPT otrzymany z konwersji będzie można edytować?

Tak. Po przekonwertowaniu pliku PDF na prezentację programu PowerPoint za pomocą narzędzia online Acrobat wystarczy otworzyć go w programie Microsoft PowerPoint, aby go edytować.

Jak przekonwertować plik PDF na format PPT za pomocą urządzenia przenośnego?

Konwersję PDF-PowerPoint możesz łatwo wykonać na urządzeniu przenośnym. Aby przeprowadzić tę operację, wystarczy użyć konwertera Acrobat PDF-PPT w dowolnej przeglądarce.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.