Inserting image...
Inserting image...
Inserting image...

Rozwiązania kreatywne dla nowoczesnych przedsiębiorstw

Przełom w dziedzinie tworzenia zawartości — Creative Cloud z generatywną SI

Wykorzystaj dynamicznie rosnący popyt na zawartość i kampanie, które zachwycają klientów oraz podnoszą obroty. Światowej klasy oprogramowanie do pracy twórczej firmy Adobe w połączeniu z generatywną sztuczną inteligencją Adobe Firefly umożliwia organizacjom pełne wykorzystanie kreatywności, wytwarzanie więcej materiałów w krótszym czasie i utrzymywanie spójnego wizerunku marki między różnymi zespołami czy kanałami dostarczania.

Poproś o więcej informacji

Nowe moce dla zespołów projektowych — Adobe Creative Cloud

Modele Firefly wbudowane w aplikacjach Creative Cloud pozwalają zespołom projektowym całego przedsiębiorstwa szybciej generować i dostarczać większą liczbę pomysłów z zachowaniem doskonałej kontroli artystycznej. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom w zakresie generatywnej SI — funkcjom takim jak Odniesienie do struktury, Kompozycje z obiektów czy Zestawy stylów — łatwo jest umieszczać obrazy marki na spójnych scenach i stosować stylistykę odpowiednią do kampanii.

Dowiedz się więcej

A gray handbag composited into a scene with pastel-colored planets. Beside it are the original image of the handbag on a tabletop, a text prompt bar with the words “Fantasy surreal landscape,” and a button with the word “Generate.”
A collage of images showing shopping bags, people in yoga poses, and food items like a gourmet cheeseburger and a stack of pancakes with the brand name HOXTON.

Skalowanie wariantów zasobów przy użyciu usług Firefly

Usługi Firefly — zestaw interfejsów API technologii Firefly i usługi Creative Cloud — pozwala automatyzować produkcję wariantów wysokiej jakości przeznaczonych dla różnych odbiorców, kanałów dostarczania i rynków. Aby dodatkowo skalować zawartość specyficzną dla marki, możesz używać modeli niestandardowych trenowanych przy użyciu własnych stylów, obrazów i produktów. Oprogramowanie Creative Cloud i Adobe Express ułatwia dopracowywanie zasobów.

Dowiedz się więcej

Ułatwianie twórcom reklam opracowywanie zawartości zgodnej z wizerunkiem marki — Adobe Express

Udostępnij zespołom marketingowym narzędzia do tworzenia i edytowania obrazów, wideo, animacji oraz innych zasobów dostępne w kompleksowej aplikacji do pracy kreatywnej: Adobe Express. Funkcje oparte na technologii Firefly ułatwiają łączenie, zmienianie rozmiarów i lokalizację istniejących zasobów zależnie od potrzeb. Szablony i elementy pomocnicze gwarantują spójność wszelkiej zawartości. Integracja z usługą Creative Cloud pomaga zespołom w udostępnianiu zasobów i synchronizowaniu działań.

Dowiedz się więcej

A collage showing a brand graphic in final form, its design components, and Adobe Express user interface elements. The graphic shows a purple bottle with the words “Power your energy, and components include the bottle graphic, a transparent background, and colored swatches. User interface elements include a “Translate” button in front of Korean text plus portrait shots of marketers and their review comments.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/cc-enterprise/business-enterprise/discover-firefly-benefits

Zobacz na własne oczy.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc3#uc3 | Firefly Services | :play:
Usługi Firefly
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc5#uc5 | Custom Models | :play:
Modele niestandardowe
https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/modals/videos/business/enterprise/uc2#uc2 | Adobe Express brand templates | :play:
Szablony wizerunku marki Adobe Express oraz zestawy stylów
The IBM logo, with the letters I, B, and M in white horizontal stripes.

Nowe oblicze tworzenia zawartości i marketingu cyfrowego — modele Firefly w firmie IBM

Oprócz 26-krotnego zwiększenia zaangażowania dzięki zasobom do mediów społecznościowych generowanym przez SI firma poprawiła wydajność obiegów pracy, ułatwiając artystom i twórcom reklam koncentrowanie się na dostarczaniu wysokiej jakości materiałów.

Dowiedz się więcej

Wypowiedzi analityków

The Futurum Group logo, with the company name in black beside a black-and-white feather graphic.

„Firma Adobe integruje modele Firefly i narzędzia oparte na generatywnej SI ze wszystkimi swoimi produktami, dzięki czemu twórcy zawartości, graficy i osoby zarządzające mogą pracować nad zasobami w ramach kompleksowego obiegu pracy — bez ograniczeń związanych ze stosowaniem pojedynczej aplikacji”.

Szczegóły ogłoszenia dotyczącego modeli Firefly, podejście przedsiębiorstwa Adobe do generatywnej SI — Keith Kirkpatrick, Futurum (wrzesień 2023 r.)

The Forrester logo, with the name “Forrester” in black letters.

„Firma Adobe postawiła wszystko na generatywną SI, wypracowując sobie czołową pozycję, którą wciąż umacnia. Można wskazać dwie przyczyny, dla których tak wiele inwestuje ona w tym kierunku: aby wspomagać i wspierać wydajność swoich najważniejszych klientów — twórców i grafików — oraz aby oferować nowe możliwości szerszemu gronu klientów, zapewniając im większą niezależność od zawodowych projektantów”.

Dobre znaki dla kreatywności w Twojej firmie dzięki przyspieszonemu rozwojowi generatywnej SI przez firmę Adobe — David Truog, Forrester (październik 2023 r.)

Omówienie nowych możliwości tworzenia materiałów dzięki rozwiązaniom firmy Adobe

Poproś o więcej informacji