#F5F5F5

FOTOGRAFIA

JPEG a PDF

JPEG i PDF to dwa najpopularniejsze formaty plików do zapisywania i udostępniania zawartości. Jeśli jednak chodzi o wyświetlanie obrazów i dokumentów, każdy z nich ma swoje mocne i słabe strony. Przyjrzymy się bliżej konkretnym funkcjom formatów JPEG i PDF, dzięki czemu łatwiej dobierzesz właściwy do swoich potrzeb.

Odkryj usługę Creative Cloud

JPEG vs. PDF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co to jest plik JPEG?

JPEG to skrót od Joint Photographic Experts Group. Typ pliku JPEG jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych na świecie formatów plików obrazów. Dzięki możliwości kompresji imponującej ilości szczegółów do rozmiaru pliku, który można łatwo udostępniać, format JPEG jest najbardziej przydatny do przechowywania i udostępniania obrazów cyfrowych. Idealnie nadaje się do mediów społecznościowych, wiadomości e-mail i blogów.

Dowiedz się więcej o plikach JPEG

Co to jest plik PDF?

Format PDF (Portable Document Format) umożliwia wyświetlanie szeregu dokumentów


od rozliczeń bankowych, przez prezentacje, po obrazy i nie tylko. Jego główną zaletą jest uniwersalność. Zawartość pliku PDF jest wyświetlana tak samo na różnych urządzeniach. Jest preferowany w przypadku używania drukarek drukarkach, gdyż zachowuje wszystkie elementy strony w stanie nienaruszonym, a jakość obrazu po powiększeniu jest niezmieniona.

Czym się różnią pliki JPEG i PDF?

Zarówno plików JPEG, jak i PDF, można używać do przechowywania danych takich jak obrazy i tekst, jednak istnieją pewne fundamentalne różnice między tymi dwoma formatami. Dowiedz się, jak skutecznie używać tych typów plików, aby w pełni wykorzystać ich możliwości.

Kompresja

Format JPEG jest głównie używany do obrazów, a format PDF może obsługiwać różne dokumenty tekstowe i oparte na obrazach. Format JPEG kompresuje dane obrazu, dlatego rozmiary plików w tym formacie zazwyczaj są względnie małe. Oznacza to, że jest to wygodny sposób udostępniania obrazów cyfrowych przez sieć i za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jednak format JPEG stosuje kompresję stratną. Za każdym razem, gdy zapisujesz plik, tracisz pewną część danych obrazu, co może wpływać na jakość.

Wielofunkcyjny format PDF może być preferowanym typem pliku dla obrazów, ponieważ oferuje funkcję kompresji, a ponadto nie obniża oryginalnej jakości udostępnianego pliku. Jednak pliki PDF mogą być trudne do zintegrowania ze stroną internetową, jeśli takie ma być ich główne przeznaczenie.

Możliwość edycji

Główną zaletą formatu PDF jest to, że zachowuje on układ zawartości, umożliwiając jednocześnie edycję różnych części dokumentu (za pomocą programu Acrobat Pro). Z kolei plików JPEG nie można podzielić na składniki, ponieważ kompresują one całą zawartość w jedną warstwę.

To oznacza, że z tych dwóch formatów tylko PDF pozwala użytkownikom na kopiowanie zaznaczonego tekstu, którego chcą użyć w innym miejscu. Jeśli jednak chcesz osadzić obraz w innym dokumencie, lepiej do tego nadaje się format JPEG.

Przechowywanie danych

Ze względu na relatywnie mały rozmiar plików JPEG mogą być one lepsze od plików PDF, ponieważ zajmują mniej miejsca na dysku twardym, dysku przenośnym lub w chmurze. Z kolei pliki PDF mogą być bardziej niezawodne, jeśli chodzi o przechowywanie dokumentów i obrazów. Posiadając członkostwo Document Cloud, możesz z łatwością przekazywać i udostępniać pliki oraz zarządzać nimi za pośrednictwem chmury z poziomu komputera lub urządzeń przenośnych.

JPEG a PDF — często zadawane pytania

Który format ma lepszą jakość — JPEG czy PDF?
Pliki PDF zawsze będą miały wyższą jakość niż pliki JPEG. Obrazy w formacie JPEG są kompresowane, co prowadzi do utraty danych, których nie można odzyskać. Wizualizacje zapisane w formacie PDF mają bardzo wysoką jakość i można je dostosowywać, co czyni je preferowanym formatem plików w przypadku drukowania.

Czy pliki PDF są większe niż pliki JPEG?

Pliki PDF są zazwyczaj większe niż pliki JPEG, ponieważ mogą wyświetlać multimedia (wideo, dźwięki, animacje i inne elementy interaktywne) w przeciwieństwie do plików JPEG, które zazwyczaj zawierają jeden obraz. Innym powodem, dla którego pliki JPEG mają mniejszy rozmiar niż pliki PDF, jest to, że ich stratny format oferuje wyższy współczynnik kompresji w zamian za jakość.

Czy mogę przekonwertować plik PDF na plik JPEG lub plik JPEG na plik PDF?

Istnieje kilka sposobów konwersji między formatami PDF i JPEG. Najwygodniejszą metodą jest odwiedzenie witryny internetowej programu Adobe Acrobat w celu bezpłatnego przekonwertowania pliku PDF na plik JPEG. Aby przekonwertować plik JPEG na plik PDF, otwórz plik JPEG, wybierz menu Plik, wybierz polecenie Zapisz jako, a następnie wybierz opcję PDF na liście dostępnych formatów plików wyświetlanej po naciśnięciu strzałki w dół.

Czy mogę opublikować plik PDF w serwisie Facebook?

Opublikowanie pliku PDF w serwisie Facebook jest najłatwiejsze, gdy tworzysz łącze do dokumentu (który znajduje się na innym serwerze). Wyślij plik PDF do witryny internetowej lub do repozytorium dokumentów, a następnie utwórz do niego łącze za pośrednictwem serwisu Facebook. Możesz także wysłać plik PDF na stronę serwisu Facebook, klikając opcję Informacje > Więcej informacji > Dodaj menu, a następnie wysyłając dokument.

Jak cyfrowo podpisać plik JPEG?

Aby dodać rysunki i tekst do pliku JPEG, kliknij narzędzie Rysuj w menu Edycja, a następnie ponownie zapisz plik. Efektywniejszym sposobem podpisania pliku JPEG jest wydrukowanie pliku, podpisanie go fizycznie, a następnie zeskanowanie dokumentu w celu utworzenia kopii cyfrowej.

Format JPEG nie jest praktyczny do podpisywania dokumentów. Wielu odbiorców podpisów cyfrowych prawdopodobnie go nie zaakceptuje. Z tego powodu lepszym rozwiązaniem jest podpisywanie dokumentów PDF.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/express-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade