#F5F5F5

FOTOGRAFIA

Pliki PPM

Format pliku PPM służy do przechowywania obrazów kolorowych. Obecnie pliki PPM będące plikami map bitowych są używane rzadko, ponieważ nie są zgodne ze standardowym oprogramowaniem w systemie Windows. Przeczytaj ten dokument, aby poznać historię plików PPM, a także ich zalety i wady.

Odkryj usługę Creative Cloud

PPM marquee image

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/get-started-notification-blade

Co to jest plik PPM?

PPM to skrót od Portable Pixmap Format. Te rzadkie obecnie pliki można rozpoznać po rozszerzeniu PPM.

Format PPM powstał pod koniec lat 80-tych XX wieku, aby ułatwić udostępnianie obrazów na różnych platformach. Informacje o konkretnych obrazach są przechowywane w poszczególnych plikach PPM przy użyciu formatu tekstowego. W każdym pliku znajdują się informacje o wysokości i szerokości obrazu oraz dane wszystkich białych przestrzeni, a do każdego piksela jest przyporządkowana określona liczba (od 0 do 65536).

Historia plików PPM

Format PPM jest jednym z najważniejszych typów plików zawartych w zestawie narzędzi Netpbm. Programista komputerowy Jef Poskanzer stworzył ten format pod koniec lat 80-tych XX wieku obok podobnych typów plików, takich jak PGM i PBM. Z biegiem lat projekt Netpbm przekształcił się w bibliotekę programistyczną.

Jednym z podstawowych zastosowań formatu PPM jest plik pośredniczący, który umożliwia przechowywanie i wymianę informacji o obrazie przed przekonwertowaniem go na bardziej dostępny format. Pliki PPM to nieskompresowane, 24-bitowe pliki RGB, co oznacza, że w przypadku większych obrazów problemem może być ilość miejsca w pamięci.

Korzystanie z plików PPM

Jest mało prawdopodobne, że będziesz regularnie napotykać na pliki PPM. Jednak do ich głównych zastosowań należą:

Przechowywanie podstawowych obrazów kolorowych

W pliku PPM można przechowywać podstawowe informacje o obrazie kolorowym. Każdy plik PPM zwykle ma ten sam format rozpoczynający się od „magicznej liczby”, która ułatwia zidentyfikowanie typu pliku przed przejściem do wymiarów i macierzy kolorów obrazu.

Wymiana informacji o obrazach

Użycie w plikach PPM podstawowego formatu tekstowego oznacza, że można przenosić je między różnymi platformami. Umożliwia to szybkie udostępnianie informacji o obrazach. Narzędzia Netpbm mogą również pomóc w przypadku problemów z konwersją niejasnego typu pliku obrazu na inny format.

Odkryj więcej typów plików rastrowych

Wady i zalety plików PPM

Przed użyciem formatu obrazów PPM warto poznać jego największe zalety i wady.

Zalety plików PPM

  • Pisanie programów umożliwiających przetwarzanie formatu PPM jest względnie proste.
  • Z upływem czasu pliki PPM udowodniły swoją przydatność jako format pośredniczący, który ułatwia przenoszenie informacji o obrazach.
  • Zestaw narzędzi Netpbm zawierający format PPM jest oprogramowaniem open source, co oznacza, że można używać go w różnych typach oprogramowania i do różnych celów.

Wady plików PPM

  • Brak kompresji oznacza, że pliki PPM mogą być duże, a więc nie są idealne do przechowywania obrazów wielkoskalowych.
  • Pliki PPM są zgodne tylko z określonym oprogramowaniem, dlatego otwarcie takiego pliku po raz pierwszy może zająć trochę czasu.
  • Poza podstawowymi kolorami w pliku PPM nie można zawrzeć zbyt wielu informacji o obrazie.

Otwieranie plików PPM

Aby otworzyć plik PPM, najpierw musisz pobrać na komputer Mac lub Windows zgodny program graficzny, na przykład Adobe Photoshop.

Otwórz folder zawierający plik i kliknij jego nazwę prawym przyciskiem myszy. Następnie wybierz polecenie Otwórz za pomocą i kliknij dwukrotnie nazwę programu, w którym chcesz uruchomić plik.

Aby otworzyć plik PPM w przeglądarce internetowej, spróbuj przeciągnąć go i upuścić do okna przeglądarki.

Tworzenie i edytowanie plików PPM

W programie Adobe Photoshop można otworzyć plik PPM, a następnie przekonwertować go na inny format.

Wykonaj następujące kroki:

  • Gdy plik PPM jest już otwarty w programie Photoshop, wybierz polecenie Plik, a następnie Zapisz jako lub Eksportuj.
  • Za pomocą opcji Format wybierz preferowany format pliku obrazu.
  • Nadaj plikowi nową nazwę i wybierz polecenie Zapisz lub Eksportuj.
  • Powinien zostać utworzony nowy plik w preferowanym formacie.

Pliki PPM — często zadawane pytania

Czy pliki PPM są rastrowe, czy wektorowe?

Pliki PPM korzystają z formatu rastrowego. Pliki rastrowe do wyświetlania informacji wizualnych używają kolorowych pikseli i zazwyczaj służą do przechowywania zdjęć cyfrowych. Z kolei w plikach wektorowych obrazy są tworzone za pomocą współrzędnych i linii matematycznych. Oznacza to, że służą raczej do tworzenia logo, wykresów i schematów czy wszystkiego, co wymaga skalowania do różnych rozmiarów.

Czy pliki PPM są skompresowane?

Format PPM jest nieskompresowany, co powoduje, że nie nadaje się tak dobrze do przechowywania obrazów wielkoskalowych jak inne pliki map bitowych.

Jakie inne formaty plików zawiera zestaw narzędzi Netpbm?

PPM jest tylko jednym z wielu formatów plików w zestawie narzędzi Netpbm. Podczas pracy z grafiką cyfrową można również trafić na pliki PGM (Portable Graymap Format) i PBM (Portable Bitmap Format), które umożliwiają obróbkę obrazów w skali odcieni szarości i obrazów czarno-białych.

Czy pliki PPM są często spotykane?

Format PPM nie należy do głównego nurtu, w związku z czym jest mało prawdopodobne, że będziesz mieć z nim często do czynienia. Jednak niektórzy projektanci i programiści wciąż używają go do wymiany podstawowych danych obrazów kolorowych między różnymi platformami.

Czy pliki PPM można konwertować na inne formaty?

Tak, pliki PPM często konwertuje się na bardziej typowe formaty. Można na przykład pracować z obrazem, używając formatu tekstowego PPM, a następnie przekonwertować go na inny typ pliku rastrowego, taki jak JPEG lub PNG.

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/seo-articles/do-more-photoshop-color-blade

https://main--cc--adobecom.hlx.page/cc-shared/fragments/discovery-hub/products-photoshop-segment-blade