Praca z dokumentami PDF online

Wypełnianie i podpisywanie plików PDF online

Usługi online Acrobat pozwalają wypełniać i podpisywać formularze oraz udostępniać je innym. Działają w dowolnej przeglądarce.

Więcej opcji pracy z plikami PDF

Szybsza, efektywniejsza obsługa plików PDF

Potrzebujesz więcej funkcji związanych z wypełnianiem i podpisywaniem plików PDF? Skorzystaj z doskonałych narzędzi PDF, wykupując członkostwo Adobe Acrobat.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Korzystaj z doskonałych narzędzi online do obsługi plików PDF opracowanych przez twórcę formatu PDF. Zaloguj się, aby wykonywać więcej operacji na dokumentach.

Plik PDF wypełniany i podpisywany online

Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF online

Narzędzie Adobe Acrobat do wypełniania i podpisywania pozwala błyskawicznie wykonywać te czynności. Wyślij plik i zaloguj się, aby wypełnić pola formularza. Możesz edytować pola tekstowe, znaczniki i inne elementy przy użyciu narzędzi do obróbki pliku PDF.

Dokument PDF podczas wypełniania i podpisywania w przeglądarce internetowej

Błyskawiczne dodawanie podpisów do plików PDF

Aby podpisać dokument PDF, utwórz podpis i umieść go lub dodaj swoje inicjały w dowolnym jego miejscu. Możesz wpisać lub narysować podpis albo wysłać jego obraz.

Emblemat znacznika wskazujący trwające wypełnianie formularzy PDF

Bezpieczne udostępnianie plików do podpisania elektronicznie

Po użyciu narzędzia Acrobat do składania podpisów online wystarczy kilka kliknięć, aby bezpiecznie udostępnić plik PDF innym osobom. Odbiorcy otrzymają łącze lub załącznik w wiadomości e-mail.