DWG a DXF

DWG i DXF to pliki obrazów wektorowych stworzone przez firmę Autodesk. Pliki DWG służą przede wszystkim do rysowania, natomiast pliki DXF — do udostępniania. Oba typy plików stanowią ważne narzędzia do tworzenia prototypów i konstruowania, ale który z nich jest lepszy do Twojej pracy?

DWG a DXF — obraz ramki

Omawiane zagadnienia

 

 

 

Co to jest plik DWG?

Firma Autodesk opracowała własny format plików DWG do przechowywania obrazów 2D i 3D. Ten wszechstronny typ plików obrazu ułatwia przechowywanie i przenoszenie plików DWG w oparciu o zwarty kod binarny. 

 

Dowiedz się więcej o plikach DWG

 

 

Co to jest plik DXF?

Format DXF to kolejne dzieło firmy Autodesk powstałe mniej więcej w tym samym czasie co format DWG. Nazwa DXF to skrót od Drawing Exchange Format (format wymiany rysunków), a przeznaczenie tego formatu jest zawarte w jego nazwie. Format DXF umożliwia łączenie plików z programów firmy Autodesk z dziesiątkami (a nawet setkami) innych programów do tworzenia prototypów i rysowania wspomaganego komputerowo (CAD).

 

Dowiedz się więcej o plikach DXF

 

 

Czym się różnią pliki DWG i DXF?

Oba formaty plików — DWG i DXF — są standardem branżowym w dziedzinie projektowania CAD. W tych plikach przechowywane są dane tego samego typu i na zbliżonym poziomie jakości, jednak zadanie to jest realizowane za pomocą innego kodu. 

 

Każdy z tych dwóch formatów — DWG i DXF — lepiej nadaje się do innych typów obiektów i obrazów wektorowych, co może mieć wpływ na rozmiary związanych z nimi plików. Największa różnica polega na ich dostępności i zgodności. Pliki DXF są plikami typu open source, natomiast plików DWG można używać wyłącznie w programach firmy Autodesk.

 

Zalety wektorów

W przypadku grafiki wektorowej do wyświetlania obrazów służą algorytmy matematyczne oparte na punktach na siatce. Oznacza to, że niezależnie od wielkości skalowania ich proporcje pozostają niezmienione. Z kolei w przypadku obrazów rastrowych do tworzenia obrazów używane są siatki pikseli. Ze względu na to, że liczba pikseli na obrazie rastrowym nie zmienia się, zmiana rozmiaru obrazu może powodować jego rozmycie (tak zwaną pikselizację). 

 

Zarówno pliki DWG, jak i DXF są plikami formatów wektorowych. Obrazy w tych formatach zawierają takie elementy jak linie, strzałki, łuki, okręgi, zaawansowane krzywe, wielokąty i tekst. Poszczególne elementy można łatwo korygować, edytować, dodawać lub usuwać.

 

Struktura i rozmiar plików

Pliki DWG są bardziej zwarte niż pliki DXF. Mogą również przechowywać bardziej różnorodne pliki. W plikach DWG używany jest kod binarny, tzn. język przetwarzania komputerowego składający się z zer i jedynek. Pliki DXF korzystają z kodowania opartego na tekście (ASCII). Kod binarny jest bardziej zwarty, dlatego pliki DWG zwykle są o około 25% mniejsze od plików DXF. 

 

W przypadku rysunków wektorowych DXF każdy element jest jawnie opisany w kodzie ASCII. W związku z tym plik DXF jest większy, ale jednocześnie bardziej zgodny z innymi programami. Rozmiar niektórych plików DXF — szczególnie tych wielowarstwowych — może sięgać setek megabajtów. W takich przypadkach sprawdzoną procedurą jest podział dużego pliku na mniejsze części, jego skompresowanie lub zastosowanie obu tych metod jednocześnie.

 

Większa różnorodność formatu DWG

Pliki DWG umożliwiają obsługę pełnej gamy typów rysunków. Jednym z ważniejszych zastosowań plików DWG jest geometria 3D. Pliki DXF, szczególnie w starszych wersjach tego formatu, służą przede wszystkim do obsługi obrazów wektorowych 2D. W plikach DXF mogą również występować ograniczenia dotyczące kolorów. Większość funkcji specjalnych raczej nie jest obsługiwana w plikach DXF. Zostały one świadomie usunięte, aby zapewnić większą elastyczność, zgodność i łatwość udostępniania tych plików. 

 

Powiązanie formatu DWG z programami firmy Autodesk

Format DWG jest używany domyślnie w produktach firmy Autodesk. Plików DWG można używać w różnych aplikacjach firmy Autodesk, takich jak AutoCad Civil 3D (dla inżynierów budownictwa i urbanistów), Autodesk Revit (dla architektów) i Autodesk Inventor (dla twórców produktów). Programy te oferują wzajemną integrację, dlatego podczas pracy z nimi należy korzystać z plików typu DWG. 

 

Udostępnianie dzięki formatowi DXF

Jeśli chcesz udostępnić rysunek lub renderowany element wektorowy DWG, użyj plików DXF. Pliki DXF nie tylko są zgodne z innym oprogramowaniem, ale umożliwiają także przenoszenie obrazów 2D do innych programów służących do wyświetlania i edytowania projektów CAD. Zastosowanie plików DWG jest ściśle ograniczone do produktów firmy Autodesk. Pliki DXF przydają się również profesjonalistom, którzy używają wielu programów w jednym projekcie. Niektóre obrazy DXF można nawet nakładać na inne typy plików.

 

Format własny a format open source

DWG jest formatem własnym, co oznacza, że należy wyłącznie do firmy Autodesk. Tylko ta firma może zmienić lub zmodyfikować ten format plików. Aby zapewnić plikom DXF większą skuteczność, firma Autodesk opracowała je w formule open source. Format ten jest bezpłatny dla wszystkich, a każdy może skorzystać z towarzyszącego mu oprogramowania lub napisać je na nowo. Oznacza to, że z czasem pliki DXF były poprawiane, przerabiane i ulepszane przez ich użytkowników. 

 

 

DWG a DXF — często zadawane pytania.

Jak przekonwertować plik DXF na plik DWG?

Konwersja pliku DXF na plik DWG jest łatwa. Wykonaj te proste kroki.

 

 1. Otwórz program AutoCAD.
 2. Wybierz polecenie Plik > Otwórz, a następnie wybierz plik DXF.
 3. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.
   
 4. Z listy rozwijanej Typy plików wybierz format DWG.

Jak otworzyć plik DWG w formacie PDF?

Aby otworzyć plik DWG jako PDF, najpierw musisz go przekonwertować.

 

 1. Otwórz program Adobe Acrobat.
 2. Wybierz polecenie Narzędzia > Utwórz plik PDF.
 3. Wybierz polecenie Pojedynczy plik > Wybierz plik.
 4. Wyślij plik DWG.
 5. Kliknij polecenie Utwórz, aby przekonwertować plik DWG na format PDF.
 6. Zapisz nowy plik PDF.

Kto używa plików DWG i DXF?

Branże najczęściej używające plików DWG i DXF to między innymi architektura, urbanistyka, inżynieria, projektowanie produktów, produkcja i projektowanie gier wideo.

W jakim programie można otworzyć plik DXF?

Mimo że DXF jest formatem open source, pliki tego typu są przeznaczone do użytku w programach firmy Autodesk, takich jak AutoCAD. Jednak plik DXF można również wyświetlić w takim oprogramowaniu jak Adobe Illustrator.

Porównanie plików DWG i DXF z innymi typami plików

Obraz pliku DWG

Pliki DWG

Dowiedz się więcej o zastosowaniu i historii plików DWG.

Obraz pliku DXF

Pliki DXF

Zapoznaj się szczegółowo ze wszystkimi możliwościami plików DXF.

Obraz pliku STL

Pliki STL

Odkryj szczegółowo format STL, który jest innym typem pliku CAD używanym do drukowania 3D. 

Obraz pliku 3DS

Pliki 3DS

Uzyskaj informacje na temat formatu 3DS, który jest typem plików obrazu 3D. 

Pobierz program Adobe Illustrator

Twórz piękne kompozycje i ilustracje wektorowe.

Przez 7 dni bezpłatnie, a następnie 26,86 €/mies.