#F5F5F5

FOTOGRAFIA

Pliki EXIF

Plik EXIF to forma przechowywania danych zawierających określone informacje o zdjęciach, takie jak ustawienia aparatu, data i godzina oraz położenie miejsca, w którym zrobiono zdjęcie. Dowiedz się więcej o wadach i zaletach formatu EXIF, sposobie jego użycia itd.

Odkryj usługę Creative Cloud

EXIF marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co to jest plik EXIF?

W plikach EXIF (Exchangeable Image File Format) przechowywane są ważne dane dotyczące zdjęć. Niemal wszystkie aparaty cyfrowe tworzą te pliki danych za każdym razem, gdy robisz nowe zdjęcie. Plik EXIF zawiera wszystkie informacje o samym obrazie, na przykład poziom naświetlenia w miejscu, w którym zrobiono zdjęcie, i wszystkie użyte ustawienia.

Ułatwia to filtrowanie zdjęć na urządzeniu magazynującym według konkretnych właściwości obrazu. Fotograficy powinni nauczyć się odczytywania i interpretowania formatu EXIF, aby ułatwić sobie katalogowanie obrazów.

Widząc w witrynie internetowej zdjęcie, o którym chcesz dowiedzieć się więcej, często możesz uzyskać dostęp do danych EXIF, jeśli w witrynie jest używany oryginalny plik zdjęcia. Jednak niektórzy ludzie wolą usunąć pliki EXIF przed wczytaniem obrazów do witryny internetowej, aby chronić swoje dane osobowe, takie jak położenie GPS.

W pliku EXIF można również znaleźć dane audio materiałów wideo, na przykład zakres decybeli, szybkość transmisji bitów lub informacje o tym, czy dźwięk jest monofoniczny, czy stereofoniczny.

Historia plików EXIF

Pliki EXIF wprowadzono w 1995 r. Ten utworzony przez stowarzyszenie Japan Electronic Industries Development Association (JEIDA) format pliku początkowo służył do przechowywania podstawowych metadanych (tzn. danych dotyczących innych danych — w tym przypadku danych obrazów), takich jak informacje o dacie i godzinie oraz niewielka miniaturka umożliwiająca wyświetlanie obrazu w strukturze folderów.

W ciągu kolejnej dekady opublikowano więcej wersji zawierających dodatkowe funkcje danych. Prawie 30 lat później pliki EXIF zawierają cały szereg metadanych obrazów i wideo, między innymi dane zdjęć i dźwięków.

W strukturze plików EXIF zapożyczono wiele elementów z plików TIFF. Podobnie jak pliki TIFF, pliki EXIF przechowują metadane obrazów, ale ich przeznaczeniem jest ułatwienie przechowywania i katalogowania, a nie edytowania i modyfikowania, co charakteryzuje pliki TIFF.

Korzystanie z plików EXIF

Pliki EXIF są doskonałym narzędziem dokumentacji zarówno dla zawodowych fotografów, jak i dla amatorów. Znajdują zastosowanie w różnych scenariuszach, takich jak:

Przechowywanie bibliotek

Format pliku EXIF maksymalnie ułatwia przechowywanie i pobieranie zdjęć. Pliki EXIF przechowują metadane — dane dotyczące danych obrazów na zdjęciach — co umożliwia grupowanie obrazów według określonych kryteriów, takich jak położenie GPS, data i godzina, a nawet określone ustawienia aparatu.

Odtwarzanie stylów

Jeśli podczas przeglądania stron internetowych lub cyfrowych portfolio innych fotografików widzisz zdjęcie, które Ci się podoba, możesz uzyskać dostęp do danych EXIF tego obrazu lub o nie poprosić. W ten sposób odkryjesz oryginalne ustawienia zdjęcia, aby podjąć próbę samodzielnego odtworzenia jego stylu. Nie zapomnij oczywiście wspomnieć o twórcy oryginalnego zdjęcia.

Odkryj więcej typów plików rastrowych

Wady i zalety plików EXIF

Format plików EXIF ma kilka zalet i wad, o których powinien wiedzieć każdy fotograf.

Zalety plików EXIF

  • Pliki EXIF ułatwiają przechowywanie i pobieranie informacji o zdjęciach w bibliotece obrazów cyfrowych.
  • Wypróbowując dane ustawień z plików EXIF ulubionych zdjęć, można uczyć się technik i sposobów pracy od innych fotografów.
  • Zarejestrowane ustawienia ułatwiają odtwarzanie efektów ze zdjęć wykonanych w przeszłości.

Wady plików EXIF

  • Inni fotograficy mogą uzyskać dostęp do danych EXIF, co umożliwi im samodzielne tworzenie zdjęć w podobnym stylu.
  • Pliki EXIF przechowują dane o położeniu GPS, co może budzić obawy co do sposobu wykorzystania danych osobowych.
  • Dane EXIF przechowywane w obrazach zajmują miejsce w witrynie internetowej. Może to spowolnić działanie witryny i negatywnie wpłynąć na jej odbiór przez użytkowników.

Otwieranie plików EXIF

Plik EXIF można otworzyć prawie we wszystkich ważnych systemach operacyjnych. Aby otworzyć plik obrazu EXIF i wyświetlić jego dane w systemie Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy. Przewiń w dół do opcji Właściwości, a następnie kliknij Szczegóły.

W systemie macOS otwórz wybrane zdjęcie w programie Zdjęcia. Następnie wybierz menu rozwijane Narzędzia w górnej części ekranu. W tym menu wybierz polecenie Pokaż inspektora. Następnie wybierz zakładkę danych pliku EXIF, aby wyświetlić zarejestrowane informacje.

Tworzenie i edytowanie plików EXIF

Pliki EXIF są tworzone automatycznie przez aparat cyfrowy podczas robienia zdjęć. Informacje zapisują się we właściwościach zdjęcia.

Do edycji pliku EXIF lub ukrycia jakichkolwiek informacji, do których nie mają mieć dostępu inne osoby, jest potrzebne narzędzie umożliwiające edytowanie i usuwanie metadanych obrazów. Istnieją różne — płatne i bezpłatne — narzędzia, które mogą w tym pomóc.

Na przykład Adobe Bridge nie tylko umożliwia edytowanie metadanych obrazów, ale pozwala również wybrać, jakie informacje mają być wyświetlane lub redagowane podczas publikowania zdjęcia.

Edytowanie metadanych obrazów jest proste. Wystarczy, że otworzysz obraz w programie Adobe Bridge. Następnie przed wybraniem menu rozwijanego opcji metadanych wybierz polecenia Edytuj > Preferencje.

W tym miejscu możesz edytować i usuwać opcje metadanych.

Pliki EXIF — często zadawane pytania

Czy Facebook usuwa dane EXIF?

Niektóre witryny mediów społecznościowych, takie jak Facebook, usuwają dane EXIF z obrazu podczas jego przekazywania. Jeśli przekazujesz zdjęcia na stronę serwisu Facebook do swojego albumu, wszystkie dane osobowe, takie jak położenie, data i godzina, są usuwane z obrazów.

Czym się różnią metadane od pliku EXIF?

W fotografii cyfrowej metadane to informacje przechowywane w obrazie, które opisują użyte ustawienia aparatu, miejsce wykonania zdjęcia itd. EXIF jest plikiem przechowującym te metadane.

Czy wszystkie zdjęcia zawierają dane EXIF?

Większość zdjęć cyfrowych zawiera dane EXIF, o ile nie zostały one usunięte. Nawet zdjęcia i filmy wideo zrobione smartfonem mają pewne informacje EXIF, chociaż zazwyczaj nie są one tak szczegółowe jak metadane przechowywane w aparacie cyfrowym. Do usuwania i edytowania plików EXIF dołączanych do obrazów ze smartfona są potrzebne specjalne narzędzia lub programy.

Czy do plików EXIF można dodać informacje o prawach autorskich lub znak wodny?

Większość aparatów cyfrowych dodaje informacje o prawach autorskich lub znak wodny do danych EXIF podczas robienia zdjęć. Aby upewnić się, że są one dodawane, wybierz opcję dotyczącą praw autorskich w ustawieniach fotografowania w aparacie. Więcej na temat konkretnych ustawień danego modelu aparatu można dowiedzieć się z jego instrukcji obsługi.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade