#F5F5F5

GRAFIKA

DWG a DXF

Standardy DWG i DXF są formatami obrazów wektorowych. Opracowano je specjalnie w oparciu o geometrię i proporcje, aby nie generować pikselizacji. Graficy najczęściej stosują pliki DWG w przypadku rysunków. Format DXF jest używany do udostępniania grafiki i projektów. Który najlepiej nadaje się do Twojej pracy?

Odkryj usługę Creative Cloud

DWG vs DXF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co to jest plik DWG?

Format DWG opracowano pierwotnie do przechowywania obrazów 2D i 3D. Ten elastyczny typ plików działa w oparciu o niewielki kod binarny, który zapewnia łatwość przechowywania i przenoszenia.

Dowiedz się więcej o plikach DWG

Co to jest plik DXF?

Format DXF to kolejny projekt, który powstał w tym samym czasie co format DWG. Nazwa pliku DXF opisuje jego przeznaczenie: D rawing E x change F ormat (format wymiany rysunków). Zaprojektowano go jako pomost między dziesiątkami, a nawet setkami programów do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD, computer aided design).

Dowiedz się więcej o plikach DXF

Czym się różnią pliki DWG i DXF?

Oba formaty plików — DWG i DXF — są standardowe w branżach, w których stosuje się techniki CAD. W tych plikach przechowywane są dane tego samego typu, o zbliżonym poziomie jakości, jednak zadanie to jest realizowane za pomocą innego kodu.

Przechowywane w nich obrazy i obiekty wektorowe też się różnią, co wpływa na rozmiary plików. Najbardziej różnią się one pod względem łatwości użytkowania i zgodności, co było celowe. Pliki DXF są open source, dzięki czemu możesz z nich korzystać w wielu aplikacjach różnych firm. Z drugiej strony pliki DWG działają tylko w niektórych programach.

Zalety wektorów

Na grafikę wektorową składają się proporcje, geometria i równania. Oznacza to, że niezależnie od rozciągania czy ściskania ich proporcje pozostają niezmienione. Obrazy rastrowe zawierają siatki pikseli, które łatwo stają się rozmyte lub rozciągnięte w przypadku zmiany skali.

Zarówno pliki DWG, jak i DXF są plikami formatów wektorowych. Obrazy w tych formatach zawierają takie elementy jak linie, strzałki, łuki, okręgi, zaawansowane krzywe, wielokąty i tekst. Można łatwo edytować, korygować, dodawać i usuwać poszczególne elementy.

Struktura i rozmiar plików

Pliki DWG są bardziej zwarte niż pliki DXF. Ten format pozwala przechowywać bardziej różnorodne pliki. W plikach DWG jest przechowywany kod binarny — zera i jedynki. Pliki DXF korzystają z kodowania opartego na tekście (ASCII). Kod binarny jest bardziej zwarty, dlatego pliki DWG zwykle są o około 25% mniejsze. Cztery takie pliki zajmują w zasadzie tyle samo miejsca co trzy pliki DXF.

W przypadku rysunków wektorowych DXF każdy element jest jawnie opisany w kodzie. W związku z tym są one większe, ale jednocześnie bardziej zgodne z innymi programami. Rozmiar niektórych plików DXF — szczególnie tych wielowarstwowych — może sięgać setek megabajtów. Trzeba je rozdzielić, skompresować, a nawet rozdzielić oraz skompresować.

Większa różnorodność formatu DWG

Pliki DWG umożliwiają obsługę pełnej gamy typów rysunków. Jednym z ważniejszych zastosowań plików DWG jest geometria 3D. Pliki DXF, szczególnie w starszych wersjach tego formatu, służą przede wszystkim do obsługi obrazów wektorowych 2D. W plikach DXF mogą również występować ograniczenia dotyczące kolorów. Większość funkcji specjalnych raczej nie jest obsługiwana w plikach DXF. Zostały one świadomie usunięte, aby poprawić elastyczność, zgodność i łatwość udostępniania tych plików.

Udostępnianie dzięki formatowi DXF

Aby udostępnić rysunek lub rendering wektorowy DWG, warto przekonwertować go na format DXF. Opracowano je z myślą o przesyłaniu obrazów 2D do innych programów umożliwiających wyświetlanie i obróbkę danych CAD. Pliki DXF opracowano przede wszystkim z myślą o zgodności. Przydają się one również profesjonalistom, którzy używają wielu programów w jednym projekcie. Niektóre obrazy DXF możesz nawet nakładać na inne typy plików.

DWG a DXF — często zadawane pytania.

Jak przekonwertować plik DXF na plik DWG?

Konwersja pliku DXF na plik DWG jest łatwa. Wykonaj te proste kroki.

  1. Otwórz program AutoCAD.
  2. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, a następnie wybierz plik DWF.
  3. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.
  4. Z listy rozwijanej Typy plików wybierz format DWG.

Jak otworzyć plik DWG w formacie PDF?

Aby otworzyć plik DWG jako PDF, najpierw musisz go przekonwertować.

  1. Otwórz program Adobe Acrobat.
  2. Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF.
  3. Wybierz polecenie Pojedynczy plik > Wybierz plik.
  4. Wyślij plik DWG.
  5. Kliknij polecenie Utwórz, aby przekonwertować plik DWG na format PDF.
  6. Zapisz nowy plik PDF.

Gdzie najczęściej używa się plików DWG i DXF?

Oba te formaty są standardami w dziedzinie CAD, dlatego zapisano w nich miliardy rysunków. Stosuje się je w wielu branżach, takich jak architektura, planowanie miast, inżynieria, projektowanie produktów, produkcja i projektowanie gier.

W jakim programie można otworzyć plik DXF?

Pliki DXF możesz wyświetlać w różnorodnych programach, takich jak Adobe Illustrator.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-illustrator-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/seo-caas-collections/graphic-desgin-caas-collection