Konwertowanie plików na format PDF online

Konwertowanie plików programu Word na format PDF online

Usługi Adobe Acrobat w trybie online pozwalają przekształcać dowolne dokumenty programu Microsoft Word w pliki PDF. Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić przekonwertowany plik PDF.

Szybka konwersja plików PDF

Szybka konwersja plików programu Word na format PDF

Przeciągnij i upuść lub wyślij plik DOC albo DOCX, a zostanie on przekształcony w plik PDF. Dokumenty PDF utworzone w programie Acrobat zachowują oczekiwany wygląd.

Najlepszy konwerter dokumentów PDF

Najlepszy konwerter Word-PDF

Firma Adobe opracowała format PDF. Wypróbuj wysokiej jakości narzędzia PDF, które ułatwiają konwertowanie plików oraz udostępnianie efektów pracy.

Konwertowanie plików programu Word na format PDF

Konwertowanie plików programu Word na format PDF online

Wykonaj te proste kroki, aby przekształcić plik programu Microsoft Word w dokument PDF:

  1. Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik i upuść go w polu.

  2. Wybierz plik RTF, TXT, DOCX lub DOC, który chcesz przekonwertować na format PDF.

  3. Program Acrobat automatycznie przeprowadzi konwersję.

  4. Zaloguj się, aby pobrać lub udostępnić przekonwertowany plik PDF.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Jak przekonwertować plik programu Word na dokument PDF z zachowaniem formatowania?

Firma Adobe opracowała format plików PDF, dzięki czemu nasze narzędzie Acrobat do konwersji Word-PDF doskonale zachowuje formatowanie dokumentów. Nasze narzędzie online zachowuje podczas konwersji plików DOC i DOCX wygląd, rozkład, czcionki oraz obrazy zarówno w systemie macOS, jak i Windows.

 

Możesz też bezpłatnie wypróbować program Adobe Acrobat Pro DC przez siedem dni, aby na przykład konwertować między formatem PDF a formatami Word, Excel i PowerPoint, konwertować pliki HTML, PNG i GIF na format PDF, edytować, scalać i rozdzielać pliki PDF, edytować skany przy użyciu funkcji OCR, a także zmieniać rozmiary plików.

Jakich typów formaty plików mogę konwertować na format PDF?

Narzędzie online Acrobat do konwersji Word-PDF pozwala przekształcać pliki DOCX, DOC, RTF i TXT na pliki PDF za pomocą dowolnej przeglądarki. Wystarczy przeciągnąć i upuścić plik, aby przeprowadzić konwersję.

Czym się różnią formaty DOC i DOCX?

Rozszerzenia DOC i DOCX są stosowane w przypadku plików programu Microsoft Word. Format DOC jest starszy. Był używany w programie Microsoft Word 2003 i wcześniejszych wersjach. W wersji Microsoft Word 2007 wprowadzono nowy format plików DOCX oparty na standardzie Open XML. Jeśli używasz programu Microsoft Word 2003 lub wcześniejszego i chcesz otworzyć, edytować lub zapisać plik DOCX, musisz pobrać bezpłatny pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Łatwe konwertowanie na format PDF

Łatwe konwertowanie na format PDF

Usługi Acrobat w trybie online umożliwiają konwertowanie plików programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint na format PDF. Obsługują też obrazy JPG.

Więcej możliwości plików PDF

Więcej możliwości plików PDF

Potrzebujesz przekonwertować, połączyć, podpisać lub udostępnić pliki? Skorzystaj z członkostwa Adobe Acrobat PDF Pack, które obejmuje szereg narzędzi online.

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Najlepsze rozwiązania — Adobe

Korzystaj z najwyższej jakości narzędzi do obsługi plików PDF online opracowanych przez twórcę formatu PDF. Zaloguj się, aby móc wykonywać więcej operacji na zapisanych plikach.

Konwertowanie plików programu Word na format PDF online

Konwertowanie plików programu Word na format PDF online

Usługi Adobe Acrobat w trybie online pozwalają przekształcać dowolne dokumenty programu Microsoft Word w pliki PDF. Pobierz przekonwertowany plik PDF lub zaloguj się, aby go udostępnić.

Szybka konwersja plików DOCX na format PDF

Szybka konwersja plików DOCX na format PDF

Przeciągnij i upuść lub prześlij plik DOCX, a zostanie on przekształcony w plik PDF. Dokumenty PDF utworzone w programie Acrobat zachowują oczekiwany wygląd.

Najlepszy konwerter Word-PDF

Najlepszy konwerter Word-PDF

Firma Adobe opracowała format PDF. Wypróbuj konwerter Word-PDF online, który oferuje najwyższą jakość, aby efektywnie udostępniać efekty swojej pracy.

Konwertuj Word do PDF

Konwertowanie plików programu Microsoft Word na format PDF online

Wykonaj te proste kroki, aby przekształcić plik programu Microsoft Word w dokument PDF:

  1. Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik i upuść go w polu.

  2. Wybierz plik DOC, który chcesz przekonwertować na format PDF.

  3. Program Acrobat automatycznie przeprowadzi konwersję.

  4. Pobierz nowy plik PDF lub podpisz go i udostępnij.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Jak przekonwertować plik programu Word na dokument PDF z zachowaniem formatowania?

Firma Adobe opracowała format plików PDF, dzięki czemu nasze narzędzie Acrobat do konwersji Word-PDF doskonale zachowuje formatowanie dokumentów. Nasze narzędzie online zachowuje podczas konwersji plików DOC i DOCX wygląd, rozkład, czcionki oraz obrazy zarówno w systemie macOS, jak i Windows.

 

Możesz też bezpłatnie wypróbować program Adobe Acrobat Pro DC przez siedem dni, aby na przykład konwertować między formatem PDF a formatami Word, Excel i PowerPoint, konwertować pliki HTML, PNG i GIF na format PDF, edytować, scalać i rozdzielać pliki PDF, edytować skany przy użyciu funkcji OCR, a także zmieniać rozmiary plików.

Jakich typów formaty plików mogę konwertować na format PDF?

Narzędzie online Acrobat do konwersji Word-PDF pozwala przekształcać pliki DOCX, DOC, RTF i TXT na pliki PDF za pomocą dowolnej przeglądarki. Wystarczy przeciągnąć i upuścić plik, aby przeprowadzić konwersję.

Czym się różnią formaty DOC i DOCX?

Rozszerzenia DOC i DOCX są stosowane w przypadku plików programu Microsoft Word. Format DOC jest starszy. Był używany w programie Microsoft Word 2003 i wcześniejszych wersjach. W wersji Microsoft Word 2007 wprowadzono nowy format plików DOCX oparty na standardzie Open XML. Jeśli używasz programu Microsoft Word 2003 lub wcześniejszego i chcesz otworzyć, edytować lub zapisać plik DOCX, musisz pobrać bezpłatny pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office.

Masz pytania? Znamy odpowiedzi.

Jak przekonwertować plik programu Word na dokument PDF z zachowaniem formatowania?

Jak przekonwertować plik programu Word na dokument PDF z zachowaniem formatowania?

 

Firma Adobe opracowała format plików PDF, dzięki czemu nasze narzędzie Acrobat do konwersji Word-PDF doskonale zachowuje formatowanie dokumentów. Nasze narzędzie online uwzględnia wygląd, rozkład, czcionki i obrazy zarówno w systemie macOS, jak i Windows.

 

Możesz też bezpłatnie wypróbować program Adobe Acrobat Pro DC przez siedem dni i konwertować pliki PDF z powrotem do plików programu Word, wykonywać konwersję na pliki programów Excel lub PowerPoint, edytować, scalać i dzielić pliki PDF oraz wykonywać inne operacje.

Konwertuj sformatowany plik Word