#F5F5F5

FOTOGRAFIA

DNG a Raw

Pliki Raw są używane w aparatach cyfrowych do robienia zdjęć i ich przechowywania. Pliki DNG są przeznaczone do obróbki zdjęć. Oba formaty zapewniają niewiarygodnie żywe obrazy. Są niezbędnym składnikiem zestawu narzędzi zawodowych fotografów i redaktorów. Jeśli pracujesz z obrazami w wysokiej rozdzielczości, musisz wiedzieć, jakiego typu plików używać — DNG czy Raw.

Odkryj usługę Creative Cloud

BMP vs PNG marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co to jest plik DNG?

DNG to skrót od „Digital Negative Image” (negatyw cyfrowy). DNG jest wciąż ulepszanym, bezpłatnym formatem obrazów typu open source, który powstał z myślą o obróbce zdjęć — w szczególności za pomocą oprogramowania firmy Adobe.

Dowiedz się więcej o plikach DNG

Co to jest plik Raw?

Pliki Raw to nieprzetworzone, nietknięte obrazy zarejestrowane bezpośrednio przez matrycę aparatu. Zawierają wszystkie dostępne dane. Żadne informacje nie są w nich odrzucane ani kompresowane. Dzięki temu uzyskuje się wysokiej jakości obrazy, które można edytować niemal bez utraty jakości. Aparaty cyfrowe, skanery zdjęć i skanery filmów generują pliki Raw.

Dowiedz się więcej o plikach Raw

Czym się różnią pliki DNG i Raw?

Istnieje kilka istotnych różnic między tymi dwoma typami plików. Dotyczą one w szczególności sposobu obróbki i przechowywania obrazów.

Łatwość edycji plików DNG

Obróbka pliku Raw może stanowić wyzwanie. Może wymagać zastosowania tak zwanego pliku sidecar lub przekonwertowania plików najpierw na inne formaty. Plik sidecar to oddzielny plik XMP zawierający wszystkie modyfikacje, zmiany i ustawienia. W ten sposób powstaje oddzielny plik, dzięki czemu oryginalny plik Raw pozostaje zupełnie nietknięty i niezmieniony. Pliki sidecar są małe, ale ich istnienie oznacza również, że do skutecznego przechowywania każdego pliku Raw są potrzebne dwa pliki.

W przypadku plików DNG modyfikacje i zmiany są zapisywane bezpośrednio w pliku. Pozwala to na przechowywanie mniejszej liczby plików, ale prowadzi również do usuwania informacji, których nie można później odzyskać.

Jakość i rozmiar plików

Pliki DNG są na ogół o 15–20% mniejsze od plików Raw, ale różnica w jakości jest minimalna. Plik DNG może również zawierać w sobie oryginalny plik Raw. Zwiększa to dwukrotnie jego rozmiar, ale jednocześnie stanowi dobre zabezpieczenie.

W plikach DNG usuwane są także wybrane informacje w celu zmniejszenia rozmiaru oraz uproszczenia przechowywania i obróbki. Mogą to być obrazy podglądu JPEG, dane GPS, metadane, a w przypadku niektórych modeli aparatów — informacje dotyczące punktów zbiegu, oświetlenia i sterowania obrazem.

Pamięć i archiwa

Pliki DNG można kompresować. Są one wtedy o wiele mniejsze od plików Raw i idealnie nadają się do przechowywania czy archiwizacji. Plików DNG używa do tego celu Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych. Inną cechą przydatną w archiwizacji jest funkcja samoczynnego wyszukiwania uszkodzeń w plikach DNG.

Zgodność.

Plików Raw nie można edytować za pomocą oprogramowania firm zewnętrznych. Co jeszcze bardziej komplikuje sprawę, istnieje wiele typów plików Raw. Różnią się one w zależności od producenta aparatu, a w niektórych sytuacjach — od modelu matrycy. Plik Raw z aparatu firmy Canon nie będzie taki sam jak z urządzenia marki Nikon. Jeszcze większe problemy mogą wystąpić w przypadku najnowszych aparatów najwyższej klasy. Zanim oprogramowanie uwzględni dany model, może upłynąć trochę czasu.

Pliki DNG są właściwym wyborem w przypadku szerokiej gamy dostępnych typów plików Raw. Dzięki plikom DNG, które stanowią pojedynczy format open source o wysokim poziomie zgodności, otwieranie plików zdjęć jest możliwe zawsze — nawet jeśli marka aparatu uniemożliwia obsługę jego natywnych plików typu Raw. Z drugiej strony pliki DNG mogą nie zawsze współpracować z oprogramowaniem tworzonym przez producentów aparatów na potrzeby obróbki wykonanych nimi zdjęć.

Edytowanie

Najprostszym sposobem obróbki plików Raw jest przekonwertowanie ich na format DNG. W zależności od posiadanego komputera i oprogramowania oraz liczby zdjęć może to potrwać kilka godzin, a czasami nawet dni. Jednak pewność, że plik DNG zawsze będzie można otworzyć i edytować, jest tego warta.

Pliki DNG dobrze działają w programach firmy Adobe, takich jak Photoshop i Lightroom. W przypadku dużej liczby zdjęć do obróbki zastosowanie plików DNG może być dobrym pomysłem, ponieważ te pliki zawierają wbudowane skróty i udoskonalone procesy.

Praca w innych edytorach zdjęć

Stosowanie plików sidecar dla formatu Raw może wydawać się skomplikowane, ale stanowią one doskonałe rozwiązanie w przypadku pracy w innych edytorach zdjęć. Gdy różne osoby mają oryginalny plik Raw, można przesyłać sam plik sidecar, aby współpracować przy obróbce obrazu.

Jeśli do współpracy są używane pliki DNG, trzeba udostępnić cały plik i upewnić się, że jest on w najnowszej wersji. W miarę upływu czasu może to powodować problemy, szczególnie w przypadku dużej liczby plików.

DNG a Raw — często zadawane pytania

Dlaczego fotografowie robią zdjęcia w formacie Raw?

Pliki Raw zawierają największą możliwą ilość informacji. Na przykład pliki JPEG zazwyczaj zapisywanych jest 256 poziomów jasności. Pliki Raw pozwalają uzyskać ponad 16 000 poziomów. Więcej poziomów jasności oznacza płynniejsze przejścia oraz pełniejsze, bogatsze obrazy, które zawierają więcej szczegółów i raczej nie będą wyglądać jak wyprane z kolorów.
Czy można robić zdjęcia w formacie DNG?
Tak. Niektórzy producenci aparatów nie używają tego formatu, ale inni przysposobili go jako nowy standard. Należą do nich Leica, Hasselblad i Pentax. Większość aparatów umożliwia także robienie zdjęć w formatach JPEG i TIFF.

Czy warto robić zdjęcia w formacie Raw i zapisywać je w formacie DNG?

Jest to praktyczne rozwiązanie stosowane przez wielu fotografów. Liczne programy pozwalają również konwertować obrazy na format DNG podczas importowania. Konwertowanie plików zajmuje trochę czasu, a przechowywanie kopii każdego zdjęcia w formatach Raw i DNG powoduje dwukrotne zwiększenie zapotrzebowania na miejsce do magazynowania. Niektórzy fotografowie konwertują tylko wybrane zdjęcia.

Jak otworzyć plik Raw?

Aby otworzyć plik Raw w programie Adobe Photoshop, wykonaj poniższe czynności.

  1. Otwórz program Adobe Photoshop.
  2. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
  3. Wybierz plik z komputera.
  4. Wybierz polecenie Otwórz.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade